วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2565

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ยะลา เบตง ปีนัง 3วัน2คืน
ทัวร์โค้ด
SKYH220394
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์ยะลา เบตง ปีนัง 3วัน2คืน

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
20 พ.ค. 65 - 26 มิ.ย. 65 (5 ช่วงวันเดินทาง)
3 วัน 2 คืน /
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
20 พ.ค. 65 - 22 พ.ค. 65 8,999 10,699 แสดง - 24
Sold Out
27 พ.ค. 65 - 29 พ.ค. 65 8,999 10,699 แสดง - 24
Sold Out
10 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65 8,999 10,699 แสดง - 18
Sold Out
17 มิ.ย. 65 - 19 มิ.ย. 65 8,999 10,699 แสดง - 22
Sold Out
24 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65 8,999 10,699 แสดง - 18
Sold Out
Powered by