วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น.

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...JAPAN ฮาโกเน่ ฟูจิ นาริตะ
ทัวร์โค้ด
SKYH232035
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...JAPAN ฮาโกเน่ ฟูจิ นาริตะ

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
13 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66 (2 ช่วงวันเดินทาง)
5 วัน 3 คืน /
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
13 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66 19,999 26,899 แสดง - 35
Sold Out
15 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66 25,999 32,899 แสดง - 35
Sold Out
Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code