วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
ทัวร์อาเซียน
พบ
1947 ช่วงวันเดินทาง จาก 125 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH222209
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

เที่ยวเวียดนามใต้ สัมผัสอากาศเย็นเมืองดาลัด พัก 4 ดาวทุกคืน นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมือง เช็คอินแลนด์มาร์กดาลัด สัมผัสอากาศหนาว

พักโรงแรม 4 ดาว
8 ก.พ. 66 - 10 ก.พ. 66
22 ก.พ. 66 - 24 ก.พ. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
7,990
ทัวร์โค้ด
SKYH222167
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
6 ก.พ. 66 - 8 ก.พ. 66
10 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
17 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
20 ก.พ. 66 - 22 ก.พ. 66
24 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
1 มี.ค. 66 - 3 มี.ค. 66
8 มี.ค. 66 - 10 มี.ค. 66
10 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
13 มี.ค. 66 - 15 มี.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
7,999
ทัวร์โค้ด
SKYH222221
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
6 ก.พ. 66 - 8 ก.พ. 66
10 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
17 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
20 ก.พ. 66 - 22 ก.พ. 66
3 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
17 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
8,888
ทัวร์โค้ด
SKYH222156
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
6 ก.พ. 66 - 8 ก.พ. 66
10 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
13 ก.พ. 66 - 15 ก.พ. 66
17 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
20 ก.พ. 66 - 22 ก.พ. 66
24 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
27 ก.พ. 66 - 1 มี.ค. 66
3 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
6 มี.ค. 66 - 8 มี.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
9,888
ทัวร์โค้ด
SKYH222339
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
8 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
15 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
22 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
1 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
2 มี.ค. 66 - 6 มี.ค. 66
8 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
15 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
22 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66
29 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66
 รถตู้
เริ่มต้น
9,888
ทัวร์โค้ด
SKYH222512
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
13 ก.พ. 66 - 16 ก.พ. 66
20 ก.พ. 66 - 23 ก.พ. 66
27 ก.พ. 66 - 2 มี.ค. 66
6 มี.ค. 66 - 9 มี.ค. 66
13 มี.ค. 66 - 16 มี.ค. 66
20 มี.ค. 66 - 23 มี.ค. 66
22 เม.ย. 66 - 25 เม.ย. 66
20 พ.ค. 66 - 23 พ.ค. 66
27 พ.ค. 66 - 30 พ.ค. 66
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
9,888
ทัวร์โค้ด
SKYH230063
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
31 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66
7 เม.ย. 66 - 9 เม.ย. 66
21 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66
12 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66
26 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66
9 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66
23 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66
7 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66
21 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
9,888
ทัวร์โค้ด
SKYH230064
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
24 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66
14 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66
28 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66
5 พ.ค. 66 - 7 พ.ค. 66
19 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66
2 มิ.ย. 66 - 4 มิ.ย. 66
16 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
30 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66
14 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
9,888
ทัวร์โค้ด
SKYH230143
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
6 เม.ย. 66 - 8 เม.ย. 66
13 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66
14 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66
21 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66
28 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66
5 พ.ค. 66 - 7 พ.ค. 66
12 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66
19 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66
26 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66
 • 2 มิ.ย. 66 - 4 มิ.ย. 66
  9 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66
  16 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
  23 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66
  30 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66
  7 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66
  14 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66
  21 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66
  28 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66
  4 ส.ค. 66 - 6 ส.ค. 66
  11 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66
  18 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66
  25 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66
  1 ก.ย. 66 - 3 ก.ย. 66
  8 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66
  15 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66
  22 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66
  29 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66
  6 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
  13 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
  20 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 21 )
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
9,888
ทัวร์โค้ด
SKYH230157
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
11 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66
15 มี.ค. 66 - 18 มี.ค. 66
18 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66
22 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
9,888
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 125 โปรแกรม
Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code