วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2565

ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
ทัวร์สิงคโปร์
พบ
233 ช่วงวันเดินทาง จาก 15 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH220379
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
8 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65
15 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
29 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
12 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
19 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65
28 ส.ค. 65 - 30 ส.ค. 65
2 ก.ย. 65 - 4 ก.ย. 65
16 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65
24 ก.ย. 65 - 26 ก.ย. 65
 Scoot Airlines
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค้ด
SKYH220442
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
3 ก.ค. 65 - 5 ก.ค. 65
10 ก.ค. 65 - 12 ก.ค. 65
24 ก.ค. 65 - 26 ก.ค. 65
7 ส.ค. 65 - 9 ส.ค. 65
21 ส.ค. 65 - 23 ส.ค. 65
28 ส.ค. 65 - 30 ส.ค. 65
4 ก.ย. 65 - 6 ก.ย. 65
11 ก.ย. 65 - 13 ก.ย. 65
18 ก.ย. 65 - 20 ก.ย. 65
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค้ด
SKYH220523
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
7 ก.ค. 65 - 9 ก.ค. 65
10 ก.ค. 65 - 12 ก.ค. 65
21 ก.ค. 65 - 23 ก.ค. 65
24 ก.ค. 65 - 26 ก.ค. 65
27 ก.ค. 65 - 29 ก.ค. 65
30 ก.ค. 65 - 1 ส.ค. 65
6 ส.ค. 65 - 8 ส.ค. 65
7 ส.ค. 65 - 9 ส.ค. 65
11 ส.ค. 65 - 13 ส.ค. 65
 • 18 ส.ค. 65 - 20 ส.ค. 65
  20 ส.ค. 65 - 22 ส.ค. 65
  21 ส.ค. 65 - 23 ส.ค. 65
  27 ส.ค. 65 - 29 ส.ค. 65
  3 ก.ย. 65 - 5 ก.ย. 65
  10 ก.ย. 65 - 12 ก.ย. 65
  17 ก.ย. 65 - 19 ก.ย. 65
  24 ก.ย. 65 - 26 ก.ย. 65
  6 ต.ค. 65 - 8 ต.ค. 65
  8 ต.ค. 65 - 10 ต.ค. 65
  11 ต.ค. 65 - 13 ต.ค. 65
  12 ต.ค. 65 - 14 ต.ค. 65
  14 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65
  15 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65
  20 ต.ค. 65 - 22 ต.ค. 65
  29 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65
  4 พ.ย. 65 - 6 พ.ย. 65
  5 พ.ย. 65 - 7 พ.ย. 65
  11 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65
  12 พ.ย. 65 - 14 พ.ย. 65
  18 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65
  19 พ.ย. 65 - 21 พ.ย. 65
  25 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65
  3 ธ.ค. 65 - 5 ธ.ค. 65
  4 ธ.ค. 65 - 6 ธ.ค. 65
  5 ธ.ค. 65 - 7 ธ.ค. 65
  9 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65
  10 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65
  11 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65
  16 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65
  17 ธ.ค. 65 - 19 ธ.ค. 65
  22 ธ.ค. 65 - 24 ธ.ค. 65
  23 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65
  29 ธ.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65
  30 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66
  31 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66
  1 ม.ค. 66 - 3 ม.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 37 )
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค้ด
SKYH220575
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
3 ก.ค. 65 - 5 ก.ค. 65
10 ก.ค. 65 - 12 ก.ค. 65
24 ก.ค. 65 - 26 ก.ค. 65
7 ส.ค. 65 - 9 ส.ค. 65
21 ส.ค. 65 - 23 ส.ค. 65
28 ส.ค. 65 - 30 ส.ค. 65
4 ก.ย. 65 - 6 ก.ย. 65
11 ก.ย. 65 - 13 ก.ย. 65
18 ก.ย. 65 - 20 ก.ย. 65
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค้ด
SKYH220585
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
8 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65
15 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
29 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
12 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
19 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65
28 ส.ค. 65 - 30 ส.ค. 65
2 ก.ย. 65 - 4 ก.ย. 65
16 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65
24 ก.ย. 65 - 26 ก.ย. 65
 Scoot Airlines
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค้ด
SKYH220612
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
7 ก.ค. 65 - 9 ก.ค. 65
10 ก.ค. 65 - 12 ก.ค. 65
21 ก.ค. 65 - 23 ก.ค. 65
24 ก.ค. 65 - 26 ก.ค. 65
27 ก.ค. 65 - 29 ก.ค. 65
30 ก.ค. 65 - 1 ส.ค. 65
6 ส.ค. 65 - 8 ส.ค. 65
7 ส.ค. 65 - 9 ส.ค. 65
11 ส.ค. 65 - 13 ส.ค. 65
 • 18 ส.ค. 65 - 20 ส.ค. 65
  20 ส.ค. 65 - 22 ส.ค. 65
  21 ส.ค. 65 - 23 ส.ค. 65
  27 ส.ค. 65 - 29 ส.ค. 65
  3 ก.ย. 65 - 5 ก.ย. 65
  10 ก.ย. 65 - 12 ก.ย. 65
  17 ก.ย. 65 - 19 ก.ย. 65
  24 ก.ย. 65 - 26 ก.ย. 65
  6 ต.ค. 65 - 8 ต.ค. 65
  8 ต.ค. 65 - 10 ต.ค. 65
  11 ต.ค. 65 - 13 ต.ค. 65
  12 ต.ค. 65 - 14 ต.ค. 65
  14 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65
  15 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65
  20 ต.ค. 65 - 22 ต.ค. 65
  29 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65
  4 พ.ย. 65 - 6 พ.ย. 65
  5 พ.ย. 65 - 7 พ.ย. 65
  11 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65
  12 พ.ย. 65 - 14 พ.ย. 65
  18 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65
  19 พ.ย. 65 - 21 พ.ย. 65
  25 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65
  3 ธ.ค. 65 - 5 ธ.ค. 65
  4 ธ.ค. 65 - 6 ธ.ค. 65
  5 ธ.ค. 65 - 7 ธ.ค. 65
  9 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65
  10 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65
  11 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65
  16 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65
  17 ธ.ค. 65 - 19 ธ.ค. 65
  22 ธ.ค. 65 - 24 ธ.ค. 65
  23 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65
  29 ธ.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65
  30 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66
  31 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66
  1 ม.ค. 66 - 3 ม.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 37 )
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค้ด
SKYH220504
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

เที่ยวสุดมัน เกาะมหาสนุก SENTOSA อิสระเที่ยว 1 วัน UNIVERSAL STUDIO

พักโรงแรม 3 ดาว
9 ก.ค. 65 - 11 ก.ค. 65
16 ก.ค. 65 - 18 ก.ค. 65
23 ก.ค. 65 - 25 ก.ค. 65
28 ก.ค. 65 - 30 ก.ค. 65
30 ก.ค. 65 - 1 ส.ค. 65
6 ส.ค. 65 - 8 ส.ค. 65
12 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
20 ส.ค. 65 - 22 ส.ค. 65
27 ส.ค. 65 - 29 ส.ค. 65
 Singapore Airlines
เริ่มต้น
13,990
ทัวร์โค้ด
SKYH220659
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
8 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65
13 ก.ค. 65 - 15 ก.ค. 65
14 ก.ค. 65 - 16 ก.ค. 65
15 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
28 ก.ค. 65 - 30 ก.ค. 65
29 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
12 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
19 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65
26 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
 Singapore Airlines
เริ่มต้น
13,999
ทัวร์โค้ด
SKYH220649
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
22 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65
30 ก.ค. 65 - 1 ส.ค. 65
5 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65
19 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65
26 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
2 ก.ย. 65 - 4 ก.ย. 65
9 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65
23 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65
30 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65
 Scoot Airlines
เริ่มต้น
14,888
ทัวร์โค้ด
SKYH220445
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
8 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65
15 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
22 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65
29 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
12 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
19 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65
2 ก.ย. 65 - 4 ก.ย. 65
16 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65
24 ก.ย. 65 - 26 ก.ย. 65
 Scoot Airlines
เริ่มต้น
14,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 15 โปรแกรม
Powered by