วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2565

ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
ทัวร์สิงคโปร์
พบ
219 ช่วงวันเดินทาง จาก 17 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH220853
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
9 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65
10 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65
11 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65
12 ธ.ค. 65 - 14 ธ.ค. 65
16 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65
17 ธ.ค. 65 - 19 ธ.ค. 65
23 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65
24 ธ.ค. 65 - 26 ธ.ค. 65
29 ธ.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
7,999
ทัวร์โค้ด
SKYH221669
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
9 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65
30 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66
7 ม.ค. 66 - 9 ม.ค. 66
13 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66
14 ม.ค. 66 - 16 ม.ค. 66
27 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66
28 ม.ค. 66 - 30 ม.ค. 66
3 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66
4 ก.พ. 66 - 6 ก.พ. 66
 Scoot Airlines
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค้ด
SKYH220896
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
9 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65
10 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65
11 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65
16 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65
17 ธ.ค. 65 - 19 ธ.ค. 65
22 ธ.ค. 65 - 24 ธ.ค. 65
23 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65
29 ธ.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65
30 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66
 • 31 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66
  1 ม.ค. 66 - 3 ม.ค. 66
  6 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66
  7 ม.ค. 66 - 9 ม.ค. 66
  13 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66
  14 ม.ค. 66 - 16 ม.ค. 66
  27 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66
  28 ม.ค. 66 - 30 ม.ค. 66
  3 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66
  4 ก.พ. 66 - 6 ก.พ. 66
  10 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
  17 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
  24 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
  25 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66
  4 มี.ค. 66 - 6 มี.ค. 66
  9 มี.ค. 66 - 11 มี.ค. 66
  10 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
  11 มี.ค. 66 - 13 มี.ค. 66
  16 มี.ค. 66 - 18 มี.ค. 66
  17 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
  18 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 21 )
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค้ด
SKYH222241
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

เที่ยวสุดคุ้ม สนุกสุดมันส์ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ฟรีเดย์ 1 วัน

พักโรงแรม 3 ดาว
13 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66
14 ม.ค. 66 - 16 ม.ค. 66
27 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66
28 ม.ค. 66 - 30 ม.ค. 66
3 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66
4 ก.พ. 66 - 6 ก.พ. 66
10 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
11 ก.พ. 66 - 13 ก.พ. 66
17 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
 Singapore Airlines
เริ่มต้น
12,990
ทัวร์โค้ด
SKYH221830
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
9 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65
10 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65
11 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65
16 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65
17 ธ.ค. 65 - 19 ธ.ค. 65
22 ธ.ค. 65 - 24 ธ.ค. 65
23 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65
29 ธ.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65
30 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค้ด
SKYH221778
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

สัมผัสการบินเหนือระดับกับสายการบินระดับโลก สนุกสุดมันส์ เกาะเซ็นโตซ่า ฟรีเดย์ 1 วัน

พักโรงแรม 3 ดาว
9 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65
10 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65
16 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65
17 ธ.ค. 65 - 19 ธ.ค. 65
23 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65
24 ธ.ค. 65 - 26 ธ.ค. 65
30 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66
31 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66
1 ม.ค. 66 - 3 ม.ค. 66
 Singapore Airlines
เริ่มต้น
13,990
ทัวร์โค้ด
SKYH221897
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
30 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66
7 ม.ค. 66 - 9 ม.ค. 66
13 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66
14 ม.ค. 66 - 16 ม.ค. 66
27 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66
28 ม.ค. 66 - 30 ม.ค. 66
3 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66
4 ก.พ. 66 - 6 ก.พ. 66
11 ก.พ. 66 - 13 ก.พ. 66
 Scoot Airlines
เริ่มต้น
13,999
ทัวร์โค้ด
SKYH221692
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
31 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66
13 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66
27 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66
3 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66
17 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
3 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
10 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
17 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
23 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66
 Scoot Airlines
เริ่มต้น
14,888
ทัวร์โค้ด
SKYH221977
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
31 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66
13 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66
27 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66
3 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66
17 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
3 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
10 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
17 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
23 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66
 Scoot Airlines
เริ่มต้น
14,888
ทัวร์โค้ด
SKYH222042
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
31 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66
13 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66
27 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66
3 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66
17 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
3 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
10 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
17 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
23 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66
 Scoot Airlines
เริ่มต้น
14,888
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 17 โปรแกรม
Powered by