วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2566

ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
ทัวร์สิงคโปร์
พบ
226 ช่วงวันเดินทาง จาก 22 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH230262
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
1 เม.ย. 66 - 3 เม.ย. 66
8 เม.ย. 66 - 10 เม.ย. 66
13 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66
10 ส.ค. 66 - 12 ส.ค. 66
11 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66
12 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66
4 ต.ค. 66 - 6 ต.ค. 66
5 ต.ค. 66 - 7 ต.ค. 66
6 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
 Scoot Airlines
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค้ด
SKYH220896
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
1 เม.ย. 66 - 3 เม.ย. 66
21 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66
6 พ.ค. 66 - 8 พ.ค. 66
12 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66
26 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66
16 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
17 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66
30 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66
7 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66
 • 14 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66
  28 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66
  4 ส.ค. 66 - 6 ส.ค. 66
  12 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66
  25 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66
  8 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66
  22 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66
  29 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66
  6 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
  13 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
  14 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
  20 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
  21 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
  26 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 14 )
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค้ด
SKYH230263
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
15 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66
22 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66
10 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66
17 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66
15 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66
22 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66
19 ส.ค. 66 - 21 ส.ค. 66
9 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66
23 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66
 Scoot Airlines
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค้ด
SKYH230340
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
1 เม.ย. 66 - 3 เม.ย. 66
21 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66
6 พ.ค. 66 - 8 พ.ค. 66
12 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66
26 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66
16 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
17 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66
30 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66
7 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66
 • 14 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66
  28 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66
  4 ส.ค. 66 - 6 ส.ค. 66
  12 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66
  25 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66
  8 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66
  22 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66
  29 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66
  6 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
  13 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
  14 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
  20 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
  21 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
  26 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 14 )
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค้ด
SKYH230414
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
1 เม.ย. 66 - 3 เม.ย. 66
8 เม.ย. 66 - 10 เม.ย. 66
13 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66
10 ส.ค. 66 - 12 ส.ค. 66
11 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66
12 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66
4 ต.ค. 66 - 6 ต.ค. 66
5 ต.ค. 66 - 7 ต.ค. 66
6 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
 Scoot Airlines
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค้ด
SKYH230415
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
15 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66
22 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66
10 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66
17 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66
15 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66
22 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66
19 ส.ค. 66 - 21 ส.ค. 66
9 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66
23 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66
 Scoot Airlines
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค้ด
SKYH230014
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
30 มี.ค. 66 - 1 เม.ย. 66
7 เม.ย. 66 - 9 เม.ย. 66
12 เม.ย. 66 - 14 เม.ย. 66
22 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66
28 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66
27 พ.ค. 66 - 29 พ.ค. 66
24 มิ.ย. 66 - 26 มิ.ย. 66
8 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66
26 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66
 Scoot Airlines
เริ่มต้น
14,888
ทัวร์โค้ด
SKYH230015
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
31 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66
6 เม.ย. 66 - 8 เม.ย. 66
6 พ.ค. 66 - 8 พ.ค. 66
13 พ.ค. 66 - 15 พ.ค. 66
20 พ.ค. 66 - 22 พ.ค. 66
10 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66
15 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66
22 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66
23 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66
 Scoot Airlines
เริ่มต้น
14,888
ทัวร์โค้ด
SKYH222240
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

สัมผัสการเดินทางเหนือระดับกับสายการบินระดับโลก เที่ยวสุดคุ้มชิค เช็คอินแลนด์มาร์ค

พักโรงแรม 3 ดาว
 Singapore Airlines
เริ่มต้น
14,990
ทัวร์โค้ด
SKYH230018
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ชมการแสดงน้ำพุแสงสีเสียง "Spectra Light And Water Show" สนุกสุดมันส์อิสระท่องเที่ยวเกาะมหาสนุกเซ็นโตซ่า

พักโรงแรม 3 ดาว
12 เม.ย. 66 - 14 เม.ย. 66
27 พ.ค. 66 - 29 พ.ค. 66
9 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66
21 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66
25 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66
2 ก.ย. 66 - 4 ก.ย. 66
9 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66
30 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66
7 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66
 Scoot Airlines
เริ่มต้น
14,990
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 22 โปรแกรม
Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code