วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2566

ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
ทัวร์เกาหลีใต้
พบ
127 ช่วงวันเดินทาง จาก 10 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH230932
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
31 พ.ค. 66 - 4 มิ.ย. 66
7 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66
14 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
21 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66
5 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66
12 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66
26 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66
27 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66
9 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
14,999
ทัวร์โค้ด
SKYH231160
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
1 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66
2 มิ.ย. 66 - 6 มิ.ย. 66
3 มิ.ย. 66 - 7 มิ.ย. 66
8 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66
9 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66
10 มิ.ย. 66 - 14 มิ.ย. 66
15 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66
16 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66
17 มิ.ย. 66 - 21 มิ.ย. 66
 Air Busan
เริ่มต้น
16,888
ทัวร์โค้ด
SKYH230843
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
31 พ.ค. 66 - 4 มิ.ย. 66
2 มิ.ย. 66 - 6 มิ.ย. 66
7 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66
9 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66
14 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
16 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66
21 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66
23 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66
28 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66
 Air Busan
เริ่มต้น
17,999
ทัวร์โค้ด
SKYH231135
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
2 มิ.ย. 66 - 6 มิ.ย. 66
7 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66
9 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66
14 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
16 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66
21 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66
23 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66
28 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66
30 มิ.ย. 66 - 4 ก.ค. 66
 • 5 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66
  6 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66
  7 ก.ค. 66 - 11 ก.ค. 66
  12 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66
  13 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66
  14 ก.ค. 66 - 18 ก.ค. 66
  19 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66
  20 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66
  21 ก.ค. 66 - 25 ก.ค. 66
  26 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66
  27 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66
  28 ก.ค. 66 - 1 ส.ค. 66
  2 ส.ค. 66 - 6 ส.ค. 66
  3 ส.ค. 66 - 7 ส.ค. 66
  4 ส.ค. 66 - 8 ส.ค. 66
  9 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66
  10 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66
  11 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66
  16 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66
  17 ส.ค. 66 - 21 ส.ค. 66
  18 ส.ค. 66 - 22 ส.ค. 66
  23 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66
  24 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66
  25 ส.ค. 66 - 29 ส.ค. 66
  30 ส.ค. 66 - 3 ก.ย. 66
  31 ส.ค. 66 - 4 ก.ย. 66
  1 ก.ย. 66 - 5 ก.ย. 66
  6 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66
  7 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66
  8 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66
  13 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66
  14 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66
  15 ก.ย. 66 - 19 ก.ย. 66
  20 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66
  21 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66
  22 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66
  27 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66
  28 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66
  29 ก.ย. 66 - 3 ต.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 39 )
 Air Busan
เริ่มต้น
17,999
ทัวร์โค้ด
SKYH231179
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
2 มิ.ย. 66 - 6 มิ.ย. 66
9 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66
16 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66
23 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66
30 มิ.ย. 66 - 4 ก.ค. 66
7 ก.ค. 66 - 11 ก.ค. 66
14 ก.ค. 66 - 18 ก.ค. 66
21 ก.ค. 66 - 25 ก.ค. 66
28 ก.ค. 66 - 1 ส.ค. 66
 Air Busan
เริ่มต้น
17,999
ทัวร์โค้ด
SKYH230842
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
28 พ.ค. 66 - 1 มิ.ย. 66
29 พ.ค. 66 - 2 มิ.ย. 66
30 พ.ค. 66 - 3 มิ.ย. 66
31 พ.ค. 66 - 4 มิ.ย. 66
 Air Busan
เริ่มต้น
18,999
ทัวร์โค้ด
SKYH230495
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
9 มิ.ย. 66 - 14 มิ.ย. 66
16 มิ.ย. 66 - 21 มิ.ย. 66
23 มิ.ย. 66 - 28 มิ.ย. 66
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
19,888
ทัวร์โค้ด
SKYH230527
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
12 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66
26 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66
10 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66
30 ส.ค. 66 - 3 ก.ย. 66
13 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66
28 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
19,888
ทัวร์โค้ด
SKYH230530
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
21 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66
28 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66
5 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66
19 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66
27 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66
9 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66
23 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66
6 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66
20 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
19,888
ทัวร์โค้ด
SKYH231063
ระยะเวลา 12 วัน 9 คืน

เที่ยวญี่ปุนสไตล์ใหม่กับเรือสำราญ รวมทิป กิน เที่ยวม Air Cabin อาบทราบร้อน เมืองเก่า รถไฟโบราณ

อาหารท้องถิ่น, ญี่ปุ่น, เกาหลี, อาหารครบทุกมื้อ

โยโกฮาม่า, เบปปุ, ชิโมโนเซกิ, พูซาน (เกาหลีใต้), ยัทสึชิโร (คุมาโมโตะ), คาโกชิม่า, โยโกฮาม่า

 Thai Airways
เริ่มต้น
124,900
Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code