วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น.

ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
ทัวร์ไต้หวัน
พบ
479 ช่วงวันเดินทาง จาก 57 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH232692
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน

ถ่ายรูปสุดฮิตท่าเรือประมงเจิ้งปิน,ชมวิวสะพานต้าชี,เดินเล่นถนนโบราณ,ไหว้พระวัดขอเงินเทพเจ้า

เมนูพระกระโดดกำแพง,

ซีเหมินติง,จีหลง,ท่าเรือประมงเจิ้นปิง,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน,สะพานต้าชี,ซื่อซื่อหนานชุน

29 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67
29 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67
5 มี.ค. 67 - 8 มี.ค. 67
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
12 มี.ค. 67 - 15 มี.ค. 67
14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
10,999
ทัวร์โค้ด
SKYH240196
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน

เที่ยวไทเปเต็มวัน ไม่มีอิสระ,ช้อปปิ้งซีเหมินติง,หมู่บ้านเก่าจิ่วเฟิน,ท่าเรือเจิ้นปิ้ง

2 เม.ย. 67 - 5 เม.ย. 67
4 เม.ย. 67 - 7 เม.ย. 67
9 เม.ย. 67 - 12 เม.ย. 67
11 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67
16 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67
18 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67
23 เม.ย. 67 - 26 เม.ย. 67
25 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67
30 เม.ย. 67 - 3 พ.ค. 67
 • 2 พ.ค. 67 - 5 พ.ค. 67
  7 พ.ค. 67 - 10 พ.ค. 67
  9 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67
  14 พ.ค. 67 - 17 พ.ค. 67
  16 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67
  21 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67
  23 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
  28 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67
  30 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67
  4 มิ.ย. 67 - 7 มิ.ย. 67
  6 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67
  11 มิ.ย. 67 - 14 มิ.ย. 67
  13 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67
  18 มิ.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67
  20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
  25 มิ.ย. 67 - 28 มิ.ย. 67
  27 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 17 )
เริ่มต้น
10,999
ทัวร์โค้ด
SKYH240241
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน

เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมเศียรราชินีอุทยานเย่หลิว ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ขอพรวัดหลงซาน เช็คอินบูราโน่แห่งไต้หวัน

พักโรงแรม 3 ดาว
12 มี.ค. 67 - 15 มี.ค. 67
14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
19 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67
21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
26 มี.ค. 67 - 29 มี.ค. 67
4 เม.ย. 67 - 7 เม.ย. 67
18 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67
25 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67
2 พ.ค. 67 - 5 พ.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,990
ทัวร์โค้ด
SKYH232762
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน

ล่องเรือทะเลสาปสุริยันจันทรา,ลอยโคมซื่อเฟิ่น,หมู่บ้านจิ่วเฟิน,ซีเหมินติง

5 มี.ค. 67 - 8 มี.ค. 67
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
12 มี.ค. 67 - 15 มี.ค. 67
14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
19 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67
21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
26 มี.ค. 67 - 29 มี.ค. 67
28 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,999
ทัวร์โค้ด
SKYH240032
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน

ชมตึกหลากสีท่าเรือเจิ้นปิง,ล่องเรีือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ช้อปปิ้งซีเหมินติง

4 เม.ย. 67 - 7 เม.ย. 67
25 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67
2 พ.ค. 67 - 5 พ.ค. 67
9 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67
16 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67
23 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
30 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67
6 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67
13 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,999
ทัวร์โค้ด
SKYH240037
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
1 พ.ค. 67 - 4 พ.ค. 67
3 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67
10 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67
19 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67
23 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
30 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67
1 มิ.ย. 67 - 4 มิ.ย. 67
3 มิ.ย. 67 - 6 มิ.ย. 67
20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
14,999
ทัวร์โค้ด
SKYH232330
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
28 ก.พ. 67 - 2 มี.ค. 67
29 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67
1 มี.ค. 67 - 4 มี.ค. 67
2 มี.ค. 67 - 5 มี.ค. 67
6 มี.ค. 67 - 9 มี.ค. 67
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
8 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
9 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67
13 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
15,990
ทัวร์โค้ด
SKYH232331
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ ชมซากุระวัดเทียนหยวน สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และบูราโน่แห่งไต้หวัน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา

พักโรงแรม 4 ดาว
28 ก.พ. 67 - 2 มี.ค. 67
29 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67
6 มี.ค. 67 - 9 มี.ค. 67
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
8 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
9 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67
13 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67
14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
15 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
15,990
ทัวร์โค้ด
SKYH240008
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

เช็คอินบูราโน่แห่งไต้หวัน ชมฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

พักโรงแรม 3 ดาว
 Starlux Airlines
เริ่มต้น
15,990
ทัวร์โค้ด
SKYH230929
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
3 มี.ค. 67 - 6 มี.ค. 67
10 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67
13 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67
17 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67
20 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67
29 มี.ค. 67 - 1 เม.ย. 67
3 เม.ย. 67 - 6 เม.ย. 67
6 เม.ย. 67 - 9 เม.ย. 67
11 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
15,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 57 โปรแกรม
Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code