วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2565

ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
ทัวร์ไต้หวัน
พบ
237 ช่วงวันเดินทาง จาก 35 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH222355
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

นั่งกระเช้าเหมาคงชมตึกไทเป101,เหย๋หลิ่ว,จิ่วเฟิน,Gloria outlet

พระกระดดดกำแพง

พักโรงแรม 4 ดาว

นั่งกระเช้าเหมาคงชมวิวไทเป,อุทยานเหย๋หลิ่ว,หมู่บ้านจิ่วเฟินอนุสรณ์เจียงไคเช็ค

5 ม.ค. 66 - 7 ม.ค. 66
2 ก.พ. 66 - 4 ก.พ. 66
14 ก.พ. 66 - 16 ก.พ. 66
16 ก.พ. 66 - 18 ก.พ. 66
14 มี.ค. 66 - 16 มี.ค. 66
16 มี.ค. 66 - 18 มี.ค. 66
21 มี.ค. 66 - 23 มี.ค. 66
23 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,999
ทัวร์โค้ด
SKYH222143
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
9 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65
15 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65
22 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65
23 ธ.ค. 65 - 26 ธ.ค. 65
29 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66
30 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66
5 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66
6 ม.ค. 66 - 9 ม.ค. 66
13 ม.ค. 66 - 16 ม.ค. 66
 Tiger Air
เริ่มต้น
14,888
ทัวร์โค้ด
SKYH221997
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
11 ธ.ค. 65 - 14 ธ.ค. 65
15 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65 - 24 ธ.ค. 65
29 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66
31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66
5 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66
12 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66
19 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66
2 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66
 • 3 ก.พ. 66 - 6 ก.พ. 66
  8 ก.พ. 66 - 11 ก.พ. 66
  9 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
  19 ก.พ. 66 - 22 ก.พ. 66
  23 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
  26 ก.พ. 66 - 1 มี.ค. 66
  2 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
  5 มี.ค. 66 - 8 มี.ค. 66
  9 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
  11 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66
  16 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
  18 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66
  22 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 13 )
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
15,888
ทัวร์โค้ด
SKYH222061
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
11 ธ.ค. 65 - 14 ธ.ค. 65
15 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65 - 24 ธ.ค. 65
29 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66
31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66
5 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66
12 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66
19 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66
2 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66
 • 3 ก.พ. 66 - 6 ก.พ. 66
  8 ก.พ. 66 - 11 ก.พ. 66
  9 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
  19 ก.พ. 66 - 22 ก.พ. 66
  23 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
  26 ก.พ. 66 - 1 มี.ค. 66
  2 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
  5 มี.ค. 66 - 8 มี.ค. 66
  9 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
  11 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66
  16 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
  18 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66
  22 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 13 )
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
15,888
ทัวร์โค้ด
SKYH222174
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

เที่ยวไต้หวันสุดชิล ชมความงามสวนดอกไม้จงเซ่อ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้งจัดเต็มที่ซีเหมินติง พิเศษ แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก เสี่ยวหลงเปา บุฟเฟ่ต์หมาล่า ชาบูไต้หวัน

11 ธ.ค. 65 - 14 ธ.ค. 65
16 ธ.ค. 65 - 19 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65 - 24 ธ.ค. 65
4 ม.ค. 66 - 7 ม.ค. 66
7 ม.ค. 66 - 10 ม.ค. 66
11 ม.ค. 66 - 14 ม.ค. 66
13 ม.ค. 66 - 16 ม.ค. 66
14 ม.ค. 66 - 17 ม.ค. 66
15 ม.ค. 66 - 18 ม.ค. 66
 • 18 ม.ค. 66 - 21 ม.ค. 66
  20 ม.ค. 66 - 23 ม.ค. 66
  1 ก.พ. 66 - 4 ก.พ. 66
  3 ก.พ. 66 - 6 ก.พ. 66
  4 ก.พ. 66 - 7 ก.พ. 66
  8 ก.พ. 66 - 11 ก.พ. 66
  12 ก.พ. 66 - 15 ก.พ. 66
  17 ก.พ. 66 - 20 ก.พ. 66
  22 ก.พ. 66 - 25 ก.พ. 66
  24 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66
  25 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66
  17 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66
  22 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 13 )
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
15,990
ทัวร์โค้ด
SKYH222268
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

เที่ยวไต้หวันสุดชิล ชมความงามสวนดอกไม้จงเซ่อ ชมซากุระวัดเทียนหยวน ช้อปปิ้งจัดเต็มที่ซีเหมินติง พักไทเป 2 คืน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน มื้อพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา และบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน แถมฟรี!! ประกันอุบัติเหตุ

พักโรงแรม 4 ดาว
3 มี.ค. 66 - 6 มี.ค. 66
5 มี.ค. 66 - 8 มี.ค. 66
8 มี.ค. 66 - 11 มี.ค. 66
10 มี.ค. 66 - 13 มี.ค. 66
15 มี.ค. 66 - 18 มี.ค. 66
17 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66
19 มี.ค. 66 - 22 มี.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
15,990
ทัวร์โค้ด
SKYH222303
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ไทเป หนานโถว ทะเลสาบ อิสระช็อปปิ้ง

สุกี้ชาบู ชาบู

พักโรงแรม 4 ดาว

ทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเหวินหวู่,ช็อปปิ้งซีเหมินติง

 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
15,999
ทัวร์โค้ด
SKYH221916
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
15 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65
22 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65
29 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66
5 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66
12 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66
2 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66
9 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
2 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
9 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
16,888
ทัวร์โค้ด
SKYH222109
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
15 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65
22 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65
29 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66
5 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66
12 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66
2 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66
9 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
2 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
9 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
16,888
ทัวร์โค้ด
SKYH222362
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
4 ก.พ. 66 - 7 ก.พ. 66
11 ก.พ. 66 - 14 ก.พ. 66
18 ก.พ. 66 - 21 ก.พ. 66
25 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66
4 มี.ค. 66 - 7 มี.ค. 66
11 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66
18 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
16,888
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 35 โปรแกรม
Powered by