วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2566

ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
ทัวร์ไต้หวัน
พบ
645 ช่วงวันเดินทาง จาก 43 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH230303
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ปล่อยโคมลอยสือเฟิน,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น,อุทยานเหย่หลิ่ว

เสี่ยวหลงเปา,อาหารจีนซีฟู้ด

วัดหลงซาน,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,อุทยานเหย่หลิ่ว,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,ซีเหมินติง,ตึกไทเป101,GloriaOutlet

1 เม.ย. 66 - 3 เม.ย. 66
22 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66
29 เม.ย. 66 - 1 พ.ค. 66
7 พ.ค. 66 - 9 พ.ค. 66
14 พ.ค. 66 - 16 พ.ค. 66
21 พ.ค. 66 - 23 พ.ค. 66
28 พ.ค. 66 - 30 พ.ค. 66
11 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66
18 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,999
ทัวร์โค้ด
SKYH230177
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี สุดว้าว!! พักโรงแรมแช่น้ำแร่ในห้องพัก 1 คืน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า

พักโรงแรม 4 ดาว
29 มี.ค. 66 - 1 เม.ย. 66
31 มี.ค. 66 - 3 เม.ย. 66
1 เม.ย. 66 - 4 เม.ย. 66
2 เม.ย. 66 - 5 เม.ย. 66
12 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66
14 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66
15 เม.ย. 66 - 18 เม.ย. 66
16 เม.ย. 66 - 19 เม.ย. 66
19 เม.ย. 66 - 22 เม.ย. 66
 • 20 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66
  22 เม.ย. 66 - 25 เม.ย. 66
  26 เม.ย. 66 - 29 เม.ย. 66
  27 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66
  29 เม.ย. 66 - 2 พ.ค. 66
  30 เม.ย. 66 - 3 พ.ค. 66
  1 พ.ค. 66 - 4 พ.ค. 66
  2 พ.ค. 66 - 5 พ.ค. 66
  6 พ.ค. 66 - 9 พ.ค. 66
  7 พ.ค. 66 - 10 พ.ค. 66
  12 พ.ค. 66 - 15 พ.ค. 66
  13 พ.ค. 66 - 16 พ.ค. 66
  14 พ.ค. 66 - 17 พ.ค. 66
  17 พ.ค. 66 - 20 พ.ค. 66
  19 พ.ค. 66 - 22 พ.ค. 66
  20 พ.ค. 66 - 23 พ.ค. 66
  24 พ.ค. 66 - 27 พ.ค. 66
  25 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66
  27 พ.ค. 66 - 30 พ.ค. 66
  31 พ.ค. 66 - 3 มิ.ย. 66
  8 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66
  10 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66
  16 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66
  29 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66
  1 ก.ค. 66 - 4 ก.ค. 66
  8 ก.ค. 66 - 11 ก.ค. 66
  14 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66
  22 ก.ค. 66 - 25 ก.ค. 66
  29 ก.ค. 66 - 1 ส.ค. 66
  3 ส.ค. 66 - 6 ส.ค. 66
  12 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66
  19 ส.ค. 66 - 22 ส.ค. 66
  24 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66
  1 ก.ย. 66 - 4 ก.ย. 66
  7 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66
  9 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66
  14 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66
  16 ก.ย. 66 - 19 ก.ย. 66
  21 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66
  23 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66
  29 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66
  5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
  7 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66
  12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
  22 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66
  25 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 46 )
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
14,990
ทัวร์โค้ด
SKYH230277
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น พักย่านซีเหมินติง 2 คืน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า

พักโรงแรม 4 ดาว
25 มี.ค. 66 - 28 มี.ค. 66
27 มี.ค. 66 - 30 มี.ค. 66
1 เม.ย. 66 - 4 เม.ย. 66
2 เม.ย. 66 - 5 เม.ย. 66
3 เม.ย. 66 - 6 เม.ย. 66
4 เม.ย. 66 - 7 เม.ย. 66
12 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66
16 เม.ย. 66 - 19 เม.ย. 66
17 เม.ย. 66 - 20 เม.ย. 66
 • 18 เม.ย. 66 - 21 เม.ย. 66
  19 เม.ย. 66 - 22 เม.ย. 66
  23 เม.ย. 66 - 26 เม.ย. 66
  26 เม.ย. 66 - 29 เม.ย. 66
  28 เม.ย. 66 - 1 พ.ค. 66
  1 พ.ค. 66 - 4 พ.ค. 66
  2 พ.ค. 66 - 5 พ.ค. 66
  5 พ.ค. 66 - 8 พ.ค. 66
  7 พ.ค. 66 - 10 พ.ค. 66
  10 พ.ค. 66 - 13 พ.ค. 66
  14 พ.ค. 66 - 17 พ.ค. 66
  21 พ.ค. 66 - 24 พ.ค. 66
  24 พ.ค. 66 - 27 พ.ค. 66
  26 พ.ค. 66 - 29 พ.ค. 66
  28 พ.ค. 66 - 31 พ.ค. 66
  31 พ.ค. 66 - 3 มิ.ย. 66
  4 มิ.ย. 66 - 7 มิ.ย. 66
  7 มิ.ย. 66 - 10 มิ.ย. 66
  9 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66
  14 มิ.ย. 66 - 17 มิ.ย. 66
  17 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66
  7 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66
  15 ก.ค. 66 - 18 ก.ค. 66
  22 ก.ค. 66 - 25 ก.ค. 66
  28 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66
  10 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66
  23 ส.ค. 66 - 26 ส.ค. 66
  25 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66
  26 ส.ค. 66 - 29 ส.ค. 66
  30 ส.ค. 66 - 2 ก.ย. 66
  2 ก.ย. 66 - 5 ก.ย. 66
  8 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66
  9 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66
  13 ก.ย. 66 - 16 ก.ย. 66
  20 ก.ย. 66 - 23 ก.ย. 66
  28 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66
  29 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66
  30 ก.ย. 66 - 3 ต.ค. 66
  10 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 66
  20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
  25 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 41 )
 Vietjet Air
เริ่มต้น
14,990
ทัวร์โค้ด
SKYH230309
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ชิมชาอู่หลง,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,ชิมพานสับปะรด

ปลาประธานาธิบดี,พระกระโดดกำแพง,อาหารจีนซีฟู้ด

วัดเหวิ่นหวู่,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดหลงซาน,อุทยานเหย่หลิ่ว,หมู่บ้านจิ้วเฟิ้น,ตึกไทเป101,ซีเหมินติง,เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

18 เม.ย. 66 - 21 เม.ย. 66
25 เม.ย. 66 - 28 เม.ย. 66
26 เม.ย. 66 - 29 เม.ย. 66
1 พ.ค. 66 - 4 พ.ค. 66
3 พ.ค. 66 - 6 พ.ค. 66
6 พ.ค. 66 - 9 พ.ค. 66
10 พ.ค. 66 - 13 พ.ค. 66
14 พ.ค. 66 - 17 พ.ค. 66
17 พ.ค. 66 - 20 พ.ค. 66
 • 20 พ.ค. 66 - 23 พ.ค. 66
  24 พ.ค. 66 - 27 พ.ค. 66
  7 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66
  10 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66
  14 มิ.ย. 66 - 17 มิ.ย. 66
  21 มิ.ย. 66 - 24 มิ.ย. 66
  28 มิ.ย. 66 - 1 ก.ค. 66
  1 ก.ค. 66 - 4 ก.ค. 66
  5 ก.ค. 66 - 8 ก.ค. 66
  8 ก.ค. 66 - 11 ก.ค. 66
  12 ก.ค. 66 - 15 ก.ค. 66
  19 ก.ค. 66 - 22 ก.ค. 66
  26 ก.ค. 66 - 29 ก.ค. 66
  9 ส.ค. 66 - 12 ก.ค. 66
  16 ส.ค. 66 - 19 ส.ค. 66
  20 ส.ค. 66 - 23 ส.ค. 66
  23 ส.ค. 66 - 26 ส.ค. 66
  13 ก.ย. 66 - 16 ก.ย. 66
  20 ก.ย. 66 - 23 ก.ย. 66
  24 ก.ย. 66 - 27 ก.ย. 66
  27 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66
  1 ต.ค. 66 - 4 ต.ค. 66
  8 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66
  18 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 24 )
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
14,990
ทัวร์โค้ด
SKYH230327
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี สุดว้าว!! พักโรงแรมแช่น้ำแร่ในห้องพัก 1 คืน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า

พักโรงแรม 4 ดาว
1 เม.ย. 66 - 4 เม.ย. 66
2 เม.ย. 66 - 5 เม.ย. 66
3 เม.ย. 66 - 6 เม.ย. 66
7 เม.ย. 66 - 10 เม.ย. 66
8 เม.ย. 66 - 11 เม.ย. 66
11 เม.ย. 66 - 14 เม.ย. 66
13 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66
14 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66
15 เม.ย. 66 - 18 เม.ย. 66
 • 16 เม.ย. 66 - 19 เม.ย. 66
  17 เม.ย. 66 - 20 เม.ย. 66
  18 เม.ย. 66 - 21 เม.ย. 66
  19 เม.ย. 66 - 22 เม.ย. 66
  20 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66
  21 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66
  22 เม.ย. 66 - 25 เม.ย. 66
  23 เม.ย. 66 - 26 เม.ย. 66
  24 เม.ย. 66 - 27 เม.ย. 66
  25 เม.ย. 66 - 28 เม.ย. 66
  26 เม.ย. 66 - 29 เม.ย. 66
  29 เม.ย. 66 - 2 พ.ค. 66
  30 เม.ย. 66 - 3 พ.ค. 66
  2 พ.ค. 66 - 5 พ.ค. 66
  3 พ.ค. 66 - 6 พ.ค. 66
  4 พ.ค. 66 - 7 พ.ค. 66
  5 พ.ค. 66 - 8 พ.ค. 66
  6 พ.ค. 66 - 9 พ.ค. 66
  9 พ.ค. 66 - 12 พ.ค. 66
  12 พ.ค. 66 - 15 พ.ค. 66
  23 พ.ค. 66 - 26 พ.ค. 66
  5 มิ.ย. 66 - 8 มิ.ย. 66
  14 มิ.ย. 66 - 17 มิ.ย. 66
  21 มิ.ย. 66 - 24 มิ.ย. 66
  5 ส.ค. 66 - 8 ส.ค. 66
  12 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66
  26 ส.ค. 66 - 29 ส.ค. 66
  9 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66
  16 ก.ย. 66 - 19 ก.ย. 66
  23 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66
  30 ก.ย. 66 - 3 ต.ค. 66
  4 ต.ค. 66 - 7 ต.ค. 66
  5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
  6 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66
  7 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66
  12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
  13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
  14 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66
  18 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66
  19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
  20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
  21 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66
  22 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66
  23 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66
  24 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66
  25 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 46 )
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
14,990
ทัวร์โค้ด
SKYH222355
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

นั่งกระเช้าเหมาคงชมตึกไทเป101,เหย๋หลิ่ว,จิ่วเฟิน,Gloria outlet

พระกระดดดกำแพง

พักโรงแรม 4 ดาว

นั่งกระเช้าเหมาคงชมวิวไทเป,อุทยานเหย๋หลิ่ว,หมู่บ้านจิ่วเฟินอนุสรณ์เจียงไคเช็ค

 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
14,999
ทัวร์โค้ด
SKYH221997
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
15,888
ทัวร์โค้ด
SKYH222061
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
15,888
ทัวร์โค้ด
SKYH230305
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ชิมชาอู่หลง,ชิมพานสับปะรด

ปลาประธานาธิบดี,พระกระโดดกำแพง,อาหารจีนซีฟู้ด

วัดเหวิ่นหวู่,วัดพระถังซัมจั๋ง,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซาน,อุทยานเหย่หลิ่ว,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ซีเหมินติง,ตึกไทเป101

13 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66
14 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66
21 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66
28 เม.ย. 66 - 1 พ.ค. 66
4 พ.ค. 66 - 7 พ.ค. 66
11 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66
18 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66
25 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66
1 มิ.ย. 66 - 4 มิ.ย. 66
 • 2 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66
  8 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66
  15 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
  29 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66
  13 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66
  20 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66
  28 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66
  29 ก.ค. 66 - 1 ส.ค. 66
  30 ก.ค. 66 - 2 ส.ค. 66
  10 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66
  17 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66
  24 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66
  7 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66
  14 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66
  21 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66
  28 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66
  5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
  12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
  13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
  19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
  20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 21 )
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
15,999
ทัวร์โค้ด
SKYH230457
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ปั่นจักรยานราง,ถ่ายรูปท่าเรือเจิ้นปิง,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ชิมขาอู่หลง

ปลาประธานาธิบดี,พายสับปะรด

พักโรงแรม 3 ดาว

หมู่บ้านท่าเรือเจิ้นปิง,วัดเหวิ่นหวู่,วัดพระถังซัมจั๋ง,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซาน,จีหลงไนท์มาร์เก็ต,อี้จงไนท์มาร์เก็ต,ซีเหมินติง

23 เม.ย. 66 - 26 เม.ย. 66
28 เม.ย. 66 - 1 พ.ค. 66
11 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66
12 พ.ค. 66 - 15 พ.ค. 66
13 พ.ค. 66 - 16 พ.ค. 66
18 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66
19 พ.ค. 66 - 22 พ.ค. 66
20 พ.ค. 66 - 23 พ.ค. 66
21 พ.ค. 66 - 24 พ.ค. 66
 • 25 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66
  26 พ.ค. 66 - 29 พ.ค. 66
  27 พ.ค. 66 - 30 พ.ค. 66
  28 พ.ค. 66 - 31 พ.ค. 66
  1 มิ.ย. 66 - 4 มิ.ย. 66
  2 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66
  8 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66
  9 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66
  15 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
  16 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66
  22 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66
  23 มิ.ย. 66 - 26 มิ.ย. 66
  6 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66
  13 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66
  14 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66
  20 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66
  27 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66
  28 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66
  1 ส.ค. 66 - 4 ส.ค. 66
  10 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66
  11 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66
  17 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66
  24 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66
  7 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66
  14 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66
  21 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66
  28 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66
  5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
  6 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66
  7 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66
  8 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66
  12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
  13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
  14 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66
  19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
  20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
  21 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66
  22 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 38 )
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
15,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 43 โปรแกรม
Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code