วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2565

ทัวร์ต่างประเทศ

ตั๋วเครื่องบินการบินไทย (Thai Airways) Domestic

by Skyhigh88travel

ตั๋วเครื่องบินการบินไทย (Thai Airways) 

SkyHigh88Travel ขอนำเสนอ โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ตั๋วเครื่องบินการบินไทย (THAI AIRWAYS) ราคาตั๋วที่คุ้มค่า ลดราคาตั๋วพิเสษสำหรับนักท่องเที่ยวทุกท่าน  สายการบินการบินไทยมีเส้นทางบินไปยังจังหวัดสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็น ตั๋วเชียงใหม่, เชียงราย, ภูเก็ต, อุดรธานี , ขอนแก่น , หาดใหญ่ และอีกมากมาย โดยมีโปรโมชั่นดังต่อไปนี้

 

 

 

โปรโมชั่น เส้นทางบินภายในประเทศ

เมืองรองสวยไม่เป็นรองใคร

 

เดินทาง จาก สนามบินสุวรรณภูมิ TG ราคา เที่ยวเดียว เริ่มต้น
เชียงราย (CEI) 900.-
น่าน (NNT) 900.-
อุดรธานี (UTH) 900.-
อุบลราชธานี (UBP) 900.-
นครพนม (KOP) 900.-
ร้อยเอ็ด (ROI) 900.-
นครศรีธรรมราช ( NST ) 900.-
นราธิวาส (NAW) 1,100.-

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด
• ราคาโปรโมชั่นมีที่นั่งจำกัดในทุกเที่ยวบิน
• ราคานี้เป็นราคาต่อท่าน และยังไม่รวมภาษีสนามบิน / ค่าธรรมเนียมน้ำมัน / ค่าประกันภัยสายการบิน และอื่นๆ
• เมื่อซื้อและออกตั๋วแล้วไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร / เที่ยวบิน / เส้นทางบิน / ไม่สามารถขอคืนเงินได้

 

 

 

โปรโมชั่น เส้นทางบินภายในประเทศ

 

สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่ : วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2565

สำหรับการเดินทางตั้งแต่ : วันนี้ – 30 เมษายน 2565

 

เดินทาง จาก สนามบินสุวรรณภูมิ TG ราคา เที่ยวเดียว เริ่มต้น
เชียงใหม่ (CNX) 900.-
เชียงราย (CEI) 900.-
ขอนแก่น (KKC) 900.-
อุดรธานี (UTH) 900.-
ร้อยเอ็ด (ROI) 900.-
นครพนม (KOP) 900.-
น่าน (NNT) 900.-
อุบลราชธานี (UBP) 900.-
สุราษฎร์ธานี (URT) 900.-
นครศรีธรรมราช ( NST ) 900.-
ภูเก็ต (HKT) 1,000.-
กระบี่ (KBV) 1,000.-
ตรัง (TST) 1,000.-
นราธิวาส (NAW) 1,100.-
หาดใหญ่ (HDY) 1,100.-

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด
• สำหรับออกบัตรโดยสารตั้งแต่ : วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2565
• ราคาโปรโมชั่นมีที่นั่งจำกัดในทุกเที่ยวบิน
• ราคานี้เป็นราคาต่อท่าน และยังไม่รวมภาษีสนามบิน / ค่าธรรมเนียมน้ำมัน / ค่าประกันภัยสายการบิน และอื่นๆ
• เมื่อซื้อและออกตั๋วแล้วไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร / เที่ยวบิน / เส้นทางบิน / ไม่สามารถขอคืนเงินได้

• เมื่อซื้อและออกตั๋วแล้วไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร / เที่ยวบิน / เส้นทางบิน / ไม่สามารถขอคืนเงินได้

 

 

DOMESTIC FARE FOR CORPORATE IN THAILAND

 

สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่ : วันนี้ – 30 กันยายน 2565

สำหรับการเดินทางตั้งแต่ : วันที่ 05 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

 

เดินทาง จาก สนามบินสุวรรณภูมิ TG ราคา เที่ยวเดียว เริ่มต้น ราคา ไป-กลับ เริ่มต้น
เชียงราย (CEI) 1,685.- 3,370.-
เชียงใหม่ (CNX) 1,520.- 3,040.-
น่าน (NNT) 1,665.- 3,330.-
อุบลราชธานี (UBP) 1,575.- 3,150.-
อุดรธานี (UTH) 1,535.- 3,070.-
ขอนแก่น (KKC) 1,470.- 2,940.-
นครพนม (KOP) 1,630.- 3,260.-
เลย (LOE) 1,470.- 2,940.-
กระบี่ (KBV) 1,640.- 3,280.-
สุราษฎร์ธานี (URT) 1,610.- 3,220.-
นครศรีธรรมราช ( NST ) 1,660.- 3,320.-
ภูเก็ต (HKT) 1,685.- 3,370.-
หาดใหญ่ (HDY) 1,760.- 3,520.-
นราธิวาส (NAW) 1,770.- 3,540.-

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด
• สำหรับออกบัตรโดยสารตั้งแต่ : วันนี้ – 30 กันยายน 2565
• ตั๋วมีอายุ 6 เดือน
• ราคาโปรโมชั่นมีที่นั่งจำกัดในทุกเที่ยวบิน
• ราคานี้เป็นราคาต่อท่าน และยังไม่รวมภาษีสนามบิน / ค่าธรรมเนียมน้ำมัน / ค่าประกันภัยสายการบิน และอื่นๆ
• เมื่อซื้อและออกตั๋วแล้วไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร / เที่ยวบิน / เส้นทางบิน / ไม่สามารถขอคืนเงินได้

 

 

DOMESTIC FARE FOR CORPORATE IN THAILAND

 

สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่ : วันนี้ – 30 กันยายน 2565

สำหรับการเดินทางตั้งแต่ : วันที่ 05 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

 

เดินทาง จาก สนามบินสุวรรณภูมิ TG ราคา เที่ยวเดียว เริ่มต้น ราคา ไป-กลับ เริ่มต้น
เชียงราย (CEI) 1,685.- 3,370.-
เชียงใหม่ (CNX) 1,520.- 3,040.-
น่าน (NNT) 1,665.- 3,330.-
อุบลราชธานี (UBP) 1,575.- 3,150.-
อุดรธานี (UTH) 1,535.- 3,070.-
ขอนแก่น (KKC) 1,470.- 2,940.-
นครพนม (KOP) 1,630.- 3,260.-
เลย (LOE) 1,470.- 2,940.-
กระบี่ (KBV) 1,640.- 3,280.-
สุราษฎร์ธานี (URT) 1,610.- 3,220.-
นครศรีธรรมราช ( NST ) 1,660.- 3,320.-
ภูเก็ต (HKT) 1,685.- 3,370.-
หาดใหญ่ (HDY) 1,760.- 3,520.-
นราธิวาส (NAW) 1,770.- 3,540.-

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด
• สำหรับออกบัตรโดยสารตั้งแต่ : วันนี้ – 30 กันยายน 2565
• ตั๋วมีอายุ 6 เดือน
• ราคาโปรโมชั่นมีที่นั่งจำกัดในทุกเที่ยวบิน
• ราคานี้เป็นราคาต่อท่าน และยังไม่รวมภาษีสนามบิน / ค่าธรรมเนียมน้ำมัน / ค่าประกันภัยสายการบิน และอื่นๆ
• เมื่อซื้อและออกตั๋วแล้วไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร / เที่ยวบิน / เส้นทางบิน / ไม่สามารถขอคืนเงินได้

 

 

DOMESTIC FARE FOR GOVERNMENT IN THAILAND

 

สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่ : วันนี้ – 30 กันยายน 2565

สำหรับการเดินทางตั้งแต่ : วันที่ 05 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

 

เดินทาง จาก สนามบินสุวรรณภูมิ TG ราคา เที่ยวเดียว เริ่มต้น ราคา ไป-กลับ เริ่มต้น
เชียงราย (CEI) 1,685.- 3,370.-
เชียงใหม่ (CNX) 1,520.- 3,040.-
น่าน (NNT) 1,665.- 3,330.-
อุบลราชธานี (UBP) 1,575.- 3,150.-
อุดรธานี (UTH) 1,535.- 3,070.-
ขอนแก่น (KKC) 1,470.- 2,940.-
นครพนม (KOP) 1,630.- 3,260.-
เลย (LOE) 1,470.- 2,940.-
กระบี่ (KBV) 1,640.- 3,280.-
สุราษฎร์ธานี (URT) 1,610.- 3,220.-
นครศรีธรรมราช ( NST ) 1,660.- 3,320.-
ภูเก็ต (HKT) 1,685.- 3,370.-
หาดใหญ่ (HDY) 1,760.- 3,520.-
นราธิวาส (NAW) 1,770.- 3,540.-

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด
• สำหรับออกบัตรโดยสารตั้งแต่ : วันนี้ – 30 กันยายน 2565
• ตั๋วมีอายุ 6 เดือน
• ราคาโปรโมชั่นมีที่นั่งจำกัดในทุกเที่ยวบิน
• ราคานี้เป็นราคาต่อท่าน และยังไม่รวมภาษีสนามบิน / ค่าธรรมเนียมน้ำมัน / ค่าประกันภัยสายการบิน และอื่นๆ
• เมื่อซื้อและออกตั๋วแล้วไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร / เที่ยวบิน / เส้นทางบิน / ไม่สามารถขอคืนเงินได้

 


 

เลือกดูโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ จากสารการบินอื่น คลิกเลย!

จองตั๋วเครื่องบิน

Powered by