วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2566

ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
ทัวร์ฮ่องกง
พบ
170 ช่วงวันเดินทาง จาก 29 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH230022
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
13,888
ทัวร์โค้ด
SKYH230010
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
23 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66
24 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66
25 มี.ค. 66 - 27 มี.ค. 66
19 เม.ย. 66 - 21 เม.ย. 66
21 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66
24 เม.ย. 66 - 26 เม.ย. 66
25 เม.ย. 66 - 27 เม.ย. 66
10 พ.ค. 66 - 12 พ.ค. 66
12 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66
 Cathay Pacific
เริ่มต้น
14,999
ทัวร์โค้ด
SKYH230012
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
14,999
ทัวร์โค้ด
SKYH230021
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
25 มี.ค. 66 - 27 มี.ค. 66
20 เม.ย. 66 - 22 เม.ย. 66
22 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66
27 เม.ย. 66 - 29 เม.ย. 66
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
14,999
ทัวร์โค้ด
SKYH230376
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
25 มี.ค. 66 - 27 มี.ค. 66
20 เม.ย. 66 - 22 เม.ย. 66
22 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66
27 เม.ย. 66 - 29 เม.ย. 66
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
14,999
ทัวร์โค้ด
SKYH230379
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
14,999
ทัวร์โค้ด
SKYH230328
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่โป่วหลิน ขอพรเทพเจ้าแชกงหมิว นมัสการเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ

พักโรงแรม 3 ดาว
29 เม.ย. 66 - 1 พ.ค. 66
12 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66
13 พ.ค. 66 - 15 พ.ค. 66
19 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66
20 พ.ค. 66 - 22 พ.ค. 66
26 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66
27 พ.ค. 66 - 29 พ.ค. 66
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
15,990
ทัวร์โค้ด
SKYH230448
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

สักการะเทพเจ้าแชกงหมิว ขอคู่วัดหวังต้าเซียน ไหว้พระขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮองอำ พร้อมพิธียืมเงินเทพเจ้า

พักโรงแรม 4 ดาว
2 มิ.ย. 66 - 4 มิ.ย. 66
3 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66
4 มิ.ย. 66 - 6 มิ.ย. 66
9 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66
10 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66
16 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
17 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66
23 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66
24 มิ.ย. 66 - 26 มิ.ย. 66
เริ่มต้น
15,990
ทัวร์โค้ด
SKYH230223
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
14 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66
22 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66
28 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66
5 พ.ค. 66 - 7 พ.ค. 66
12 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66
19 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66
20 พ.ค. 66 - 22 พ.ค. 66
26 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66
2 มิ.ย. 66 - 4 มิ.ย. 66
 Greater Bay Airlines
เริ่มต้น
15,999
ทัวร์โค้ด
SKYH230377
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
23 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66
24 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66
25 มี.ค. 66 - 27 มี.ค. 66
19 เม.ย. 66 - 21 เม.ย. 66
21 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66
24 เม.ย. 66 - 26 เม.ย. 66
25 เม.ย. 66 - 27 เม.ย. 66
10 พ.ค. 66 - 12 พ.ค. 66
12 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66
 Cathay Pacific
เริ่มต้น
15,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 29 โปรแกรม
Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code