วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น.

ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
ทัวร์จีน
พบ
877 ช่วงวันเดินทาง จาก 126 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH232747
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
21 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66
23 ธ.ค. 66 - 28 ธ.ค. 66
28 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
30 ธ.ค. 66 - 4 ม.ค. 67
4 ม.ค. 67 - 9 ม.ค. 67
6 ม.ค. 67 - 11 ม.ค. 67
11 ม.ค. 67 - 16 ม.ค. 67
13 ม.ค. 67 - 18 ม.ค. 67
18 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67
 • 20 ม.ค. 67 - 25 ม.ค. 67
  25 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67
  27 ม.ค. 67 - 1 ก.พ. 67
  1 ก.พ. 67 - 6 ก.พ. 67
  3 ก.พ. 67 - 8 ก.พ. 67
  8 ก.พ. 67 - 13 ก.พ. 67
  10 ก.พ. 67 - 15 ก.พ. 67
  15 ก.พ. 67 - 20 ก.พ. 67
  17 ก.พ. 67 - 22 ก.พ. 67
  22 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67
  24 ก.พ. 67 - 29 ก.พ. 67
  29 ก.พ. 67 - 5 มี.ค. 67
  2 มี.ค. 67 - 7 มี.ค. 67
  7 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67
  9 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67
  14 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67
  16 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67
  21 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67
  23 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 67
  28 มี.ค. 67 - 2 เม.ย. 67
  30 มี.ค. 67 - 4 เม.ย. 67
  4 เม.ย. 67 - 9 เม.ย. 67
  6 เม.ย. 67 - 11 เม.ย. 67
  11 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67
  13 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 67
  18 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 67
  20 เม.ย. 67 - 25 เม.ย. 67
  25 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67
  27 เม.ย. 67 - 2 พ.ค. 67
  2 พ.ค. 67 - 7 พ.ค. 67
  4 พ.ค. 67 - 9 พ.ค. 67
  9 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67
  11 พ.ค. 67 - 16 พ.ค. 67
  16 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67
  18 พ.ค. 67 - 23 พ.ค. 67
  23 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67
  25 พ.ค. 67 - 30 พ.ค. 67
  30 พ.ค. 67 - 4 มิ.ย. 67
  1 มิ.ย. 67 - 6 มิ.ย. 67
  6 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67
  8 มิ.ย. 67 - 13 มิ.ย. 67
  13 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67
  15 มิ.ย. 67 - 20 มิ.ย. 67
  20 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67
  22 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67
  27 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67
  29 มิ.ย. 67 - 4 ก.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 47 )
 9 Air
เริ่มต้น
9,990
ทัวร์โค้ด
SKYH232751
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
26 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66
2 ม.ค. 67 - 6 ม.ค. 67
9 ม.ค. 67 - 13 ม.ค. 67
16 ม.ค. 67 - 20 ม.ค. 67
23 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67
30 ม.ค. 67 - 3 ก.พ. 67
6 ก.พ. 67 - 10 ก.พ. 67
13 ก.พ. 67 - 17 ก.พ. 67
20 ก.พ. 67 - 24 ก.พ. 67
 • 27 ก.พ. 67 - 2 มี.ค. 67
  5 มี.ค. 67 - 9 มี.ค. 67
  12 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67
  19 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67
  26 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67
  2 เม.ย. 67 - 6 เม.ย. 67
  9 เม.ย. 67 - 13 เม.ย. 67
  16 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 67
  30 เม.ย. 67 - 4 พ.ค. 67
  7 พ.ค. 67 - 11 พ.ค. 67
  14 พ.ค. 67 - 18 พ.ค. 67
  21 พ.ค. 67 - 25 พ.ค. 67
  28 พ.ค. 67 - 1 มิ.ย. 67
  4 มิ.ย. 67 - 8 มิ.ย. 67
  11 มิ.ย. 67 - 15 มิ.ย. 67
  18 มิ.ย. 67 - 22 มิ.ย. 67
  25 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 17 )
 9 Air
เริ่มต้น
9,990
ทัวร์โค้ด
SKYH232184
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
14 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
23 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66
30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
11 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67
18 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67
25 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
22 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67
29 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67
23 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
14,888
ทัวร์โค้ด
SKYH232465
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

นั่งกระเช้าชมชมวิวสุดอลังการ "เขาเทียนเหมินซาน ชมความงามประตูสวรรค์ พิชิตสะพานแก้วสูงที่สุดในโลก

พักโรงแรม 4 ดาว
14 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
22 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 66
24 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67
28 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
14,990
ทัวร์โค้ด
SKYH232710
ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน

เที่ยวสุดคุ้มบินเข้าหยีซัง ชมความอลังการตึก 72 นั่งกระเช้าไพฟ้าสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน

30 ธ.ค. 66 - 5 ม.ค. 67
5 ม.ค. 67 - 11 ม.ค. 67
11 ม.ค. 67 - 17 ม.ค. 67
17 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67
23 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67
29 ม.ค. 67 - 4 ก.พ. 67
4 ก.พ. 67 - 10 ก.พ. 67
10 ก.พ. 67 - 16 ก.พ. 67
16 ก.พ. 67 - 22 ก.พ. 67
 Qingdao Airlines
เริ่มต้น
14,990
ทัวร์โค้ด
SKYH232200
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
13 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
15 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66
20 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66
22 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66
28 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
30 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
31 ธ.ค. 66 - 4 ม.ค. 67
10 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
15,888
ทัวร์โค้ด
SKYH232648
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 China Eastern
เริ่มต้น
15,999
ทัวร์โค้ด
SKYH232758
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
13 ม.ค. 67 - 18 ม.ค. 67
27 ม.ค. 67 - 1 ก.พ. 67
10 ก.พ. 67 - 15 ก.พ. 67
24 ก.พ. 67 - 29 ก.พ. 67
9 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67
16 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67
23 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 67
30 มี.ค. 67 - 4 เม.ย. 67
6 เม.ย. 67 - 11 เม.ย. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
15,999
ทัวร์โค้ด
SKYH232105
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
11 ธ.ค. 66 - 15 ธ.ค. 66
25 ธ.ค. 66 - 29 ธ.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
16,888
ทัวร์โค้ด
SKYH232176
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
16 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66
29 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
31 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
13 ม.ค. 67 - 16 ม.ค. 67
20 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67
27 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67
24 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67
16 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67
21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
16,888
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 126 โปรแกรม
Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code