วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2565

ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
ทัวร์จีน
พบ
3 ช่วงวันเดินทาง จาก 3 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH222299
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
 Nok Scoot
เริ่มต้น
13,888
ทัวร์โค้ด
SKYH222153
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

ทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเหวินหวู่,เจ้าพ่อกวนอู,อาลีซาน,สวนสนพันปี,นั่งรถไฟโบราณ,ปล่อยโคมลอย,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน,เจียงไคเชค,แช่น้ำแร่

ข้าวมันไก่เจียอี้,สุกี้ชาบู,พระกระโดดกำแพง

พักโรงแรม 5 ดาว

ทะเลสาบสุริยันจันทรา,อุทยานอาลีซาน,นั่งรถไฟโบราณ,หมู่บ้านจิ่วเฟิน,ไทเป101,ซีเหมินติง

 China Airlines
เริ่มต้น
25,990
ทัวร์โค้ด
SKYH222399
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ -ปล่อยโคมลอยสือเฟิน(4ท่าน/1โคม) -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – วัดปี้ซานเหยียน - ตึก 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค

เมนูเสี่ยวหลงเปา - เมนูพระกระโดดกำแพง

พักโรงแรม 4 ดาว

ซีเหมินติง -มิตซุย เอาท์เลท - เฝิงเจี่ยไนท์มาเก็ต

 EVA Air
เริ่มต้น
25,990
Powered by