วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น.

ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
ทัวร์จีน
พบ
715 ช่วงวันเดินทาง จาก 89 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH240347
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน

เช็คอินฮาวายแห่งดินแดนมังกร เที่ยวอุทยานยอดเขาลู่หุยโถว สักการะเจ้าแม่กวนอิมหนานซานแห่งทะเลจีนใต้

พักโรงแรม 4 ดาว
30 มิ.ย. 67 - 3 ก.ค. 67
5 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67
7 ก.ค. 67 - 10 ก.ค. 67
12 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
14 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
21 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
28 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67
 • 2 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
  4 ส.ค. 67 - 7 ส.ค. 67
  9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
  11 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
  16 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
  18 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67
  23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
  25 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67
  30 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67
  1 ก.ย. 67 - 4 ก.ย. 67
  6 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67
  8 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67
  13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
  15 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67
  20 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
  22 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67
  27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
  29 ก.ย. 67 - 2 ต.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 18 )
 9 Air
เริ่มต้น
9,990
ทัวร์โค้ด
SKYH240348
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

สักการะเจ้าแม่กวนอิมทะเลจีนใต้ เยือนฮาวายแดนมังกร เที่ยวอุทยานยอดเขาลู่หุยโถว ชมวิวเกาะ "ซานย่า"

พักโรงแรม 5 ดาว
29 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67
1 ก.ค. 67 - 5 ก.ค. 67
3 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
8 ก.ค. 67 - 12 ก.ค. 67
10 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
15 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67
17 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
22 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67
24 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
 • 29 ก.ค. 67 - 2 ส.ค. 67
  31 ก.ค. 67 - 4 ส.ค. 67
  5 ส.ค. 67 - 9 ส.ค. 67
  7 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
  12 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67
  14 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
  19 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67
  21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
  26 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67
  28 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
  2 ก.ย. 67 - 6 ก.ย. 67
  4 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
  9 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67
  11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
  16 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67
  18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
  23 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67
  25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
  30 ก.ย. 67 - 4 ต.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 19 )
 9 Air
เริ่มต้น
10,990
ทัวร์โค้ด
SKYH240228
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
พักโรงแรม 5 ดาว
24 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67
26 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67
29 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67
2 มิ.ย. 67 - 7 มิ.ย. 67
5 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67
9 มิ.ย. 67 - 14 มิ.ย. 67
12 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67
16 มิ.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67
19 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
 • 23 มิ.ย. 67 - 28 มิ.ย. 67
  26 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
  30 มิ.ย. 67 - 5 ก.ค. 67
  3 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67
  7 ก.ค. 67 - 12 ก.ค. 67
  10 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
  14 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67
  17 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
  21 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67
  24 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
  28 ก.ค. 67 - 2 ส.ค. 67
  31 ก.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
  4 ส.ค. 67 - 9 ส.ค. 67
  7 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
  11 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67
  14 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
  18 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67
  21 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
  25 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67
  28 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67
  1 ก.ย. 67 - 6 ก.ย. 67
  4 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67
  8 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67
  11 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
  15 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67
  18 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
  22 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67
  29 ก.ย. 67 - 4 ต.ค. 67
  2 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67
  6 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67
  9 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
  13 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67
  16 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
  18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
  20 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67
  23 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
  25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67
  27 ต.ค. 67 - 1 พ.ย. 67
  30 ต.ค. 67 - 4 พ.ย. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 39 )
 Qingdao Airlines
เริ่มต้น
11,990
ทัวร์โค้ด
SKYH240354
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

เช็คอินชมความงามอุทยานสวรรค์ 3 ฤดู "จิ่วจ้ายโกว" ชมเมืองโบราณลั่วไต้ เก็บเชอรี่สดๆ จากสวน

พักโรงแรม 5 ดาว
30 พ.ค. 67 - 4 มิ.ย. 67
31 พ.ค. 67 - 5 มิ.ย. 67
13 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
14,990
ทัวร์โค้ด
SKYH240434
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ท่องดินแดนมรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A ชมอุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ และ อุทยานเขานางฟ้า"

พักโรงแรม 4 ดาว
25 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67
1 มิ.ย. 67 - 4 มิ.ย. 67
22 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67
 Sichuan Airlines
เริ่มต้น
15,990
ทัวร์โค้ด
SKYH240474
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

เยือนกุ้ยหลินดินแดนแห่งธรรมชาติ เช็คอินเมืองสวรรค์บนพิภพ ชมเขางวงช้างและหุบเขาวงพระจันทร์

พักโรงแรม 4 ดาว
13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
20 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
 NOK Airlines
เริ่มต้น
15,990
ทัวร์โค้ด
SKYH240405
ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน

นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน เช็คอินแสงสีฝูหรงเจิ้น เที่ยวเมืองโบราณเพิ่งหวง

พักโรงแรม 5 ดาว
14 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
21 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
28 ต.ค. 67 - 3 พ.ย. 67
4 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67
11 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
18 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
25 พ.ย. 67 - 1 ธ.ค. 67
2 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67
9 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67
 Qingdao Airlines
เริ่มต้น
16,990
ทัวร์โค้ด
SKYH240500
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน ล่องเรือเมืองโบราณเพิ่งหวง เช็คอินชมแสงสีเมืองฝูหรงเจิ้น

พักโรงแรม 5 ดาว
1 พ.ย. 67 - 6 พ.ย. 67
3 พ.ย. 67 - 8 พ.ย. 67
8 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67
10 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67
15 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67
17 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67
22 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67
24 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67
29 พ.ย. 67 - 4 ธ.ค. 67
 Qingdao Airlines
เริ่มต้น
16,990
ทัวร์โค้ด
SKYH240392
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
18,990
ทัวร์โค้ด
SKYH240140
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก ท่องเมืองโบราณลี่เจียง สัมผัสดินแดนดอกไม้แห่งเอเชีย "นครคุนหมิง"

พักโรงแรม 4 ดาว
30 พ.ค. 67 - 4 มิ.ย. 67
13 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67
20 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67
27 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67
4 ก.ค. 67 - 9 ก.ค. 67
11 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67
16 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
27 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
29 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67
 • 3 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
  5 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
  10 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
  12 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
  17 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
  19 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
  24 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
  10 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
  12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67
  15 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
  17 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
  19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
  22 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
  24 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67
  26 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 15 )
 Lucky air
เริ่มต้น
19,990
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 89 โปรแกรม
Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code