วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2565

ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
ทัวร์ลาว
พบ
161 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH220743
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
28 ก.ค. 65 - 30 ก.ค. 65
29 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
7 ส.ค. 65 - 9 ส.ค. 65
12 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
19 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65
28 ส.ค. 65 - 30 ส.ค. 65
4 ก.ย. 65 - 6 ก.ย. 65
9 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65
16 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65
 • 23 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65
  2 ต.ค. 65 - 4 ต.ค. 65
  7 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65
  22 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65
  30 ต.ค. 65 - 1 พ.ย. 65
  11 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65
  20 พ.ย. 65 - 22 พ.ย. 65
  25 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65
  4 ธ.ค. 65 - 6 ธ.ค. 65
  16 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65
  23 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65
  30 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66
  31 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 13 )
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
10,888
ทัวร์โค้ด
SKYH220601
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
4 ก.ค. 65 - 6 ก.ค. 65
8 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65
13 ก.ค. 65 - 15 ก.ค. 65
14 ก.ค. 65 - 16 ก.ค. 65
19 ก.ค. 65 - 21 ก.ค. 65
22 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65
23 ก.ค. 65 - 25 ก.ค. 65
28 ก.ค. 65 - 30 ก.ค. 65
2 ส.ค. 65 - 4 ส.ค. 65
 • 5 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65
  6 ส.ค. 65 - 8 ส.ค. 65
  12 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
  16 ส.ค. 65 - 18 ส.ค. 65
  18 ส.ค. 65 - 20 ส.ค. 65
  19 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65
  23 ส.ค. 65 - 25 ส.ค. 65
  26 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
  27 ส.ค. 65 - 29 ส.ค. 65
  1 ก.ย. 65 - 3 ก.ย. 65
  5 ก.ย. 65 - 7 ก.ย. 65
  9 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65
  13 ก.ย. 65 - 15 ก.ย. 65
  15 ก.ย. 65 - 17 ก.ย. 65
  17 ก.ย. 65 - 19 ก.ย. 65
  21 ก.ย. 65 - 23 ก.ย. 65
  23 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65
  26 ก.ย. 65 - 28 ก.ย. 65
  30 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 19 )
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค้ด
SKYH220516
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ค้นพบ เสน่ห์ แห่ง "ลาว" เที่ยว เมืองธรรมชาติวังเวียง เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง พักโรงแรม วิวสวยที่สุดในวังเวียง ล่องเรือ กินลมชมวิวพระอาทิตย์ตก ริมแม่น้ำซอง ทริป พักดี กินอร่อย เที่ยวสนุก พักโรงแรมระดับ Luxury จ่ายราคา Standard ห้ามพลาด รถไฟความเร็วสูงลาว-จีน

ทานอาหารพื้นเมือง

สนามบินอุดรธานี สะพานมิตรภาพไทย-ลาว พระธาตุหลวง ชมพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว ประตูชัย นครหลวงเวียงจันทน์ เมืองวังวียง ถ้ำจัง สะพานส้ม ล่องเรือแม่น้ำซอง เมืองวังวียง นั่งรถไฟความเร็วสูง หลวงพระบาง หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง บ้านสร้างไห ถ้ำติ่ง พระธาตุภูสี เดินเล่นตลาดกลางคืน หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้า วัดเชียงทอง น้ำตาดกวางสี หลวงพระบาง บ้านสร้างค้อง ศูนย์หัตถกรรม ออกพบตก วัดใหม่ รถไฟความเร็วสูง เวียงจันทน์ สนามบินอุดรธานี

2 ก.ค. 65 - 5 ก.ค. 65
3 ก.ค. 65 - 6 ก.ค. 65
4 ก.ค. 65 - 7 ก.ค. 65
5 ก.ค. 65 - 8 ก.ค. 65
6 ก.ค. 65 - 9 ก.ค. 65
7 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65
8 ก.ค. 65 - 11 ก.ค. 65
9 ก.ค. 65 - 12 ก.ค. 65
10 ก.ค. 65 - 13 ก.ค. 65
 • 11 ก.ค. 65 - 14 ก.ค. 65
  12 ก.ค. 65 - 15 ก.ค. 65
  13 ก.ค. 65 - 16 ก.ค. 65
  14 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
  15 ก.ค. 65 - 18 ก.ค. 65
  16 ก.ค. 65 - 19 ก.ค. 65
  17 ก.ค. 65 - 20 ก.ค. 65
  18 ก.ค. 65 - 21 ก.ค. 65
  19 ก.ค. 65 - 22 ก.ค. 65
  20 ก.ค. 65 - 23 ก.ค. 65
  21 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65
  22 ก.ค. 65 - 25 ก.ค. 65
  23 ก.ค. 65 - 26 ก.ค. 65
  24 ก.ค. 65 - 27 ก.ค. 65
  25 ก.ค. 65 - 28 ก.ค. 65
  26 ก.ค. 65 - 29 ก.ค. 65
  27 ก.ค. 65 - 30 ก.ค. 65
  28 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
  4 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65
  11 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
  18 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65
  25 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
  1 ก.ย. 65 - 4 ก.ย. 65
  8 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65
  15 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65
  22 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 26 )
เริ่มต้น
12,500
ทัวร์โค้ด
SKYH220701
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
14 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
28 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
11 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
18 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65
1 ก.ย. 65 - 4 ก.ย. 65
15 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65
29 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65
13 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65
20 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
13,888
ทัวร์โค้ด
SKYH220454
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
4 ก.ค. 65 - 7 ก.ค. 65
7 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65
13 ก.ค. 65 - 15 ก.ค. 65
13 ก.ค. 65 - 16 ก.ค. 65
14 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
15 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
18 ก.ค. 65 - 21 ก.ค. 65
19 ก.ค. 65 - 22 ก.ค. 65
23 ก.ค. 65 - 26 ก.ค. 65
 • 28 ก.ค. 65 - 30 ก.ค. 65
  28 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
  2 ส.ค. 65 - 5 ส.ค. 65
  7 ส.ค. 65 - 10 ส.ค. 65
  12 ส.ค. 65 - 15 ส.ค. 65
  16 ส.ค. 65 - 19 ส.ค. 65
  18 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65
  25 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
  29 ส.ค. 65 - 1 ก.ย. 65
  1 ก.ย. 65 - 4 ก.ย. 65
  6 ก.ย. 65 - 9 ก.ย. 65
  14 ก.ย. 65 - 17 ก.ย. 65
  17 ก.ย. 65 - 20 ก.ย. 65
  22 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65
  24 ก.ย. 65 - 27 ก.ย. 65
  27 ก.ย. 65 - 30 ก.ย. 65
  1 ต.ค. 65 - 4 ต.ค. 65
  5 ต.ค. 65 - 8 ต.ค. 65
  8 ต.ค. 65 - 11 ต.ค. 65
  26 ต.ค. 65 - 29 ต.ค. 65
  28 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 21 )
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
13,999
ทัวร์โค้ด
SKYH220592
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
4 ก.ค. 65 - 7 ก.ค. 65
7 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65
13 ก.ค. 65 - 15 ก.ค. 65
13 ก.ค. 65 - 16 ก.ค. 65
14 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
15 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
18 ก.ค. 65 - 21 ก.ค. 65
19 ก.ค. 65 - 22 ก.ค. 65
23 ก.ค. 65 - 26 ก.ค. 65
 • 28 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
  28 ก.ค. 65 - 30 ก.ค. 65
  2 ส.ค. 65 - 5 ส.ค. 65
  7 ส.ค. 65 - 10 ส.ค. 65
  12 ส.ค. 65 - 15 ส.ค. 65
  16 ส.ค. 65 - 19 ส.ค. 65
  18 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65
  25 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
  29 ส.ค. 65 - 1 ก.ย. 65
  1 ก.ย. 65 - 4 ก.ย. 65
  6 ก.ย. 65 - 9 ก.ย. 65
  14 ก.ย. 65 - 17 ก.ย. 65
  17 ก.ย. 65 - 20 ก.ย. 65
  22 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65
  24 ก.ย. 65 - 27 ก.ย. 65
  27 ก.ย. 65 - 30 ก.ย. 65
  1 ต.ค. 65 - 4 ต.ค. 65
  5 ต.ค. 65 - 8 ต.ค. 65
  8 ต.ค. 65 - 11 ต.ค. 65
  26 ต.ค. 65 - 29 ต.ค. 65
  28 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 21 )
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
13,999
ทัวร์โค้ด
SKYH220407
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

➡️ นั่งไฟความเร็วสูง ลาว-จีน ➡️ บลูลากูน วังเวียง ➡️ วัดพระธาตุหลวง เวียนจันทน์ ➡️ วัดเชียงทอง หลวงพระบาง ➡️ ตักบาตรข้าวเหนียว ➡️ ล่องเรือคายัค แม่น้ำซอง ✅ แถมฟรี ชุดสะบายดี

เริ่มต้น
14,999
Powered by