วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2565

ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
ทัวร์ญี่ปุ่น
พบ
317 ช่วงวันเดินทาง จาก 24 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH220727
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน

วัดอาซากุสะ – ย่านโอไดบะ Unicorn Gundam – ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ-JTC DUTY FREE – วัดพระใหญ่ USHIKU DAIBUSU – AMI PREMIUM OUTLET – AEON TOWN

ย่านโอไดบะ ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ

25 ก.ค. 65 - 28 ก.ค. 65
27 ก.ค. 65 - 30 ก.ค. 65
1 ส.ค. 65 - 4 ส.ค. 65
3 ส.ค. 65 - 6 ส.ค. 65
8 ส.ค. 65 - 11 ส.ค. 65
10 ส.ค. 65 - 13 ส.ค. 65
15 ส.ค. 65 - 18 ก.ย. 65
17 ส.ค. 65 - 20 ก.ย. 65
22 ส.ค. 65 - 25 ส.ค. 65
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
19,999
ทัวร์โค้ด
SKYH220294
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
23,888
ทัวร์โค้ด
SKYH220293
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
23,900
ทัวร์โค้ด
SKYH220731
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
29 ก.ค. 65 - 2 ส.ค. 65
31 ก.ค. 65 - 4 ก.ย. 65
5 ส.ค. 65 - 9 ส.ค. 65
7 ส.ค. 65 - 11 ส.ค. 65
12 ส.ค. 65 - 16 ส.ค. 65
14 ส.ค. 65 - 18 ส.ค. 65
19 ส.ค. 65 - 23 ส.ค. 65
21 ส.ค. 65 - 25 ส.ค. 65
26 ส.ค. 65 - 30 ส.ค. 65
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
23,999
ทัวร์โค้ด
SKYH220387
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
3 ก.ค. 65 - 7 ก.ค. 65
8 ก.ค. 65 - 12 ก.ค. 65
10 ก.ค. 65 - 14 ก.ค. 65
17 ก.ค. 65 - 21 ก.ค. 65
22 ก.ค. 65 - 26 ก.ค. 65
24 ก.ค. 65 - 28 ก.ค. 65
29 ก.ค. 65 - 2 ส.ค. 65
31 ก.ค. 65 - 4 ส.ค. 65
1 ส.ค. 65 - 5 ส.ค. 65
 • 2 ส.ค. 65 - 6 ส.ค. 65
  3 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65
  4 ส.ค. 65 - 8 ส.ค. 65
  5 ส.ค. 65 - 9 ส.ค. 65
  6 ส.ค. 65 - 10 ส.ค. 65
  7 ส.ค. 65 - 11 ส.ค. 65
  8 ส.ค. 65 - 12 ส.ค. 65
  9 ส.ค. 65 - 13 ส.ค. 65
  10 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
  11 ส.ค. 65 - 15 ส.ค. 65
  12 ส.ค. 65 - 16 ส.ค. 65
  13 ส.ค. 65 - 17 ส.ค. 65
  14 ส.ค. 65 - 18 ส.ค. 65
  15 ส.ค. 65 - 19 ส.ค. 65
  16 ส.ค. 65 - 20 ส.ค. 65
  17 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65
  18 ส.ค. 65 - 22 ส.ค. 65
  19 ส.ค. 65 - 23 ส.ค. 65
  20 ส.ค. 65 - 24 ส.ค. 65
  21 ส.ค. 65 - 25 ส.ค. 65
  22 ส.ค. 65 - 26 ส.ค. 65
  23 ส.ค. 65 - 27 ส.ค. 65
  24 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
  25 ส.ค. 65 - 29 ส.ค. 65
  26 ส.ค. 65 - 30 ส.ค. 65
  27 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65
  30 ส.ค. 65 - 3 ก.ย. 65
  2 ก.ย. 65 - 6 ก.ย. 65
  4 ก.ย. 65 - 8 ก.ย. 65
  9 ก.ย. 65 - 13 ก.ย. 65
  11 ก.ย. 65 - 15 ก.ย. 65
  16 ก.ย. 65 - 20 ก.ย. 65
  23 ก.ย. 65 - 27 ก.ย. 65
  25 ก.ย. 65 - 29 ก.ย. 65
  30 ก.ย. 65 - 4 ต.ค. 65
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 35 )
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
25,888
ทัวร์โค้ด
SKYH200439
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
26,888
ทัวร์โค้ด
SKYH220375
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
3 ก.ค. 65 - 7 ก.ค. 65
8 ก.ค. 65 - 12 ก.ค. 65
10 ก.ค. 65 - 14 ก.ค. 65
17 ก.ค. 65 - 21 ก.ค. 65
22 ก.ค. 65 - 26 ก.ค. 65
24 ก.ค. 65 - 28 ก.ค. 65
29 ก.ค. 65 - 2 ส.ค. 65
31 ก.ค. 65 - 4 ส.ค. 65
1 ส.ค. 65 - 5 ส.ค. 65
 • 2 ส.ค. 65 - 6 ส.ค. 65
  3 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65
  5 ส.ค. 65 - 9 ส.ค. 65
  6 ส.ค. 65 - 10 ส.ค. 65
  7 ส.ค. 65 - 11 ส.ค. 65
  7 ส.ค. 65 - 8 ส.ค. 65
  8 ส.ค. 65 - 12 ส.ค. 65
  9 ส.ค. 65 - 13 ส.ค. 65
  10 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
  12 ส.ค. 65 - 16 ส.ค. 65
  13 ส.ค. 65 - 17 ส.ค. 65
  14 ส.ค. 65 - 18 ส.ค. 65
  15 ส.ค. 65 - 19 ส.ค. 65
  16 ส.ค. 65 - 20 ส.ค. 65
  17 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65
  18 ส.ค. 65 - 22 ส.ค. 65
  19 ส.ค. 65 - 23 ส.ค. 65
  20 ส.ค. 65 - 24 ส.ค. 65
  21 ส.ค. 65 - 25 ส.ค. 65
  22 ส.ค. 65 - 26 ส.ค. 65
  23 ส.ค. 65 - 27 ส.ค. 65
  24 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
  25 ส.ค. 65 - 29 ส.ค. 65
  26 ส.ค. 65 - 30 ส.ค. 65
  27 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65
  30 ส.ค. 65 - 3 ก.ย. 65
  2 ก.ย. 65 - 6 ก.ย. 65
  4 ก.ย. 65 - 8 ก.ย. 65
  9 ก.ย. 65 - 13 ก.ย. 65
  11 ก.ย. 65 - 15 ก.ย. 65
  16 ก.ย. 65 - 20 ก.ย. 65
  23 ก.ย. 65 - 27 ก.ย. 65
  25 ก.ย. 65 - 29 ก.ย. 65
  30 ก.ย. 65 - 4 ต.ค. 65
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 34 )
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
27,888
ทัวร์โค้ด
SKYH220749
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
4 ก.ย. 65 - 8 ก.ย. 65
11 ก.ย. 65 - 15 ก.ย. 65
18 ก.ย. 65 - 22 ก.ย. 65
25 ก.ย. 65 - 29 ก.ย. 65
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
27,999
ทัวร์โค้ด
SKYH220747
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
2 ก.ย. 65 - 6 ก.ย. 65
9 ก.ย. 65 - 13 ก.ย. 65
16 ก.ย. 65 - 20 ก.ย. 65
23 ก.ย. 65 - 27 ก.ย. 65
30 ก.ย. 65 - 4 ต.ค. 65
5 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65
6 ต.ค. 65 - 10 ต.ค. 65
7 ต.ค. 65 - 11 ต.ค. 65
12 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
28,555
ทัวร์โค้ด
SKYH220479
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
4 ก.ค. 65 - 9 ก.ค. 65
6 ก.ค. 65 - 11 ก.ค. 65
11 ก.ค. 65 - 16 ก.ค. 65
18 ก.ค. 65 - 23 ก.ค. 65
20 ก.ค. 65 - 25 ก.ค. 65
25 ก.ค. 65 - 30 ก.ค. 65
27 ก.ค. 65 - 1 ส.ค. 65
29 ก.ค. 65 - 3 ส.ค. 65
31 ก.ค. 65 - 5 ส.ค. 65
 • 1 ส.ค. 65 - 6 ส.ค. 65
  2 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65
  3 ส.ค. 65 - 8 ส.ค. 65
  4 ส.ค. 65 - 9 ส.ค. 65
  5 ส.ค. 65 - 10 ส.ค. 65
  6 ส.ค. 65 - 11 ส.ค. 65
  7 ส.ค. 65 - 12 ส.ค. 65
  8 ส.ค. 65 - 13 ส.ค. 65
  9 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
  10 ส.ค. 65 - 15 ส.ค. 65
  11 ส.ค. 65 - 16 ส.ค. 65
  12 ส.ค. 65 - 17 ส.ค. 65
  13 ส.ค. 65 - 18 ส.ค. 65
  14 ส.ค. 65 - 19 ส.ค. 65
  15 ส.ค. 65 - 20 ส.ค. 65
  16 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65
  17 ส.ค. 65 - 22 ส.ค. 65
  18 ส.ค. 65 - 23 ส.ค. 65
  19 ส.ค. 65 - 24 ส.ค. 65
  20 ส.ค. 65 - 25 ส.ค. 65
  21 ส.ค. 65 - 26 ส.ค. 65
  22 ส.ค. 65 - 27 ส.ค. 65
  23 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
  24 ส.ค. 65 - 29 ส.ค. 65
  25 ส.ค. 65 - 30 ส.ค. 65
  26 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65
  29 ส.ค. 65 - 3 ก.ย. 65
  31 ส.ค. 65 - 5 ก.ย. 65
  5 ก.ย. 65 - 10 ก.ย. 65
  7 ก.ย. 65 - 12 ก.ย. 65
  12 ก.ย. 65 - 17 ก.ย. 65
  14 ก.ย. 65 - 19 ก.ย. 65
  19 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65
  21 ก.ย. 65 - 26 ก.ย. 65
  26 ก.ย. 65 - 1 ต.ค. 65
  28 ก.ย. 65 - 3 ต.ค. 65
  30 ก.ย. 65 - 5 ต.ค. 65
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 37 )
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
28,888
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 24 โปรแกรม
Powered by