วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2565

ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
ทัวร์ญี่ปุ่น
พบ
1240 ช่วงวันเดินทาง จาก 130 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH222331
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

เมืองฟูกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เมืองยูฟูอิน - หมู่บ้าน ยูฟุอิน ฟลอรัล - เมืองเปปปุ – บ่อน้ำพุร้อน – การแช่ออนเซ็นธรรมชาติ เมืองซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – เมืองนางาซากิ – สวนสันติภาพนางาซากิ – พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู –ปราสาทคาระซึ(Karatsu Castle) - ซากะ เมืองซากะ – โทซุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเทนจิน – ห้างคาแนลซิตี้ - ฟูกุโอกะ

ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้าน ยูฟุอิน ฟลอรัล – บ่อน้ำพุร้อน – การแช่ออนเซ็นธรรมชาติ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – สวนสันติภาพนางาซากิ – พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู – ปราสาทคาระซึ(Karatsu Castle) - โทซุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเทนจิน – ห้างคาแนลซิตี้ -

27 ม.ค. 66 - 31 ม.ค. 66
28 ม.ค. 66 - 1 ก.พ. 66
29 ม.ค. 66 - 2 ก.พ. 66
30 ม.ค. 66 - 3 ก.พ. 66
31 ม.ค. 66 - 4 ก.พ. 66
1 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66
2 ก.พ. 66 - 6 ก.พ. 66
3 ก.พ. 66 - 7 ก.พ. 66
4 ก.พ. 66 - 8 ก.พ. 66
 • 5 ก.พ. 66 - 9 ก.พ. 66
  6 ก.พ. 66 - 10 ก.พ. 66
  7 ก.พ. 66 - 11 ก.พ. 66
  8 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
  9 ก.พ. 66 - 13 ก.พ. 66
  10 ก.พ. 66 - 14 ก.พ. 66
  11 ก.พ. 66 - 15 ก.พ. 66
  12 ก.พ. 66 - 16 ก.พ. 66
  13 ก.พ. 66 - 17 ก.พ. 66
  14 ก.พ. 66 - 18 ก.พ. 66
  15 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
  16 ก.พ. 66 - 20 ก.พ. 66
  17 ก.พ. 66 - 21 ก.พ. 66
  18 ก.พ. 66 - 22 ก.พ. 66
  19 ก.พ. 66 - 23 ก.พ. 66
  20 ก.พ. 66 - 24 ก.พ. 66
  21 ก.พ. 66 - 25 ก.พ. 66
  22 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
  23 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66
  24 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66
  25 ก.พ. 66 - 1 มี.ค. 66
  26 ก.พ. 66 - 2 มี.ค. 66
  27 ก.พ. 66 - 3 มี.ค. 66
  28 ก.พ. 66 - 4 มี.ค. 66
  1 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
  2 มี.ค. 66 - 6 มี.ค. 66
  3 มี.ค. 66 - 7 มี.ค. 66
  4 มี.ค. 66 - 8 มี.ค. 66
  5 มี.ค. 66 - 9 มี.ค. 66
  6 มี.ค. 66 - 10 มี.ค. 66
  7 มี.ค. 66 - 11 มี.ค. 66
  8 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
  9 มี.ค. 66 - 13 มี.ค. 66
  10 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66
  11 มี.ค. 66 - 15 มี.ค. 66
  12 มี.ค. 66 - 16 มี.ค. 66
  13 มี.ค. 66 - 17 มี.ค. 66
  14 มี.ค. 66 - 18 มี.ค. 66
  15 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
  16 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66
  17 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66
  18 มี.ค. 66 - 22 มี.ค. 66
  19 มี.ค. 66 - 23 มี.ค. 66
  20 มี.ค. 66 - 24 มี.ค. 66
  21 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66
  22 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66
  23 มี.ค. 66 - 27 มี.ค. 66
  24 มี.ค. 66 - 28 มี.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 48 )
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
19,999
ทัวร์โค้ด
SKYH220294
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
23,888
ทัวร์โค้ด
SKYH220293
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
23,900
ทัวร์โค้ด
SKYH221881
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
12 ธ.ค. 65 - 16 ธ.ค. 65
13 ธ.ค. 65 - 17 ธ.ค. 65
19 ธ.ค. 65 - 23 ธ.ค. 65
20 ธ.ค. 65 - 24 ธ.ค. 65
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
23,999
ทัวร์โค้ด
SKYH221672
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
1 ม.ค. 66 - 5 ม.ค. 66
2 ม.ค. 66 - 6 ม.ค. 66
3 ม.ค. 66 - 7 ม.ค. 66
8 ม.ค. 66 - 12 ม.ค. 66
9 ม.ค. 66 - 13 ม.ค. 66
10 ม.ค. 66 - 14 ม.ค. 66
15 ม.ค. 66 - 19 ม.ค. 66
16 ม.ค. 66 - 20 ม.ค. 66
17 ม.ค. 66 - 21 ม.ค. 66
 • 22 ม.ค. 66 - 26 ม.ค. 66
  23 ม.ค. 66 - 27 ม.ค. 66
  24 ม.ค. 66 - 28 ม.ค. 66
  29 ม.ค. 66 - 2 ก.พ. 66
  30 ม.ค. 66 - 3 ก.พ. 66
  31 ม.ค. 66 - 4 ก.พ. 66
  5 ก.พ. 66 - 9 ก.พ. 66
  6 ก.พ. 66 - 10 ก.พ. 66
  7 ก.พ. 66 - 11 ก.พ. 66
  12 ก.พ. 66 - 16 ก.พ. 66
  13 ก.พ. 66 - 17 ก.พ. 66
  14 ก.พ. 66 - 18 ก.พ. 66
  19 ก.พ. 66 - 23 ก.พ. 66
  20 ก.พ. 66 - 24 ก.พ. 66
  21 ก.พ. 66 - 25 ก.พ. 66
  26 ก.พ. 66 - 2 มี.ค. 66
  27 ก.พ. 66 - 3 มี.ค. 66
  5 มี.ค. 66 - 9 มี.ค. 66
  6 มี.ค. 66 - 10 มี.ค. 66
  7 มี.ค. 66 - 11 มี.ค. 66
  14 มี.ค. 66 - 18 มี.ค. 66
  21 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 22 )
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
24,499
ทัวร์โค้ด
SKYH221895
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
3 ม.ค. 66 - 7 ม.ค. 66
10 ม.ค. 66 - 14 ม.ค. 66
17 ม.ค. 66 - 21 ม.ค. 66
24 ม.ค. 66 - 28 ม.ค. 66
31 ม.ค. 66 - 4 ก.พ. 66
7 ก.พ. 66 - 11 ก.พ. 66
21 ก.พ. 66 - 25 ก.พ. 66
7 มี.ค. 66 - 11 มี.ค. 66
14 มี.ค. 66 - 18 มี.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
24,499
ทัวร์โค้ด
SKYH222380
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
5 ม.ค. 66 - 9 ม.ค. 66
13 ม.ค. 66 - 17 ม.ค. 66
19 ม.ค. 66 - 23 ม.ค. 66
4 ก.พ. 66 - 8 ก.พ. 66
15 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
16 ก.พ. 66 - 20 ก.พ. 66
1 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
12 มี.ค. 66 - 16 มี.ค. 66
13 มี.ค. 66 - 17 มี.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
24,888
ทัวร์โค้ด
SKYH222350
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

สนุกสนานไปกับลานสกีสุดฟิน! ที่ฟุกุโอกะ ชมพระนอนสำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถ่ายรูปกันดั้มตัวใหม่ล่าสุด พิเศษ!! ชมสวนไลอ้อน คัตสึจิเอ็น มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ยากินิคุสไตล์ญี่ปุ่น แถมฟรี!! ประกันอุบัติเหตุ

พักโรงแรม 3 ดาว
11 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66
15 ม.ค. 66 - 19 ม.ค. 66
16 ม.ค. 66 - 20 ม.ค. 66
18 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66
19 ม.ค. 66 - 23 ม.ค. 66
20 ม.ค. 66 - 24 ม.ค. 66
22 ม.ค. 66 - 26 ม.ค. 66
23 ม.ค. 66 - 27 ม.ค. 66
26 ม.ค. 66 - 30 ม.ค. 66
 • 29 ม.ค. 66 - 2 ก.พ. 66
  30 ม.ค. 66 - 3 ก.พ. 66
  2 ก.พ. 66 - 6 ก.พ. 66
  5 ก.พ. 66 - 9 ก.พ. 66
  6 ก.พ. 66 - 10 ก.พ. 66
  8 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
  12 ก.พ. 66 - 16 ก.พ. 66
  13 ก.พ. 66 - 17 ก.พ. 66
  15 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
  20 ก.พ. 66 - 24 ก.พ. 66
  24 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66
  26 ก.พ. 66 - 2 มี.ค. 66
  27 ก.พ. 66 - 3 มี.ค. 66
  5 มี.ค. 66 - 9 มี.ค. 66
  6 มี.ค. 66 - 10 มี.ค. 66
  11 มี.ค. 66 - 15 มี.ค. 66
  12 มี.ค. 66 - 16 มี.ค. 66
  13 มี.ค. 66 - 17 มี.ค. 66
  19 มี.ค. 66 - 23 มี.ค. 66
  20 มี.ค. 66 - 24 มี.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 20 )
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
24,990
ทัวร์โค้ด
SKYH221718
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

📌นาริตะ 📌USHIKU DAIBUTSU 📌อาบน้ำแร่ แช่ออนเซน 📌ลานสกี 📌ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว 📌วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ 📌หุบเขาโอวาคุดานิ ชินจุกุ 📌โตเกียวสกายทรี

⭐️ทานขาปูยักษ์ บุฟเฟต์

พักโรงแรม 3 ดาว

📌JTC DUTY FREE

26 มี.ค. 66 - 30 มี.ค. 66
30 มี.ค. 66 - 3 เม.ย. 66
31 มี.ค. 66 - 4 เม.ย. 66
2 เม.ย. 66 - 6 เม.ย. 66
3 เม.ย. 66 - 7 เม.ย. 66
4 เม.ย. 66 - 8 เม.ย. 66
5 เม.ย. 66 - 9 เม.ย. 66
6 เม.ย. 66 - 10 เม.ย. 66
7 เม.ย. 66 - 11 เม.ย. 66
 • 8 เม.ย. 66 - 12 เม.ย. 66
  9 เม.ย. 66 - 13 เม.ย. 66
  10 เม.ย. 66 - 14 เม.ย. 66
  11 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66
  12 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66
  13 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66
  14 เม.ย. 66 - 18 เม.ย. 66
  15 เม.ย. 66 - 19 เม.ย. 66
  16 เม.ย. 66 - 20 เม.ย. 66
  17 เม.ย. 66 - 21 เม.ย. 66
  18 เม.ย. 66 - 22 เม.ย. 66
  19 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66
  20 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66
  21 เม.ย. 66 - 25 เม.ย. 66
  22 เม.ย. 66 - 26 เม.ย. 66
  23 เม.ย. 66 - 27 เม.ย. 66
  24 เม.ย. 66 - 28 เม.ย. 66
  25 เม.ย. 66 - 29 เม.ย. 66
  26 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 19 )
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
25,999
ทัวร์โค้ด
SKYH222255
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

นารา ยูนิเวอร์แซลเจแปน ปราสาทโอซาก้า ชินไซบาชิ

สาธิตการชงชา

วัดโทไดจิ วัดคิโยมิสึ วัดคิโยมิสึ DUTY FREE ยูนิเวอร์แซลเจแปน

5 ม.ค. 66 - 9 ม.ค. 66
12 ม.ค. 66 - 16 ม.ค. 66
19 ม.ค. 66 - 24 ม.ค. 66
26 ม.ค. 66 - 30 ม.ค. 66
2 ก.พ. 66 - 6 ก.พ. 66
9 ก.พ. 66 - 13 ก.พ. 66
16 ก.พ. 66 - 20 ก.พ. 66
23 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66
2 มี.ค. 66 - 6 มี.ค. 66
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
25,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 130 โปรแกรม
Powered by