วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2566

ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
ทัวร์รัสเซีย
พบ
80 ช่วงวันเดินทาง จาก 22 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH231690
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

พระราชวังเครมลิม, จัตุรัสแดง, Metro, ละครสัตว์, Sapsan Train, พระราชวังฤดูหนาว, พระราชวังฤดูร้อน, วิหารเซนต์ไอแซค, โบสถ์หยดเลือด

อาหารท้องถิ่น, อาหารจีน

พักโรงแรม 4 ดาว

พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์, ถนนอารบัต, ถนนเนฟสกี้,

24 พ.ย. 66 - 30 พ.ย. 66
19 ม.ค. 67 - 25 ม.ค. 67
26 ม.ค. 67 - 1 ก.พ. 67
9 ก.พ. 67 - 15 ก.พ. 67
23 ก.พ. 67 - 29 ก.พ. 67
1 มี.ค. 67 - 7 มี.ค. 67
 Oman Air
เริ่มต้น
49,900
ทัวร์โค้ด
SKYH231916
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

พระราชวังเครมลิม, จัตุรัสแดง, Metro, ละครสัตว์, เมืองมรดกโลก

อาหารท้องถิ่น, อาหารจีน

พักโรงแรม 4 ดาว

พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์, ถนนอารบัต, ตลาดอิสไมโลโว่, อนุสาวรีย์ผู้พิชิตอวกาศ, สวนสาธารณะ Zaryadye, Mega Mall

1 ก.พ. 67 - 5 ก.พ. 67
15 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 67
29 ก.พ. 67 - 4 มี.ค. 67
7 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
 Oman Air
เริ่มต้น
49,900
ทัวร์โค้ด
SKYH231449
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
27 ก.ย. 66 - 4 ต.ค. 66
4 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66
11 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 66
 Mahan Air
เริ่มต้น
49,999
ทัวร์โค้ด
SKYH230718
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
11 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 66
18 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66
 Mahan Air
เริ่มต้น
55,555
ทัวร์โค้ด
SKYH230813
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
8 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66
8 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66
20 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66
20 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66
27 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
 Oman Air
เริ่มต้น
59,988
ทัวร์โค้ด
SKYH231748
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
6 ก.พ. 67 - 11 ก.พ. 67
11 ก.พ. 67 - 16 ก.พ. 67
13 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67
16 ก.พ. 67 - 21 ก.พ. 67
20 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67
27 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67
 Siberian Airlines
เริ่มต้น
59,999
ทัวร์โค้ด
SKYH231863
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
19 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66
20 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66
24 พ.ย. 66 - 30 พ.ย. 66
 Oman Air
เริ่มต้น
62,888
ทัวร์โค้ด
SKYH231603
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
64,999
ทัวร์โค้ด
SKYH231647
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
7 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66
13 ต.ค. 66 - 20 ต.ค. 66
21 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66
30 พ.ย. 66 - 7 ธ.ค. 66
28 ธ.ค. 66 - 4 ม.ค. 67
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
65,900
ทัวร์โค้ด
SKYH231493
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
13 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 66
21 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66
 Aeroflot
เริ่มต้น
66,995
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 22 โปรแกรม
Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code