วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2565

ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
ทัวร์เวียดนาม
พบ
1673 ช่วงวันเดินทาง จาก 115 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH222156
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
9 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65
12 ธ.ค. 65 - 14 ธ.ค. 65
16 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65
19 ธ.ค. 65 - 21 ธ.ค. 65
23 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65
26 ธ.ค. 65 - 28 ธ.ค. 65
30 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66
2 ม.ค. 66 - 4 ม.ค. 66
6 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66
 • 9 ม.ค. 66 - 11 ม.ค. 66
  13 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66
  16 ม.ค. 66 - 18 ม.ค. 66
  3 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66
  6 ก.พ. 66 - 8 ก.พ. 66
  10 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
  13 ก.พ. 66 - 15 ก.พ. 66
  17 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
  20 ก.พ. 66 - 22 ก.พ. 66
  24 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
  27 ก.พ. 66 - 1 มี.ค. 66
  3 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
  6 มี.ค. 66 - 8 มี.ค. 66
  10 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
  13 มี.ค. 66 - 15 มี.ค. 66
  17 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
  20 มี.ค. 66 - 22 มี.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 17 )
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
7,888
ทัวร์โค้ด
SKYH222209
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

เที่ยวเวียดนามใต้ สัมผัสอากาศเย็นเมืองดาลัด พัก 4 ดาวทุกคืน นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมือง เช็คอินแลนด์มาร์กดาลัด สัมผัสอากาศหนาว

พักโรงแรม 4 ดาว
9 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65
23 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65
30 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66
6 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66
20 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66
30 ม.ค. 66 - 1 ก.พ. 66
3 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66
8 ก.พ. 66 - 10 ก.พ. 66
22 ก.พ. 66 - 24 ก.พ. 66
เริ่มต้น
7,990
ทัวร์โค้ด
SKYH222221
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
9 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65
16 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65
23 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65
2 ม.ค. 66 - 4 ม.ค. 66
6 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66
13 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66
6 ก.พ. 66 - 8 ก.พ. 66
10 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
17 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
8,888
ทัวร์โค้ด
SKYH222167
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
16 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65 - 23 ธ.ค. 65
26 ธ.ค. 65 - 28 ธ.ค. 65
30 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66
4 ม.ค. 66 - 6 ม.ค. 66
9 ม.ค. 66 - 11 ม.ค. 66
13 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66
18 ม.ค. 66 - 20 ม.ค. 66
6 ก.พ. 66 - 8 ก.พ. 66
 • 10 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
  17 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
  20 ก.พ. 66 - 22 ก.พ. 66
  24 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
  1 มี.ค. 66 - 3 มี.ค. 66
  8 มี.ค. 66 - 10 มี.ค. 66
  10 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
  13 มี.ค. 66 - 15 มี.ค. 66
  15 มี.ค. 66 - 17 มี.ค. 66
  17 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
  22 มี.ค. 66 - 24 มี.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 11 )
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
8,999
ทัวร์โค้ด
SKYH221528
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

เมืองญาจาง-สวนสนุกวินเพิร์ล Vinpearl land - ปราสาทโพนคร -วัดลองเซิน-โบสถ์หินญาจาง

พักโรงแรม 4 ดาว

ตลาดไนท์บาร์ซ่า-ตลาดดัม-ร้าน SANEST

16 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65 - 23 ธ.ค. 65
23 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65
28 ธ.ค. 65 - 30 ธ.ค. 65
30 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66
4 ม.ค. 66 - 6 ม.ค. 66
6 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66
11 ม.ค. 66 - 13 ม.ค. 66
13 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66
 • 18 ม.ค. 66 - 20 ม.ค. 66
  20 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66
  25 ม.ค. 66 - 27 ม.ค. 66
  27 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66
  1 ก.พ. 66 - 3 ก.พ. 66
  3 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66
  8 ก.พ. 66 - 10 ก.พ. 66
  10 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
  15 ก.พ. 66 - 17 ก.พ. 66
  17 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
  22 ก.พ. 66 - 24 ก.พ. 66
  24 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
  1 มี.ค. 66 - 3 มี.ค. 66
  3 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
  8 มี.ค. 66 - 10 มี.ค. 66
  10 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
  15 มี.ค. 66 - 17 มี.ค. 66
  17 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
  22 มี.ค. 66 - 24 มี.ค. 66
  24 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66
  29 มี.ค. 66 - 31 มี.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 21 )
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค้ด
SKYH222273
ระยะเวลา 3 วัน 1 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
3 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66
10 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
17 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
24 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
3 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
10 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
17 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
10,888
ทัวร์โค้ด
SKYH220910
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
10 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65
24 ธ.ค. 65 - 27 ธ.ค. 65
31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66
 Air asia
เริ่มต้น
10,999
ทัวร์โค้ด
SKYH221661
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
11 ธ.ค. 65 - 14 ธ.ค. 65
13 ธ.ค. 65 - 16 ธ.ค. 65
14 ธ.ค. 65 - 17 ธ.ค. 65
17 ธ.ค. 65 - 20 ธ.ค. 65
18 ธ.ค. 65 - 21 ธ.ค. 65
19 ธ.ค. 65 - 22 ธ.ค. 65
20 ธ.ค. 65 - 23 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65 - 24 ธ.ค. 65
 Air asia
เริ่มต้น
10,999
ทัวร์โค้ด
SKYH221894
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
9 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65
10 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65
11 ธ.ค. 65 - 14 ธ.ค. 65
14 ธ.ค. 65 - 17 ธ.ค. 65
15 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65
16 ธ.ค. 65 - 19 ธ.ค. 65
17 ธ.ค. 65 - 20 ธ.ค. 65
18 ธ.ค. 65 - 21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65 - 24 ธ.ค. 65
 • 22 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65
  23 ธ.ค. 65 - 26 ธ.ค. 65
  24 ธ.ค. 65 - 27 ธ.ค. 65
  25 ธ.ค. 65 - 28 ธ.ค. 65
  30 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66
  5 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66
  6 ม.ค. 66 - 9 ม.ค. 66
  7 ม.ค. 66 - 10 ม.ค. 66
  8 ม.ค. 66 - 11 ม.ค. 66
  11 ม.ค. 66 - 14 ม.ค. 66
  12 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66
  13 ม.ค. 66 - 16 ม.ค. 66
  14 ม.ค. 66 - 17 ม.ค. 66
  15 ม.ค. 66 - 18 ม.ค. 66
  17 ม.ค. 66 - 20 ม.ค. 66
  1 ก.พ. 66 - 4 ก.พ. 66
  2 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66
  3 ก.พ. 66 - 6 ก.พ. 66
  4 ก.พ. 66 - 7 ก.พ. 66
  5 ก.พ. 66 - 8 ก.พ. 66
  8 ก.พ. 66 - 11 ก.พ. 66
  19 ก.พ. 66 - 22 ก.พ. 66
  22 ก.พ. 66 - 25 ก.พ. 66
  23 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
  24 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66
  25 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66
  26 ก.พ. 66 - 1 มี.ค. 66
  3 มี.ค. 66 - 6 มี.ค. 66
  4 มี.ค. 66 - 7 มี.ค. 66
  5 มี.ค. 66 - 8 มี.ค. 66
  6 มี.ค. 66 - 9 มี.ค. 66
  8 มี.ค. 66 - 11 มี.ค. 66
  9 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
  10 มี.ค. 66 - 13 มี.ค. 66
  11 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66
  12 มี.ค. 66 - 15 มี.ค. 66
  15 มี.ค. 66 - 18 มี.ค. 66
  16 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
  17 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66
  18 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66
  19 มี.ค. 66 - 22 มี.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 41 )
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
11,888
ทัวร์โค้ด
SKYH222104
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
9 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65
10 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65
11 ธ.ค. 65 - 14 ธ.ค. 65
14 ธ.ค. 65 - 17 ธ.ค. 65
15 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65
16 ธ.ค. 65 - 19 ธ.ค. 65
17 ธ.ค. 65 - 20 ธ.ค. 65
18 ธ.ค. 65 - 21 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65 - 24 ธ.ค. 65
 • 22 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65
  23 ธ.ค. 65 - 26 ธ.ค. 65
  24 ธ.ค. 65 - 27 ธ.ค. 65
  25 ธ.ค. 65 - 28 ธ.ค. 65
  5 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66
  6 ม.ค. 66 - 9 ม.ค. 66
  7 ม.ค. 66 - 10 ม.ค. 66
  8 ม.ค. 66 - 11 ม.ค. 66
  11 ม.ค. 66 - 14 ม.ค. 66
  12 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66
  13 ม.ค. 66 - 16 ม.ค. 66
  14 ม.ค. 66 - 17 ม.ค. 66
  15 ม.ค. 66 - 18 ม.ค. 66
  17 ม.ค. 66 - 20 ม.ค. 66
  1 ก.พ. 66 - 4 ก.พ. 66
  2 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66
  3 ก.พ. 66 - 6 ก.พ. 66
  4 ก.พ. 66 - 7 ก.พ. 66
  5 ก.พ. 66 - 8 ก.พ. 66
  8 ก.พ. 66 - 11 ก.พ. 66
  19 ก.พ. 66 - 22 ก.พ. 66
  22 ก.พ. 66 - 25 ก.พ. 66
  23 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
  24 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66
  25 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66
  26 ก.พ. 66 - 1 มี.ค. 66
  3 มี.ค. 66 - 6 มี.ค. 66
  4 มี.ค. 66 - 7 มี.ค. 66
  5 มี.ค. 66 - 8 มี.ค. 66
  6 มี.ค. 66 - 9 มี.ค. 66
  8 มี.ค. 66 - 11 มี.ค. 66
  9 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
  10 มี.ค. 66 - 13 มี.ค. 66
  11 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66
  12 มี.ค. 66 - 15 มี.ค. 66
  15 มี.ค. 66 - 18 มี.ค. 66
  16 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
  17 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66
  18 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66
  19 มี.ค. 66 - 22 มี.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 40 )
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
11,888
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 115 โปรแกรม
Powered by