วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2565

ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
ทัวร์เวียดนาม
พบ
1036 ช่วงวันเดินทาง จาก 60 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH220433
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
8 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65
22 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65
5 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65
17 ส.ค. 65 - 19 ส.ค. 65
19 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65
26 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
2 ก.ย. 65 - 4 ก.ย. 65
9 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65
16 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค้ด
SKYH220277
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
8 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65
15 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
22 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65
29 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
5 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65
12 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
19 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65
26 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
2 ก.ย. 65 - 4 ก.ย. 65
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
10,888
ทัวร์โค้ด
SKYH220486
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
2 ก.ค. 65 - 4 ก.ค. 65
9 ก.ค. 65 - 11 ก.ค. 65
13 ก.ค. 65 - 15 ก.ค. 65
16 ก.ค. 65 - 18 ก.ค. 65
23 ก.ค. 65 - 25 ก.ค. 65
28 ก.ค. 65 - 30 ก.ค. 65
30 ก.ค. 65 - 1 ส.ค. 65
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
10,999
ทัวร์โค้ด
SKYH220679
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
2 ก.ค. 65 - 5 ก.ค. 65
9 ก.ค. 65 - 12 ก.ค. 65
16 ก.ค. 65 - 19 ก.ค. 65
23 ก.ค. 65 - 26 ก.ค. 65
30 ก.ค. 65 - 2 ส.ค. 65
6 ส.ค. 65 - 9 ส.ค. 65
13 ส.ค. 65 - 16 ส.ค. 65
20 ส.ค. 65 - 23 ส.ค. 65
27 ส.ค. 65 - 30 ส.ค. 65
 Vietnam Airlines
เริ่มต้น
11,888
ทัวร์โค้ด
SKYH220680
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
2 ก.ค. 65 - 5 ก.ค. 65
9 ก.ค. 65 - 12 ก.ค. 65
16 ก.ค. 65 - 19 ก.ค. 65
23 ก.ค. 65 - 26 ก.ค. 65
30 ก.ค. 65 - 2 ส.ค. 65
6 ส.ค. 65 - 9 ส.ค. 65
13 ส.ค. 65 - 16 ส.ค. 65
20 ส.ค. 65 - 23 ส.ค. 65
27 ส.ค. 65 - 30 ส.ค. 65
 Vietnam Airlines
เริ่มต้น
11,888
ทัวร์โค้ด
SKYH220684
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
5 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65
12 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
19 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65
26 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
2 ก.ย. 65 - 4 ก.ย. 65
9 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65
16 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65
23 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65
30 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
11,888
ทัวร์โค้ด
SKYH220702
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
4 พ.ย. 65 - 6 พ.ย. 65
11 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65
18 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65
25 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65
2 ธ.ค. 65 - 4 ธ.ค. 65
9 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65
16 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65
23 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65
30 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
11,888
ทัวร์โค้ด
SKYH220282
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
8 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65
15 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
22 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65
29 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
11,988
ทัวร์โค้ด
SKYH220372
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

สัมผัสบรรยากาศเมืองสไตล์ฝรั่งเศส พักบนบานาฮิลส์ 1 คืน เช็คอินไฮไลท์สะพานมือยักษ์ และเมืองโบราณฮอยอัน

พักโรงแรม 4 ดาว
9 ก.ค. 65 - 11 ก.ค. 65
23 ก.ค. 65 - 25 ก.ค. 65
27 ส.ค. 65 - 29 ส.ค. 65
10 ก.ย. 65 - 12 ก.ย. 65
24 ก.ย. 65 - 26 ก.ย. 65
8 ต.ค. 65 - 10 ต.ค. 65
22 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
11,990
ทัวร์โค้ด
SKYH220434
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
8 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65
22 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65
5 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65
17 ส.ค. 65 - 19 ส.ค. 65
19 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65
26 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
2 ก.ย. 65 - 4 ก.ย. 65
9 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65
16 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
11,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 60 โปรแกรม
Powered by