วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2565

ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
ทัวร์อินโดนีเชีย บาหลี
พบ
14 ช่วงวันเดินทาง จาก 2 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH220969
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
9 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65
10 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65
16 ธ.ค. 65 - 19 ธ.ค. 65
23 ธ.ค. 65 - 26 ธ.ค. 65
24 ธ.ค. 65 - 27 ธ.ค. 65
30 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66
31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค้ด
SKYH221858
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
9 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65
10 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65
16 ธ.ค. 65 - 19 ธ.ค. 65
23 ธ.ค. 65 - 26 ธ.ค. 65
24 ธ.ค. 65 - 27 ธ.ค. 65
30 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66
31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
19,999
Powered by