วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม 2565

ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
ทัวร์ยุโรป
พบ
188 ช่วงวันเดินทาง จาก 33 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH220010
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
21 มี.ค. 65 - 27 มี.ค. 65
25 มี.ค. 65 - 31 มี.ค. 65
 Qatar Airways
เริ่มต้น
39,999
ทัวร์โค้ด
SKYH220015
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
21 มี.ค. 65 - 27 มี.ค. 65
25 มี.ค. 65 - 31 มี.ค. 65
 Qatar Airways
เริ่มต้น
39,999
ทัวร์โค้ด
SKYH220016
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
22 มี.ค. 65 - 28 มี.ค. 65
24 มี.ค. 65 - 30 มี.ค. 65
 Qatar Airways
เริ่มต้น
39,999
ทัวร์โค้ด
SKYH210137
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
พักโรงแรม 5 ดาว
16 ก.พ. 65 - 23 ก.พ. 65
23 ก.พ. 65 - 2 มี.ค. 65
11 มี.ค. 65 - 18 มี.ค. 65
13 มี.ค. 65 - 20 มี.ค. 65
20 มี.ค. 65 - 27 มี.ค. 65
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
40,999
ทัวร์โค้ด
SKYH220037
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

-ชมเมืองแฟรงค์เฟิร์ต,ล่องเรือชมความสวยงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์ -ชมมหาวิหารแห่งโคโลญจน์,ชมหมู่บ้านไร้ถนน“หมู่บ้านกีธูร์น”(Giethoorn) -ล่องเรือหลังคากระจก,ชม“สถาบันเจียระไนเพชร”(Coster Diamond) -ดามส์สแควร์ จัตุรัสใหญ่ใจกลางกรุงอัมสเตอร์ดัม -หมู่บ้านกังหันลม“ซานส์ สคันส์”,ชม“แมนาคินพิส”สัญลักษณ์ของกรุงบรัสเซลล -ชม“มหาวิหารแร็งส์”หรือชื่อทางการว่า กาเตดราลนอร์เทรอ-ดามเดอแร็งส์

พักโรงแรม 4 ดาว

-ชมสวนเคอเคนฮอฟ Keukenhof Garden อุทยานดอกทิวลิบและสวนพฤกษาศาสตร์ใหญ่ -ถ่ายรูปคู่กับ“กังหันลม” สัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์ -ถ่ายรูปคู่“อะตอมเมี่ยม”ประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา -ชม“แมนาคินพิส”อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนฉี่สัญลักษณ์ของกรุงบรัสเซลล์ - -เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์,ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ -ผ่านชม“จัตุรัสคองคอร์ด'',ถ่ายภาพคู่กับ“หอไอเฟล” -ถ่ายภาพคู่กับ“ประตูชัย”,ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free -สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ห้างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์

22 มี.ค. 65 - 29 มี.ค. 65
23 มี.ค. 65 - 30 มี.ค. 65
24 มี.ค. 65 - 31 มี.ค. 65
25 มี.ค. 65 - 1 เม.ย. 65
 Qatar Airways
เริ่มต้น
53,900
ทัวร์โค้ด
SKYH210136
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

–ล่องเรือแม่น้ำไรน์,หมู่บ้านไร้ถนน หมู่บ้านกีธูร์น -เก็บภาพความสวยงามยื่งใหญ่อลังการของ มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ -ล่องเรือหลังคากระจก,หมู่บ้านกังหันลม“ซานส์ สคันส์” -ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ ชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่นํ้าแซนน์

พักโรงแรม 4 ดาว

-เข้าชม“สถาบันเจียระไนเพชร”ของเนเธอร์แลนด์ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก -ดามส์สแควร์”จัตุรัสใหญ่ใจกลางกรุงอัมสเตอร์ดัม -นำท่านถ่ายรูปคู่“อะตอมเมี่ยม”ประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา -นำท่าชมเมืองลักแซมเบิร์ก -นำท่านถ่ายภาพคู่กับ หอไอเฟล,ประตูชัย,ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free -ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ห้างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์

2 ก.พ. 65 - 9 ก.พ. 65
12 ก.พ. 65 - 19 ก.พ. 65
12 มี.ค. 65 - 19 มี.ค. 65
19 มี.ค. 65 - 26 มี.ค. 65
26 มี.ค. 65 - 2 เม.ย. 65
 Qatar Airways
เริ่มต้น
57,900
ทัวร์โค้ด
SKYH210188
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
28 มี.ค. 65 - 4 เม.ย. 65
1 เม.ย. 65 - 8 เม.ย. 65
8 เม.ย. 65 - 15 เม.ย. 65
9 เม.ย. 65 - 16 เม.ย. 65
10 เม.ย. 65 - 17 เม.ย. 65
21 เม.ย. 65 - 28 เม.ย. 65
28 เม.ย. 65 - 5 พ.ค. 65
8 พ.ค. 65 - 15 พ.ค. 65
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
59,999
ทัวร์โค้ด
SKYH210169
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

-ลูเซิร์น,ยอดเขาทิตลิส,ถ้ำน้ำแข็ง,ลานหิมะ,สะพานไม้,อนุสาวรีย์สิงโต -ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น,ยอดเขาริกิ,เมืองซุก

พักโรงแรม 4 ดาว

-น้ำตกไรน์,ซาฟเฮาส์เซ่น,ชไตน์ อัม ไรน์,ดิสเซนโฮเฟ่น,ชมเมืองเก่าซูริค

12 ก.พ. 65 - 18 ก.พ. 65
26 ก.พ. 65 - 4 มี.ค. 65
12 มี.ค. 65 - 18 มี.ค. 65
19 มี.ค. 65 - 25 มี.ค. 65
26 มี.ค. 65 - 1 เม.ย. 65
 Qatar Airways
เริ่มต้น
65,900
ทัวร์โค้ด
SKYH210179
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

-ฮัลล์สตัทท์,ซอล์ซบูร์ก,สวนมิลาเบลล์,สะพานแม่น้ำซอลซาค -ซอล์ซบูร์ก,เบิร์ชเทสกาเด้น,ทะเลสาบโคนิคส์ซีรอมเซา -โอเบอรามาเกา,วิหารเอททอล,ฟุสเซ่น,เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ -

พักโรงแรม 4 ดาว

-ลิกเทนสไตน์,อินเทอร์ลาเก้น,อินเทอร์ลาเค่น,หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน -นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา,ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี,Eiger-THE V-CABLEWAY -ปารีส,เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์,ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์,Duty Free,ห้างลาฟาแยต

2 ก.พ. 65 - 9 ก.พ. 65
12 ก.พ. 65 - 19 ก.พ. 65
12 มี.ค. 65 - 19 มี.ค. 65
19 มี.ค. 65 - 26 มี.ค. 65
26 มี.ค. 65 - 2 เม.ย. 65
 Qatar Airways
เริ่มต้น
65,900
ทัวร์โค้ด
SKYH210180
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

-โอเบอรามาเกา,เอททัล,เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์,ฟุสเซ่น -ซาลส์บวร์ก,อุทยานมิราเบลล์,บ้านพักโมสาร์ท,หมู่บ้านฮัลสตัทท์,ทะเลสาบฮัลล์ชตัทท์ -จุดชมวิว Sky Walk,พัสเซา,เชสกี้ คลุมลอฟ,ปราสาทครุมลอฟ,กรุงปร๊าก -สะพานชาร์ลส์,หอนาฬิกาดาราศาสตร์,ปราสาทปร๊าก,ปราสาทบราติสลาวา

-ภัตตาคารเมนูพิเศษ!!! ขาหมูเยอรมันขนานแท้รสเลิศ คู่กับเบียร์เยอรมันสุดคลาสสิค -ภัตตาคารพื้นเมือง Mix Grill อร่อยจุใจกับเนื้อสัตว์ 3 ชนิด(หมู ไก่ ปลา) -ภัตตาคารพื้นเมืองเมนูพิเศษ !!! พิเศษเป็ดโบฮีเมียน -ภัตตาคารอาหารไทย

พักโรงแรม 4 ดาว

-รูปปั้น Man at Work,บูดาเปสต์,ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ -ฮีโร่สแควร์,มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น,ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและแบรนด์เนม -Outlet Parndorf,เวียนนา,เข้าชมภายในพระราชวังเชินบรุนน์ -พระราชวัง เบลวีเดียร์,สวนสาธารณะสตัดปาร์ค,ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์

2 ก.พ. 65 - 10 ก.พ. 65
12 ก.พ. 65 - 20 ก.พ. 65
12 มี.ค. 65 - 20 มี.ค. 65
19 มี.ค. 65 - 27 มี.ค. 65
26 มี.ค. 65 - 3 เม.ย. 65
เริ่มต้น
67,900
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 33 โปรแกรม
Powered by