วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น.

ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
ทัวร์ภูฏาน
พบ
4 ช่วงวันเดินทาง จาก 2 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH190178
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
15 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66
22 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66
29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
 Bhutan Airline
เริ่มต้น
69,988
ทัวร์โค้ด
SKYH231968
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

-พาโรซอง-ทิมพู-ทาชิโชซอง, ทิมพู, โดซูลา, ปูนาคา, ปูนาคาซอง, ซิมิลาคัง, ทิมพู -สถานอนุรักษ์สัตว์ประจำชาติภูฏาน, Memorial horten, พระใหญ่เดนดอมา, ซันกังคา

พักโรงแรม 4 ดาว

-Weekend Market, วัดทักซัง, ดรุกเยลซอง, คิชูลาคัง, พาโร -ช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด "ตลาดเมืองพาโร"

 Druk Air
เริ่มต้น
129,900
Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code