วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2566

ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
ทัวร์ภูฏาน
พบ
35 ช่วงวันเดินทาง จาก 2 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH190178
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
8 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66
9 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66
15 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66
16 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66
22 มิ.ย. 66 - 26 มิ.ย. 66
23 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66
29 มิ.ย. 66 - 3 ก.ค. 66
30 มิ.ย. 66 - 4 ก.ค. 66
6 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66
 • 7 ก.ค. 66 - 11 ก.ค. 66
  13 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66
  14 ก.ค. 66 - 18 ก.ค. 66
  20 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66
  21 ก.ค. 66 - 25 ก.ค. 66
  27 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66
  28 ก.ค. 66 - 1 ส.ค. 66
  3 ส.ค. 66 - 7 ส.ค. 66
  4 ส.ค. 66 - 8 ส.ค. 66
  10 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66
  11 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66
  17 ส.ค. 66 - 21 ส.ค. 66
  18 ส.ค. 66 - 22 ส.ค. 66
  24 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66
  25 ส.ค. 66 - 29 ส.ค. 66
  31 ส.ค. 66 - 4 ก.ย. 66
  1 ก.ย. 66 - 5 ก.ย. 66
  7 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66
  8 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66
  14 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66
  15 ก.ย. 66 - 19 ก.ย. 66
  21 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66
  22 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66
  28 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66
  29 ก.ย. 66 - 3 ต.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 25 )
 Bhutan Airline
เริ่มต้น
79,988
ทัวร์โค้ด
SKYH222230
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

สัมผัสดินแดนมังกรสายฟ้า.และศรัทธา ของชาวภูฎาน

พาโรซอง, พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ, วัดคิชู ลาคัง, ที่ทำการไปรษณีย์, สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม, จุดชมวิวชังเกกัง, ป้อมซิมโตคาซอง, วัดชิมิลาคัง, พูนาคาซอง, วัดดรุ๊กวังเกล – โดชูลาพาส,อนุสรณ์สถานแห่งชาติ, สวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฏาน, ตาชิโชซอง, วัดทักซัง, ช้อปปิ้ง -- พาโรสตรีท

 Bhutan Airline
เริ่มต้น
99,900
Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code