วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2565

ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
ทัวร์เกาะบอร์เนียว
พบ
126 ช่วงวันเดินทาง จาก 8 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH220522
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
30 ก.ย. 65 - 3 ต.ค. 65
8 ต.ค. 65 - 11 ต.ค. 65
11 ต.ค. 65 - 14 ต.ค. 65
15 ต.ค. 65 - 18 ต.ค. 65
21 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65
22 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65
28 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65
4 พ.ย. 65 - 7 พ.ย. 65
11 พ.ย. 65 - 14 พ.ย. 65
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
17,999
ทัวร์โค้ด
SKYH220895
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
30 ก.ย. 65 - 3 ต.ค. 65
8 ต.ค. 65 - 11 ต.ค. 65
11 ต.ค. 65 - 14 ต.ค. 65
15 ต.ค. 65 - 18 ต.ค. 65
21 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65
22 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65
28 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65
4 พ.ย. 65 - 7 พ.ย. 65
11 พ.ย. 65 - 14 พ.ย. 65
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
17,999
ทัวร์โค้ด
SKYH220969
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
30 ก.ย. 65 - 3 ต.ค. 65
8 ต.ค. 65 - 11 ต.ค. 65
11 ต.ค. 65 - 14 ต.ค. 65
15 ต.ค. 65 - 18 ต.ค. 65
21 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65
22 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65
28 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65
4 พ.ย. 65 - 7 พ.ย. 65
11 พ.ย. 65 - 14 พ.ย. 65
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
17,999
ทัวร์โค้ด
SKYH220996
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
30 ก.ย. 65 - 3 ต.ค. 65
8 ต.ค. 65 - 11 ต.ค. 65
11 ต.ค. 65 - 14 ต.ค. 65
15 ต.ค. 65 - 18 ต.ค. 65
21 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65
22 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65
28 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65
4 พ.ย. 65 - 7 พ.ย. 65
11 พ.ย. 65 - 14 พ.ย. 65
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
17,999
ทัวร์โค้ด
SKYH221026
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
30 ก.ย. 65 - 3 ต.ค. 65
8 ต.ค. 65 - 11 ต.ค. 65
11 ต.ค. 65 - 14 ต.ค. 65
15 ต.ค. 65 - 18 ต.ค. 65
21 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65
22 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65
28 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65
4 พ.ย. 65 - 7 พ.ย. 65
11 พ.ย. 65 - 14 พ.ย. 65
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
17,999
ทัวร์โค้ด
SKYH220720
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

➡️ ชมสวนพระวิษณุ 1 ในแลนด์มาร์คสำคัญ ➡️ ชมวิหารทานาห์ลอต ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ➡️ ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ Pura Tirta Empul ➡️ ชมพระราชวังเก่า ปุราทามันอายุน ➡️ สนุกสนามกับ บาหลีสวิงค์ ➡️ ชมปุราเบซากิห์ สวยที่สุดบนเกาะบาหลี ➡️ ชมโชว์พื้นเมือง บารองแดนซ์ ➡ ชมนาขั้นบันได

พักโรงแรม 4 ดาว
1 ต.ค. 65 - 4 ต.ค. 65
8 ต.ค. 65 - 11 ต.ค. 65
15 ต.ค. 65 - 18 ต.ค. 65
22 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65
29 ต.ค. 65 - 1 พ.ย. 65
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
19,900
ทัวร์โค้ด
SKYH220611
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
30 ก.ย. 65 - 3 ต.ค. 65
8 ต.ค. 65 - 11 ต.ค. 65
11 ต.ค. 65 - 14 ต.ค. 65
15 ต.ค. 65 - 18 ต.ค. 65
21 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65
22 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65
28 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65
4 พ.ย. 65 - 7 พ.ย. 65
11 พ.ย. 65 - 14 พ.ย. 65
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
19,999
ทัวร์โค้ด
SKYH220232
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

เรือสำราญ SPECTRUM OF THE SEAS เรือสำราญในตระกูล Quantum Ultra class ของบริษัท รอยัล คาริเบียน (Royal Caribbean ระวางเรือขนาด: 169,379 ตัน ทั้งหมด 16 ชั้น จุผู้โดยสาร 4,500 คน(รวมลูกเรือ)

พักโรงแรม 4 ดาว

-สิงคโปร์,ลงเรือ Spectrum of the Seas,ปีนัง(มาเลเซีย) -เที่ยวชมปีนังฮิลล์,ล่องเรือ Spectrum of the Seas -วัดเจ้าแม่กวนอิม,ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลออน,ชม น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง

 Thai Airways
เริ่มต้น
29,900
Powered by