วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น.

ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
ทัวร์เกาะบอร์เนียว
พบ
233 ช่วงวันเดินทาง จาก 20 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH232569
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
15 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
29 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
30 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
5 ม.ค. 67 - 7 ม.ค. 67
12 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67
19 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67
26 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
2 ก.พ. 67 - 4 ก.พ. 67
23 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67
เริ่มต้น
6,999
ทัวร์โค้ด
SKYH230901
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
15 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
30 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
31 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
29 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67
19 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67
26 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67
10 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67
17 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67
24 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
 Malaysia Airlines
เริ่มต้น
7,999
ทัวร์โค้ด
SKYH232328
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
22 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66
28 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66
30 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
31 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
5 ม.ค. 67 - 7 ม.ค. 67
18 ม.ค. 67 - 20 ม.ค. 67
19 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67
25 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67
26 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
 • 2 ก.พ. 67 - 4 ก.พ. 67
  22 ก.พ. 67 - 24 ก.พ. 67
  24 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67
  29 ก.พ. 67 - 2 มี.ค. 67
  1 มี.ค. 67 - 3 มี.ค. 67
  14 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67
  15 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
  21 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67
  22 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
  28 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 10 )
 Malaysia Airlines
เริ่มต้น
7,999
ทัวร์โค้ด
SKYH230902
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
16 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66
23 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 66
27 ธ.ค. 66 - 29 ธ.ค. 66
28 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66
29 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
30 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
31 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
6 ม.ค. 67 - 8 ม.ค. 67
13 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 67
 • 20 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67
  27 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67
  3 ก.พ. 67 - 5 ก.พ. 67
  17 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 67
  24 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67
  2 มี.ค. 67 - 4 มี.ค. 67
  9 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
  14 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67
  16 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
  21 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67
  23 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67
  28 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67
  30 มี.ค. 67 - 1 เม.ย. 67
  6 เม.ย. 67 - 8 เม.ย. 67
  20 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67
  27 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67
  4 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67
  11 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67
  18 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67
  25 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 20 )
 Malaysia Airlines
เริ่มต้น
8,555
ทัวร์โค้ด
SKYH231963
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
24 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67
6 เม.ย. 67 - 8 เม.ย. 67
12 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67
13 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67
14 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67
4 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67
1 มิ.ย. 67 - 3 มิ.ย. 67
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค้ด
SKYH232559
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
31 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
26 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
15 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
29 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค้ด
SKYH232339
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
12 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67
16 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67
8 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
 Malaysia Airlines
เริ่มต้น
10,999
ทัวร์โค้ด
SKYH230904
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
14 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
29 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
31 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
1 ก.พ. 67 - 4 ก.พ. 67
23 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
5 เม.ย. 67 - 8 เม.ย. 67
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค้ด
SKYH232745
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
13 ม.ค. 67 - 16 ม.ค. 67
27 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67
17 ก.พ. 67 - 20 ก.พ. 67
24 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67
2 มี.ค. 67 - 5 มี.ค. 67
9 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67
16 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67
23 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67
30 มี.ค. 67 - 2 เม.ย. 67
 • 20 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 67
  27 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67
  4 พ.ค. 67 - 7 พ.ค. 67
  11 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67
  25 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67
  1 มิ.ย. 67 - 4 มิ.ย. 67
  8 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67
  22 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67
  13 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67
  20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
  27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 11 )
 Malaysia Airlines
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค้ด
SKYH230903
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
28 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
29 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
25 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
23 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67
14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
5 เม.ย. 67 - 8 เม.ย. 67
3 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67
23 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
 Malaysia Airlines
เริ่มต้น
12,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 20 โปรแกรม
Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code