วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น.

ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
ทัวร์จอร์เจีย
พบ
92 ช่วงวันเดินทาง จาก 13 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH240188
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

เช็คอินดินแดนศักดิ์สิทธิ์สุดขอบทวีปเอเชีย ดินแดนต้องมนต์แห่งเทือกเขาคอเคซัส

พักโรงแรม 4 ดาว
6 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67
13 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67
20 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67
27 ก.ย. 67 - 4 ต.ค. 67
4 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67
11 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67
18 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67
25 ต.ค. 67 - 1 พ.ย. 67
1 พ.ย. 67 - 8 พ.ย. 67
 Gulf Air
เริ่มต้น
45,990
ทัวร์โค้ด
SKYH240413
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

เที่ยวคุ้มจัดเต็มไฮไลท์!! ดินแดนไข่มุกแห่งเทือกเขาคอเคซัส เช็คอินคาซเบกี้ เยือนป้อมปราการหินราบาตี้ นั่งกระเช้าไฟฟ้า

พักโรงแรม 4 ดาว
22 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67
29 พ.ย. 67 - 6 ธ.ค. 67
6 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67
13 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67
 Gulf Air
เริ่มต้น
49,990
ทัวร์โค้ด
SKYH240465
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ครั้งเดียวเที่ยวต้องครบ ดินแดนไข่มุกแห่งเทือกเขาคอเคซัส เที่ยวไม่ย้อนเส้นทางเข้าบาทูมี่-ออกทบิลิซี่

พักโรงแรม 4 ดาว
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
52,990
ทัวร์โค้ด
SKYH240187
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ครั้งเดียวเที่ยวต้องครบ ดินแดนไขมุกแห่งเทือกเขาคอเคซัส เที่ยวไม่ย้อนเส้นทางเข้าทบิลิซี่-กลับบาทูมี

พักโรงแรม 4 ดาว
30 พ.ค. 67 - 6 มิ.ย. 67
1 มิ.ย. 67 - 8 มิ.ย. 67
12 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 67
19 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
54,990
ทัวร์โค้ด
SKYH240414
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ครั้งเดียวเที่ยวต้องครบ ดินแดนไข่มุกแห่งเทือกเขาคอเคซัส เที่ยวไม่ย้อนเส้นทาง เข้าทบิลิซี่-กลับบาทูมี่

พักโรงแรม 4 ดาว
1 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
4 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67
11 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67
28 ก.ย. 67 - 5 ต.ค. 67
5 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67
6 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
9 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
10 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67
17 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
 • 20 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
  22 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67
  24 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67
  26 ต.ค. 67 - 2 พ.ย. 67
  29 ต.ค. 67 - 5 พ.ย. 67
  31 ต.ค. 67 - 7 พ.ย. 67
  2 พ.ย. 67 - 9 พ.ย. 67
  5 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67
  7 พ.ย. 67 - 14 พ.ย. 67
  9 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67
  12 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67
  16 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67
  19 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67
  21 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67
  23 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67
  28 พ.ย. 67 - 5 ธ.ค. 67
  30 พ.ย. 67 - 7 ธ.ค. 67
  28 ธ.ค. 67 - 4 ม.ค. 68
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 18 )
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
54,990
ทัวร์โค้ด
SKYH240417
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ครั้งเดียวเที่ยวต้องครบ ดินแดนไข่มุกแห่งเทือกเขาคอเคซัส เที่ยวไม่ย้อนเส้นทางเข้าบาทูมี่-ออกทบิลิซี่

พักโรงแรม 4 ดาว
12 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67
2 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67
4 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67
6 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67
9 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67
11 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67
14 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
55,990
ทัวร์โค้ด
SKYH232743
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

(เส้นทางแนะนำ...ดินแดนแห่งทะเลดำและเทือกเขาคอเคซัส) บินเข้า ทบิลิซี่ - บินออก บาทูมิ หรือ เข้า บาทูมิ – ออก ทบิลิซี่

ท้องถิ่น, จีน, ไทย

ทบิลิซี่ - มิทสเคต้า - คาสเบกิ - หุบเขาคอเคซัส - โกรี – อุพลิสชิเค - บอร์โจมี - คูไทซี ถ้ำโพรมิธีอุส – บาทูมิ – ล่องเรือชมทะเลดำ

25 พ.ค. 67 - 1 มิ.ย. 67
6 มิ.ย. 67 - 13 มิ.ย. 67
8 มิ.ย. 67 - 15 มิ.ย. 67
6 ก.ค. 67 - 13 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 3 ส.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67
7 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 67
14 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67
16 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
 • 10 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67
  14 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
  17 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
  21 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
  23 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67
  9 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67
  24 พ.ย. 67 - 1 ธ.ค. 67
  1 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67
  4 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67
  5 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67
  25 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68
  26 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68
  26 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68
  29 ธ.ค. 67 - 5 ม.ค. 68
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 14 )
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
59,900
ทัวร์โค้ด
SKYH240390
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทบิลิซิ, อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย, สะพานเพชร, นั่ง 4*4 หุบเขาคอเคซัส, กอรี, เมืองถ้ำโบราณอุพลิสชิเค, บอร์โจมี, มิทสเคต้า, ชิมไวน์จอร์เจีย

พักโรงแรม 4 ดาว
11 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67
18 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67
29 พ.ย. 67 - 6 ธ.ค. 67
13 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67
 Gulf Air
เริ่มต้น
59,900
ทัวร์โค้ด
SKYH240369
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
59,999
ทัวร์โค้ด
SKYH240486
ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน

ทบิลิซี่ - มิทสเคต้า - คาสเบกิ - หุบเขาคอเคซัส - โกรี – อุพลิสชิเค - บอร์โจมี - คูไทซี ถ้ำโพรมิธีอุส – บาทูมิ – ล่องเรือชมทะเลดำ

ไทย จีน ท้องถิ่น

ทบิลิซี่ - มิทสเคต้า - คาสเบกิ - หุบเขาคอเคซัส - โกรี – อุพลิสชิเค - บอร์โจมี - คูไทซี ถ้ำโพรมิธีอุส – บาทูมิ – ล่องเรือชมทะเลดำ

 Turkish Airlines
เริ่มต้น
61,000
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 13 โปรแกรม
Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code