วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น.

ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
ทัวร์อิหร่าน
พบ
9 ช่วงวันเดินทาง จาก 3 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH222182
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

บินตรง + บินภายใน 1 เที่ยว โดย สายการบิน มาฮาร์น แอร์

ท้องถิ่น, จีน

เตหะราน - พระราชวังสีขาว - พระราชวังสีเขียว - พระราชวังโกเลสตาน - ชิราซ (บินภายใน) - สุเหร่าสีชมพู ป้อมคาริม ข่าน – นครเปอร์เซโพลิส - เนโครโพลิส – พาร์ซากาด – ยาซ์ด – เมย์บอด – ปราสาทนารินจ์ ทะเลทรายวาร์ซาเนห์ – อีสฟาฮาน - พระราชวัง เฮลโชตุน - พระราชวังอาลี คาปู – มัสยิดอิหม่าม – คาซาน

9 ก.พ. 67 - 16 ก.พ. 67
23 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67
8 มี.ค. 67 - 15 มี.ค. 67
15 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67
10 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67
12 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67
26 เม.ย. 67 - 3 พ.ค. 67
 Mahan Air
เริ่มต้น
66,900
ทัวร์โค้ด
SKYH231588
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
 Qatar Airways
เริ่มต้น
68,988
ทัวร์โค้ด
SKYH232257
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
89,999
Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code