วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม 2566

ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
ทัวร์อิหร่าน
พบ
2 ช่วงวันเดินทาง จาก 1 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH222182
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

บินตรง + บินภายใน 1 เที่ยว โดย สายการบิน มาฮาร์น แอร์

ท้องถิ่น, จีน

เตหะราน - พระราชวังสีขาว - พระราชวังสีเขียว - พระราชวังโกเลสตาน - ชิราซ (บินภายใน) - สุเหร่าสีชมพู ป้อมคาริม ข่าน – นครเปอร์เซโพลิส - เนโครโพลิส – พาร์ซากาด – ยาซ์ด – เมย์บอด – ปราสาทนารินจ์ ทะเลทรายวาร์ซาเนห์ – อีสฟาฮาน - พระราชวัง เฮลโชตุน - พระราชวังอาลี คาปู – มัสยิดอิหม่าม – คาซาน

7 เม.ย. 66 - 14 เม.ย. 66
28 เม.ย. 66 - 5 พ.ค. 66
 Mahan Air
เริ่มต้น
69,900
Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code