วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2566

ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
ทัวร์จอร์แดน
พบ
20 ช่วงวันเดินทาง จาก 5 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH231118
ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
 Royal Jordanian
เริ่มต้น
58,988
ทัวร์โค้ด
SKYH231117
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
25 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66
10 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66
21 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66
10 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
12 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66
17 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
21 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66
 Royal Jordanian
เริ่มต้น
64,988
ทัวร์โค้ด
SKYH231275
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
17 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
14 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66
7 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66
28 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
 Royal Jordanian
เริ่มต้น
66,999
ทัวร์โค้ด
SKYH231111
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
พักโรงแรม 5 ดาว
22 ก.ค. 66 - 29 ก.ค. 66
12 ส.ค. 66 - 19 ส.ค. 66
23 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66
14 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66
 Royal Jordanian
เริ่มต้น
75,988
ทัวร์โค้ด
SKYH231120
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
22 ก.ค. 66 - 29 ก.ค. 66
12 ส.ค. 66 - 19 ส.ค. 66
23 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66
14 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66
 Royal Jordanian
เริ่มต้น
75,988
Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code