วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2566

ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
ทัวร์เวียดนามกลาง
พบ
773 ช่วงวันเดินทาง จาก 36 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH231055
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง

พักโรงแรม 4 ดาว

มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง

9 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66
10 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66
17 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66
24 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66
22 ก.ค. 66 - 25 ก.ค. 66
26 ก.ค. 66 - 29 ก.ค. 66
29 ก.ค. 66 - 1 ส.ค. 66
4 ส.ค. 66 - 7 ส.ค. 66
5 ส.ค. 66 - 8 ส.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
8,899
ทัวร์โค้ด
SKYH231053
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง

พักโรงแรม 4 ดาว

มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง

2 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66
3 มิ.ย. 66 - 6 มิ.ย. 66
15 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
16 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66
22 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66
23 มิ.ย. 66 - 26 มิ.ย. 66
29 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66
30 มิ.ย. 66 - 3 ก.ค. 66
6 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66
 • 7 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66
  13 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66
  14 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66
  20 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66
  21 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66
  28 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66
  29 ก.ค. 66 - 1 ส.ค. 66
  3 ส.ค. 66 - 6 ส.ค. 66
  10 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66
  11 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66
  17 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66
  18 ส.ค. 66 - 21 ส.ค. 66
  24 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66
  25 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66
  31 ส.ค. 66 - 3 ก.ย. 66
  7 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66
  8 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66
  14 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66
  15 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66
  21 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66
  22 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66
  28 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66
  29 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 23 )
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
8,999
ทัวร์โค้ด
SKYH230470
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
1 มิ.ย. 66 - 4 มิ.ย. 66
2 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66
3 มิ.ย. 66 - 6 มิ.ย. 66
8 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66
9 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66
10 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66
15 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
16 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66
17 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66
 • 22 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66
  23 มิ.ย. 66 - 26 มิ.ย. 66
  24 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66
  29 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66
  30 มิ.ย. 66 - 3 ก.ค. 66
  1 ก.ค. 66 - 4 ก.ค. 66
  6 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66
  7 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66
  8 ก.ค. 66 - 11 ก.ค. 66
  13 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66
  14 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66
  15 ก.ค. 66 - 18 ก.ค. 66
  20 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66
  21 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66
  22 ก.ค. 66 - 25 ก.ค. 66
  27 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66
  28 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66
  29 ก.ค. 66 - 1 ส.ค. 66
  3 ส.ค. 66 - 6 ส.ค. 66
  4 ส.ค. 66 - 7 ส.ค. 66
  5 ส.ค. 66 - 8 ส.ค. 66
  10 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66
  11 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66
  12 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66
  17 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66
  18 ส.ค. 66 - 21 ส.ค. 66
  19 ส.ค. 66 - 22 ส.ค. 66
  24 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66
  25 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66
  26 ส.ค. 66 - 29 ส.ค. 66
  31 ส.ค. 66 - 3 ก.ย. 66
  1 ก.ย. 66 - 4 ก.ย. 66
  2 ก.ย. 66 - 5 ก.ย. 66
  7 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66
  8 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66
  9 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66
  14 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66
  15 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66
  16 ก.ย. 66 - 19 ก.ย. 66
  21 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66
  22 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66
  23 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66
  28 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66
  29 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66
  30 ก.ย. 66 - 3 ต.ค. 66
  5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
  6 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66
  7 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66
  12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
  13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
  14 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66
  19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
  20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
  21 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 54 )
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
9,888
ทัวร์โค้ด
SKYH231228
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
28 พ.ค. 66 - 31 พ.ค. 66
30 พ.ค. 66 - 2 มิ.ย. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
9,888
ทัวร์โค้ด
SKYH230121
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

เที่ยวคุ้ม เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ พัก 4 ดาวทุกคืน นั่งสามล้อ ล่องเรือกระด้ง

พักโรงแรม 4 ดาว
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
9,990
ทัวร์โค้ด
SKYH230570
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง

กุ้งมังกรอบซอสเนย

พักโรงแรม 4 ดาว

มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู

1 ก.ค. 66 - 4 ก.ค. 66
29 ก.ค. 66 - 1 ส.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
10,999
ทัวร์โค้ด
SKYH230139
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
1 มิ.ย. 66 - 4 มิ.ย. 66
9 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66
22 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66
29 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66
6 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66
13 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66
21 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66
4 ส.ค. 66 - 7 ส.ค. 66
18 ส.ค. 66 - 21 ส.ค. 66
 • 25 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66
  1 ก.ย. 66 - 4 ก.ย. 66
  8 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66
  15 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66
  22 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66
  29 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66
  5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
  6 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66
  12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
  13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
  19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
  21 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66
  26 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66
  27 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 14 )
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
11,888
ทัวร์โค้ด
SKYH230250
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

นั่งกระเช้าไพฟ้า เที่ยวบานาฮิลส์ หมู่บ้านฝรั่งเศส พักดี 4 ดาว ดานัง 2 คืน บานาฮิลส์ 1 คืนสุดฟิน

พักโรงแรม 4 ดาว
9 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66
23 มิ.ย. 66 - 26 มิ.ย. 66
7 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66
13 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66
20 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66
3 ส.ค. 66 - 6 ส.ค. 66
17 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66
26 ส.ค. 66 - 29 ส.ค. 66
1 ก.ย. 66 - 4 ก.ย. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
11,990
ทัวร์โค้ด
SKYH231174
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
1 มิ.ย. 66 - 4 มิ.ย. 66
9 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66
22 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66
29 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66
6 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66
13 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66
21 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66
4 ส.ค. 66 - 7 ส.ค. 66
18 ส.ค. 66 - 21 ส.ค. 66
 • 25 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66
  1 ก.ย. 66 - 4 ก.ย. 66
  8 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66
  15 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66
  22 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66
  29 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66
  5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
  6 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66
  12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
  13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
  19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
  21 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66
  26 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66
  27 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 14 )
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
12,888
ทัวร์โค้ด
SKYH230208
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

เที่ยวเวียดนามกลาง พักดีดานัง บานาฮิลล์ 4 ดาว ล่องเรือกระด้ง นั่งกระเช้าไฟฟ้า สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค

พักโรงแรม 4 ดาว
7 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66
28 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66
31 ก.ค. 66 - 2 ส.ค. 66
เริ่มต้น
12,990
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 36 โปรแกรม
Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code