วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2565

ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
ทัวร์เวียดนามกลาง
พบ
120 ช่วงวันเดินทาง จาก 8 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH220449
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 5 ดาว
30 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65
19 ต.ค. 65 - 21 ต.ค. 65
26 ต.ค. 65 - 28 ต.ค. 65
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค้ด
SKYH220635
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
30 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65
7 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65
12 ต.ค. 65 - 14 ต.ค. 65
14 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65
21 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65
28 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65
4 พ.ย. 65 - 6 พ.ย. 65
11 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65
18 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65
 Air asia
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค้ด
SKYH220703
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

🔸️ ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม 🔸️ พระราชวังดายโนย 🔸️ นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ 🔸️ ชมสะพานมือยักษ์ สวนดอกไม้ 🔸️ ล่องเรือกระด้งชมธรรมชาติ 🔸️ เดินชมเมืองโบราณฮอยอัน 🔸️ สะพานญี่ปุ่น สะพานแห่งไมตรี 🔸️ สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง 🔸️ ช้อปปิ้งสินค้า ฮาน มาร์เก็ต 🔹️ พิเศษ!! พักบานาฮิลส์ 1 คืน 🔹️ พิเศษ!! บุฟเฟต์นานาชาติ ลิ้มรสกุ้งมังกร

พักโรงแรม 4 ดาว
29 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65
6 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65
13 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65
21 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,990
ทัวร์โค้ด
SKYH220713
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

🔸️ พักบานาฮิลส์ 1 คืน 🔸️ นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ 🔸️ ชมสะพานมือยักษ์ สวนดอกไม้ 🔸️ ล่องเรือกระด้งชมธรรมชาติ 🔸️ เดินชมเมืองโบราณฮอยอัน 🔸️ สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง

🔹️ พิเศษ!! บุฟเฟต์นานาชาติ

พักโรงแรม 4 ดาว

🔸️ ช้อปปิ้งสินค้า ฮาน มาร์เก็ต

1 ต.ค. 65 - 4 ต.ค. 65
9 ต.ค. 65 - 12 ต.ค. 65
16 ต.ค. 65 - 19 ต.ค. 65
22 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65
23 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,990
ทัวร์โค้ด
SKYH220636
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
30 ก.ย. 65 - 3 ต.ค. 65
2 ต.ค. 65 - 5 ต.ค. 65
7 ต.ค. 65 - 10 ต.ค. 65
9 ต.ค. 65 - 12 ต.ค. 65
12 ต.ค. 65 - 15 ต.ค. 65
14 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65
16 ต.ค. 65 - 19 ต.ค. 65
21 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65
23 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65
 • 28 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65
  30 ต.ค. 65 - 2 พ.ย. 65
  4 พ.ย. 65 - 7 พ.ย. 65
  6 พ.ย. 65 - 9 พ.ย. 65
  11 พ.ย. 65 - 14 พ.ย. 65
  13 พ.ย. 65 - 16 พ.ย. 65
  18 พ.ย. 65 - 21 พ.ย. 65
  20 พ.ย. 65 - 23 พ.ย. 65
  25 พ.ย. 65 - 28 พ.ย. 65
  27 พ.ย. 65 - 30 พ.ย. 65
  2 ธ.ค. 65 - 5 ธ.ค. 65
  4 ธ.ค. 65 - 7 ธ.ค. 65
  9 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65
  11 ธ.ค. 65 - 14 ธ.ค. 65
  16 ธ.ค. 65 - 19 ธ.ค. 65
  25 ธ.ค. 65 - 28 ธ.ค. 65
  28 ธ.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 17 )
 Air asia
เริ่มต้น
13,999
ทัวร์โค้ด
SKYH220637
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
1 ต.ค. 65 - 4 ต.ค. 65
8 ต.ค. 65 - 11 ต.ค. 65
15 ต.ค. 65 - 18 ต.ค. 65
22 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65
29 ต.ค. 65 - 1 พ.ย. 65
5 พ.ย. 65 - 8 พ.ย. 65
12 พ.ย. 65 - 15 พ.ย. 65
19 พ.ย. 65 - 22 พ.ย. 65
26 พ.ย. 65 - 29 พ.ย. 65
 Air asia
เริ่มต้น
13,999
ทัวร์โค้ด
SKYH220763
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
3 พ.ย. 65 - 6 พ.ย. 65
4 พ.ย. 65 - 7 พ.ย. 65
5 พ.ย. 65 - 8 พ.ย. 65
10 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65
11 พ.ย. 65 - 14 พ.ย. 65
12 พ.ย. 65 - 15 พ.ย. 65
17 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65
18 พ.ย. 65 - 21 พ.ย. 65
19 พ.ย. 65 - 22 พ.ย. 65
 • 24 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65
  25 พ.ย. 65 - 28 พ.ย. 65
  26 พ.ย. 65 - 29 พ.ย. 65
  1 ธ.ค. 65 - 4 ธ.ค. 65
  2 ธ.ค. 65 - 5 ธ.ค. 65
  3 ธ.ค. 65 - 6 ธ.ค. 65
  8 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65
  9 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65
  10 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65
  15 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65
  16 ธ.ค. 65 - 19 ธ.ค. 65
  17 ธ.ค. 65 - 20 ธ.ค. 65
  22 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65
  23 ธ.ค. 65 - 26 ธ.ค. 65
  24 ธ.ค. 65 - 27 ธ.ค. 65
  29 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66
  30 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66
  31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 18 )
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
14,888
ทัวร์โค้ด
SKYH220827
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
3 พ.ย. 65 - 6 พ.ย. 65
4 พ.ย. 65 - 7 พ.ย. 65
5 พ.ย. 65 - 8 พ.ย. 65
10 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65
11 พ.ย. 65 - 14 พ.ย. 65
12 พ.ย. 65 - 15 พ.ย. 65
17 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65
18 พ.ย. 65 - 21 พ.ย. 65
19 พ.ย. 65 - 22 พ.ย. 65
 • 24 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65
  25 พ.ย. 65 - 28 พ.ย. 65
  26 พ.ย. 65 - 29 พ.ย. 65
  1 ธ.ค. 65 - 4 ธ.ค. 65
  2 ธ.ค. 65 - 5 ธ.ค. 65
  3 ธ.ค. 65 - 6 ธ.ค. 65
  8 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65
  9 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65
  10 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65
  15 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65
  16 ธ.ค. 65 - 19 ธ.ค. 65
  17 ธ.ค. 65 - 20 ธ.ค. 65
  22 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65
  23 ธ.ค. 65 - 26 ธ.ค. 65
  24 ธ.ค. 65 - 27 ธ.ค. 65
  29 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66
  30 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66
  31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 18 )
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
14,888
Powered by