วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น.

ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
ทัวร์เวียดนามกลาง
พบ
402 ช่วงวันเดินทาง จาก 26 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH232005
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
15 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
24 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66
30 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
1 ม.ค. 67 - 3 ม.ค. 67
11 ม.ค. 67 - 13 ม.ค. 67
17 ม.ค. 67 - 19 ม.ค. 67
21 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67
26 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
1 ก.พ. 67 - 3 ก.พ. 67
 • 7 ก.พ. 67 - 9 ก.พ. 67
  10 ก.พ. 67 - 12 ก.พ. 67
  17 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 67
  23 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67
  25 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67
  3 มี.ค. 67 - 5 มี.ค. 67
  7 มี.ค. 67 - 9 มี.ค. 67
  10 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67
  14 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67
  20 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67
  22 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
  28 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 12 )
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค้ด
SKYH232075
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง

มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง

13 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66
15 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66
22 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 66
3 ม.ค. 67 - 6 ม.ค. 67
24 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67
26 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67
2 ก.พ. 67 - 5 ก.พ. 67
14 ก.พ. 67 - 17 ก.พ. 67
16 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค้ด
SKYH231849
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
14 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
21 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66
24 ธ.ค. 66 - 27 ธ.ค. 66
28 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
20 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67
3 ก.พ. 67 - 6 ก.พ. 67
17 ก.พ. 67 - 20 ก.พ. 67
25 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67
3 มี.ค. 67 - 6 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
10,888
ทัวร์โค้ด
SKYH230918
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
13 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66
20 ธ.ค. 66 - 23 ธ.ค. 66
22 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 66
4 ม.ค. 67 - 7 ม.ค. 67
5 ม.ค. 67 - 8 ม.ค. 67
7 ม.ค. 67 - 10 ม.ค. 67
11 ก.พ. 67 - 14 ก.พ. 67
29 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67
13 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค้ด
SKYH231204
พักโรงแรม 4 ดาว
23 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66
25 ธ.ค. 66 - 28 ธ.ค. 66
26 ธ.ค. 66 - 29 ธ.ค. 66
27 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66
30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
1 ม.ค. 67 - 4 ม.ค. 67
2 ม.ค. 67 - 5 ม.ค. 67
3 ม.ค. 67 - 6 ม.ค. 67
4 ม.ค. 67 - 7 ม.ค. 67
 • 6 ม.ค. 67 - 9 ม.ค. 67
  8 ม.ค. 67 - 11 ม.ค. 67
  9 ม.ค. 67 - 12 ม.ค. 67
  15 ม.ค. 67 - 18 ม.ค. 67
  22 ม.ค. 67 - 25 ม.ค. 67
  23 ม.ค. 67 - 26 ม.ค. 67
  29 ม.ค. 67 - 1 ก.พ. 67
  30 ม.ค. 67 - 2 ก.พ. 67
  5 ก.พ. 67 - 8 ก.พ. 67
  6 ก.พ. 67 - 9 ก.พ. 67
  7 ก.พ. 67 - 10 ก.พ. 67
  10 ก.พ. 67 - 13 ก.พ. 67
  11 ก.พ. 67 - 14 ก.พ. 67
  12 ก.พ. 67 - 15 ก.พ. 67
  13 ก.พ. 67 - 16 ก.พ. 67
  14 ก.พ. 67 - 17 ก.พ. 67
  16 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 67
  18 ก.พ. 67 - 21 ก.พ. 67
  19 ก.พ. 67 - 22 ก.พ. 67
  20 ก.พ. 67 - 23 ก.พ. 67
  26 ก.พ. 67 - 29 ก.พ. 67
  4 มี.ค. 67 - 7 มี.ค. 67
  5 มี.ค. 67 - 8 มี.ค. 67
  7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
  11 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67
  12 มี.ค. 67 - 15 มี.ค. 67
  18 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67
  19 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67
  25 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 67
  26 มี.ค. 67 - 29 มี.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 30 )
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค้ด
SKYH231206
พักโรงแรม 4 ดาว
11 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 66
12 ธ.ค. 66 - 15 ธ.ค. 66
13 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66
16 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66
18 ธ.ค. 66 - 21 ธ.ค. 66
19 ธ.ค. 66 - 22 ธ.ค. 66
20 ธ.ค. 66 - 23 ธ.ค. 66
23 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66
25 ธ.ค. 66 - 28 ธ.ค. 66
 • 26 ธ.ค. 66 - 29 ธ.ค. 66
  27 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66
  30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
  1 ม.ค. 67 - 4 ม.ค. 67
  2 ม.ค. 67 - 5 ม.ค. 67
  3 ม.ค. 67 - 6 ม.ค. 67
  4 ม.ค. 67 - 7 ม.ค. 67
  6 ม.ค. 67 - 9 ม.ค. 67
  7 ม.ค. 67 - 10 ม.ค. 67
  8 ม.ค. 67 - 11 ม.ค. 67
  9 ม.ค. 67 - 12 ม.ค. 67
  10 ม.ค. 67 - 13 ม.ค. 67
  13 ม.ค. 67 - 16 ม.ค. 67
  15 ม.ค. 67 - 18 ม.ค. 67
  17 ม.ค. 67 - 20 ม.ค. 67
  19 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67
  21 ม.ค. 67 - 24 ม.ค. 67
  22 ม.ค. 67 - 25 ม.ค. 67
  23 ม.ค. 67 - 26 ม.ค. 67
  24 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67
  27 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67
  28 ม.ค. 67 - 31 ม.ค. 67
  29 ม.ค. 67 - 1 ก.พ. 67
  30 ม.ค. 67 - 2 ก.พ. 67
  31 ม.ค. 67 - 3 ก.พ. 67
  2 ก.พ. 67 - 5 ก.พ. 67
  5 ก.พ. 67 - 8 ก.พ. 67
  6 ก.พ. 67 - 9 ก.พ. 67
  7 ก.พ. 67 - 10 ก.พ. 67
  10 ก.พ. 67 - 13 ก.พ. 67
  11 ก.พ. 67 - 14 ก.พ. 67
  12 ก.พ. 67 - 15 ก.พ. 67
  13 ก.พ. 67 - 16 ก.พ. 67
  14 ก.พ. 67 - 17 ก.พ. 67
  16 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 67
  18 ก.พ. 67 - 21 ก.พ. 67
  19 ก.พ. 67 - 22 ก.พ. 67
  20 ก.พ. 67 - 23 ก.พ. 67
  21 ก.พ. 67 - 24 ก.พ. 67
  23 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67
  25 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67
  26 ก.พ. 67 - 29 ก.พ. 67
  27 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67
  28 ก.พ. 67 - 2 มี.ค. 67
  29 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67
  2 มี.ค. 67 - 5 มี.ค. 67
  4 มี.ค. 67 - 7 มี.ค. 67
  5 มี.ค. 67 - 8 มี.ค. 67
  6 มี.ค. 67 - 9 มี.ค. 67
  7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
  11 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67
  12 มี.ค. 67 - 15 มี.ค. 67
  13 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67
  15 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
  18 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67
  19 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67
  20 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67
  21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
  23 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67
  25 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 67
  26 มี.ค. 67 - 29 มี.ค. 67
  27 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 62 )
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค้ด
SKYH230925
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
15 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66
21 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66
6 ม.ค. 67 - 9 ม.ค. 67
23 ม.ค. 67 - 26 ม.ค. 67
3 ก.พ. 67 - 6 ก.พ. 67
9 ก.พ. 67 - 12 ก.พ. 67
15 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67
17 ก.พ. 67 - 20 ก.พ. 67
20 ก.พ. 67 - 23 ก.พ. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค้ด
SKYH231728
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนามกลาง พักดี 4 ดาวทุกคืน พักบานาฮิลส์ นั่งกระเช้าขึ้นเขาชมความง งามธรรมชาติ เช็คอินโซนใหม่ "บานาฮิลส์"

พักโรงแรม 4 ดาว
15 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66
21 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66
23 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66
28 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
29 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
2 ม.ค. 67 - 5 ม.ค. 67
3 ม.ค. 67 - 6 ม.ค. 67
4 ม.ค. 67 - 7 ม.ค. 67
 • 5 ม.ค. 67 - 8 ม.ค. 67
  6 ม.ค. 67 - 9 ม.ค. 67
  12 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 67
  19 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67
  25 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
  26 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67
  27 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67
  1 ก.พ. 67 - 4 ก.พ. 67
  2 ก.พ. 67 - 5 ก.พ. 67
  3 ก.พ. 67 - 6 ก.พ. 67
  10 ก.พ. 67 - 13 ก.พ. 67
  22 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67
  24 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67
  1 มี.ค. 67 - 4 มี.ค. 67
  2 มี.ค. 67 - 5 มี.ค. 67
  8 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
  9 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67
  15 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
  16 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67
  21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
  22 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67
  23 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 22 )
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,990
ทัวร์โค้ด
SKYH231729
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนามกลาง พักดี 4 ดาวทุกคืน พักบานาฮิลล์ 1 คืน นั่งสามล้อชมเมืองเว้ เที่ยวเมืองโบราณฮอยอัน สุดมันส์ล่องเรือกระดัง

พักโรงแรม 4 ดาว
14 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
15 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66
21 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66
22 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 66
28 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
29 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
2 ม.ค. 67 - 5 ม.ค. 67
4 ม.ค. 67 - 7 ม.ค. 67
 • 5 ม.ค. 67 - 8 ม.ค. 67
  11 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67
  13 ม.ค. 67 - 16 ม.ค. 67
  18 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67
  25 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
  27 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67
  1 ก.พ. 67 - 4 ก.พ. 67
  2 ก.พ. 67 - 5 ก.พ. 67
  15 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67
  17 ก.พ. 67 - 20 ก.พ. 67
  22 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67
  23 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67
  24 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67
  29 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67
  1 มี.ค. 67 - 4 มี.ค. 67
  7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
  9 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67
  14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
  16 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67
  22 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 20 )
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,990
ทัวร์โค้ด
SKYH232076
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,พักบานาฮิลล์,มรดกโลกฮอยอัน,วัดหลินอิ๋ง,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง

มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,พักบานาฮิลล์,มรดกโลกฮอยอัน,วัดหลินอิ๋ง,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง

3 ม.ค. 67 - 6 ม.ค. 67
1 ก.พ. 67 - 4 ก.พ. 67
14 ก.พ. 67 - 17 ก.พ. 67
16 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 67
22 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67
28 ก.พ. 67 - 2 มี.ค. 67
1 มี.ค. 67 - 4 มี.ค. 67
20 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67
21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 26 โปรแกรม
Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code