วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
ทัวร์เวียดนามกลาง
พบ
467 ช่วงวันเดินทาง จาก 32 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH222512
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
13 ก.พ. 66 - 16 ก.พ. 66
20 ก.พ. 66 - 23 ก.พ. 66
27 ก.พ. 66 - 2 มี.ค. 66
6 มี.ค. 66 - 9 มี.ค. 66
13 มี.ค. 66 - 16 มี.ค. 66
20 มี.ค. 66 - 23 มี.ค. 66
22 เม.ย. 66 - 25 เม.ย. 66
20 พ.ค. 66 - 23 พ.ค. 66
27 พ.ค. 66 - 30 พ.ค. 66
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
9,888
ทัวร์โค้ด
SKYH222519
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู

กุ้งมังกรอบซอสเนย

พักโรงแรม 4 ดาว

มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ช้อปปิ้งตลาดฮาน

10 ก.พ. 66 - 13 ก.พ. 66
16 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค้ด
SKYH230047
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู

กุ้งมังกรอบซอสเนย

มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู

2 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
9 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
11 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66
16 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
17 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66
23 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66
24 มี.ค. 66 - 27 มี.ค. 66
25 มี.ค. 66 - 28 มี.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค้ด
SKYH221792
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

เที่ยวสุดคุ้ม บานาฮิลส์ 2 วัน รวมค่าสวนสนุกและ กระเช้าไฟฟ้าแล้ว

พักโรงแรม 4 ดาว
6 ก.พ. 66 - 9 ก.พ. 66
10 ก.พ. 66 - 13 ก.พ. 66
17 ก.พ. 66 - 20 ก.พ. 66
20 ก.พ. 66 - 23 ก.พ. 66
24 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66
6 มี.ค. 66 - 9 มี.ค. 66
10 มี.ค. 66 - 13 มี.ค. 66
17 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66
20 มี.ค. 66 - 23 มี.ค. 66
 Vietnam Airlines
เริ่มต้น
10,990
ทัวร์โค้ด
SKYH221915
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
7 ก.พ. 66 - 9 ก.พ. 66
8 ก.พ. 66 - 10 ก.พ. 66
9 ก.พ. 66 - 11 ก.พ. 66
11 ก.พ. 66 - 13 ก.พ. 66
14 ก.พ. 66 - 16 ก.พ. 66
15 ก.พ. 66 - 17 ก.พ. 66
18 ก.พ. 66 - 20 ก.พ. 66
21 ก.พ. 66 - 23 ก.พ. 66
22 ก.พ. 66 - 24 ก.พ. 66
 • 23 ก.พ. 66 - 25 ก.พ. 66
  25 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66
  28 ก.พ. 66 - 2 มี.ค. 66
  1 มี.ค. 66 - 3 มี.ค. 66
  2 มี.ค. 66 - 4 มี.ค. 66
  4 มี.ค. 66 - 6 มี.ค. 66
  7 มี.ค. 66 - 9 มี.ค. 66
  8 มี.ค. 66 - 10 มี.ค. 66
  9 มี.ค. 66 - 11 มี.ค. 66
  10 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
  11 มี.ค. 66 - 13 มี.ค. 66
  14 มี.ค. 66 - 16 มี.ค. 66
  15 มี.ค. 66 - 17 มี.ค. 66
  16 มี.ค. 66 - 18 มี.ค. 66
  17 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
  18 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66
  21 มี.ค. 66 - 23 มี.ค. 66
  22 มี.ค. 66 - 24 มี.ค. 66
  23 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66
  24 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66
  25 มี.ค. 66 - 27 มี.ค. 66
  28 มี.ค. 66 - 30 มี.ค. 66
  29 มี.ค. 66 - 31 มี.ค. 66
  30 มี.ค. 66 - 1 เม.ย. 66
  31 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 25 )
 Air asia
เริ่มต้น
10,999
ทัวร์โค้ด
SKYH222462
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน

กุ้งมังกรอบซอสเนย

พักโรงแรม 4 ดาว

มรดกโลกฮอยอัน,สะพานมือ,ช้อปปิ้งตลาดฮาน

9 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
11 ก.พ. 66 - 14 ก.พ. 66
16 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
18 ก.พ. 66 - 21 ก.พ. 66
25 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
10,999
ทัวร์โค้ด
SKYH230139
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
23 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
2 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
9 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
17 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66
24 มี.ค. 66 - 27 มี.ค. 66
30 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66
31 มี.ค. 66 - 3 เม.ย. 66
7 เม.ย. 66 - 10 เม.ย. 66
9 เม.ย. 66 - 12 เม.ย. 66
 • 10 เม.ย. 66 - 13 เม.ย. 66
  11 เม.ย. 66 - 14 เม.ย. 66
  12 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66
  21 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66
  27 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66
  4 พ.ค. 66 - 7 พ.ค. 66
  5 พ.ค. 66 - 8 พ.ค. 66
  12 พ.ค. 66 - 15 พ.ค. 66
  19 พ.ค. 66 - 22 พ.ค. 66
  1 มิ.ย. 66 - 4 มิ.ย. 66
  9 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66
  22 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66
  29 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66
  6 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66
  13 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66
  21 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66
  4 ส.ค. 66 - 7 ส.ค. 66
  18 ส.ค. 66 - 21 ส.ค. 66
  25 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66
  1 ก.ย. 66 - 4 ก.ย. 66
  8 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66
  15 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66
  22 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66
  29 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66
  5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
  6 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66
  12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
  13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
  19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
  21 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66
  26 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66
  27 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 32 )
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
11,888
ทัวร์โค้ด
SKYH222312
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

เที่ยวสุดคุ้ม ราคาสุดปัง ครบไฮไลท์เวียดนามกลาง พักดี 4 ดาวทุกคืน อาหารครบทุกมื้อ

พักโรงแรม 4 ดาว
9 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
10 ก.พ. 66 - 13 ก.พ. 66
11 ก.พ. 66 - 14 ก.พ. 66
23 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
24 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66
25 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66
9 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
11,990
ทัวร์โค้ด
SKYH230159
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

เที่ยวเวียดนามกลาง พักดี 4 ดาวทุกคืน นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดบานาฮิลส์ เยือนหมู่บ้าน "FRENCH VILLAGE"

พักโรงแรม 4 ดาว
1 เม.ย. 66 - 3 เม.ย. 66
22 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66
29 เม.ย. 66 - 1 พ.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
11,990
ทัวร์โค้ด
SKYH221655
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
7 ก.พ. 66 - 10 ก.พ. 66
8 ก.พ. 66 - 11 ก.พ. 66
9 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
10 ก.พ. 66 - 13 ก.พ. 66
11 ก.พ. 66 - 14 ก.พ. 66
14 ก.พ. 66 - 17 ก.พ. 66
17 ก.พ. 66 - 20 ก.พ. 66
21 ก.พ. 66 - 24 ก.พ. 66
22 ก.พ. 66 - 25 ก.พ. 66
 • 24 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66
  25 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66
  28 ก.พ. 66 - 3 มี.ค. 66
  1 มี.ค. 66 - 4 มี.ค. 66
  2 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
  3 มี.ค. 66 - 6 มี.ค. 66
  4 มี.ค. 66 - 7 มี.ค. 66
  7 มี.ค. 66 - 10 มี.ค. 66
  8 มี.ค. 66 - 11 มี.ค. 66
  9 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
  10 มี.ค. 66 - 13 มี.ค. 66
  11 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66
  14 มี.ค. 66 - 17 มี.ค. 66
  15 มี.ค. 66 - 18 มี.ค. 66
  17 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66
  18 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66
  21 มี.ค. 66 - 24 มี.ค. 66
  22 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66
  23 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66
  24 มี.ค. 66 - 27 มี.ค. 66
  25 มี.ค. 66 - 28 มี.ค. 66
  28 มี.ค. 66 - 31 มี.ค. 66
  29 มี.ค. 66 - 1 เม.ย. 66
  30 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66
  31 มี.ค. 66 - 3 เม.ย. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 25 )
 Air asia
เริ่มต้น
11,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 32 โปรแกรม
Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code