วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2565

ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
ทัวร์มองโกเลีย
พบ
5 ช่วงวันเดินทาง จาก 1 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH221084
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ตะลุยความหนาว เยือนดินแดน "เจงกิสข่าน" พักเกอร์ หรือ กระโจม 1 คืน รวมค่านั่งสุนัขลากเลื่อน ขี่ม้าแคระแล้ว

พักโรงแรม 4 ดาว
3 ธ.ค. 65 - 7 ธ.ค. 65
31 ธ.ค. 65 - 4 ม.ค. 66
21 ม.ค. 66 - 25 ม.ค. 66
11 ก.พ. 66 - 15 ก.พ. 66
18 มี.ค. 66 - 22 มี.ค. 66
 MIAT - Mongolian Airlines
เริ่มต้น
39,990
Powered by