วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2566

ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
ทัวร์เวียดนามเหนือ
พบ
307 ช่วงวันเดินทาง จาก 20 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH231214
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
8 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66
15 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
22 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66
29 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66
20 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66
 Vietravel Airlines
เริ่มต้น
8,989
ทัวร์โค้ด
SKYH231212
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
12 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66
17 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66
24 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66
7 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66
9 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66
14 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66
16 ก.ย. 66 - 19 ก.ย. 66
21 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66
23 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66
 Bamboo Airways Joint Stock Company
เริ่มต้น
9,898
ทัวร์โค้ด
SKYH230106
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

สัมผัสเมืองในสายหมอกกลางหุบเขาพิชิตฟานซิปัน บินสมาร์ทกับไทยสมายล์ เที่ยวสุดคุ้มพักซาปา 4 ดาว 2 คืน

พักโรงแรม 4 ดาว
3 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66
4 มิ.ย. 66 - 6 มิ.ย. 66
9 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66
10 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66
16 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
17 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66
24 มิ.ย. 66 - 26 มิ.ย. 66
25 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66
 Thai Smile Airways
เริ่มต้น
9,990
ทัวร์โค้ด
SKYH231226
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
16 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66
22 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66
28 มิ.ย. 66 - 1 ก.ค. 66
30 มิ.ย. 66 - 3 ก.ค. 66
6 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66
14 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66
19 ก.ค. 66 - 22 ก.ค. 66
20 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66
 Vietnam Airlines
เริ่มต้น
10,888
ทัวร์โค้ด
SKYH230111
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
9 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66
14 มิ.ย. 66 - 17 มิ.ย. 66
24 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66
1 ก.ค. 66 - 4 ก.ค. 66
7 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66
12 ก.ค. 66 - 15 ก.ค. 66
13 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66
21 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66
26 ก.ค. 66 - 29 ก.ค. 66
 • 28 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66
  30 ก.ค. 66 - 2 ส.ค. 66
  4 ส.ค. 66 - 7 ส.ค. 66
  9 ส.ค. 66 - 12 ส.ค. 66
  11 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66
  13 ส.ค. 66 - 16 ส.ค. 66
  17 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66
  25 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66
  30 ส.ค. 66 - 2 ก.ย. 66
  31 ส.ค. 66 - 3 ก.ย. 66
  9 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66
  15 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66
  20 ก.ย. 66 - 23 ก.ย. 66
  23 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66
  30 ก.ย. 66 - 3 ต.ค. 66
  5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
  11 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66
  13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
  15 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 66
  20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
  21 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66
  22 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 22 )
 Vietnam Airlines
เริ่มต้น
11,990
ทัวร์โค้ด
SKYH230070
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

รถไฟสู่สถานีกระเช้า,นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ฟานซีปัน,พระใหญฟานซิปัน,เจ้าแม่กวนอิม,โมอาน่า คาเฟ,สุสานลุงโฮ,ทะเลสาบคืนดาบ,สะพานแสงอาทิตย์

อาหารแบบบุฟเฟต์ VAN SAM FANXIPAN,ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอลพร้อมไวน์แดงดาลัด

พักโรงแรม 3 ดาว

ฟานซีปัน,พระใหญฟานซิปัน,เจ้าแม่กวนอิม,โมอาน่า คาเฟ,ช้อปปิ้งถนนสาย36

8 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66
27 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66
29 ก.ค. 66 - 1 ส.ค. 66
10 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66
7 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66
21 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
 Vietnam Airlines
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค้ด
SKYH230525
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
8 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66
16 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66
22 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66
30 มิ.ย. 66 - 3 ก.ค. 66
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
13,888
ทัวร์โค้ด
SKYH231170
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
6 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66
13 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66
20 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66
27 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66
3 ส.ค. 66 - 6 ส.ค. 66
17 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66
24 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66
31 ส.ค. 66 - 3 ก.ย. 66
7 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
13,888
ทัวร์โค้ด
SKYH230398
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
9 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66
10 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66
16 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
23 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66
30 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66
1 ก.ค. 66 - 3 ก.ค. 66
7 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66
8 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66
14 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66
 • 15 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66
  21 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66
  22 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66
  27 ก.ค. 66 - 29 ก.ค. 66
  4 ส.ค. 66 - 6 ส.ค. 66
  5 ส.ค. 66 - 7 ส.ค. 66
  13 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66
  18 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66
  19 ส.ค. 66 - 21 ส.ค. 66
  25 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66
  26 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66
  27 ส.ค. 66 - 29 ส.ค. 66
  9 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66
  10 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66
  16 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66
  17 ก.ย. 66 - 19 ก.ย. 66
  23 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66
  24 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66
  30 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 19 )
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
13,999
ทัวร์โค้ด
SKYH230736
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
21 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66
28 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66
7 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
21 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66
22 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66
 More Airline
เริ่มต้น
13,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 20 โปรแกรม
Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code