วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น.

ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
ทัวร์เวียดนามเหนือ
พบ
102 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH240057
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ท่องดินแดนแห่งสายหมอก "พักซาปา2คืน" ดื่มด่ำบรรยากาซเมืองกลางหุบเขา

พักโรงแรม 3 ดาว
5 เม.ย. 67 - 8 เม.ย. 67
6 เม.ย. 67 - 9 เม.ย. 67
11 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67
13 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67
14 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67
20 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 67
25 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67
9 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67
11 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67
 • 17 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67
  18 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67
  24 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
  30 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67
  1 มิ.ย. 67 - 4 มิ.ย. 67
  8 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67
  20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
  28 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
  19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
  20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
  26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
  27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
  1 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67
  9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
  10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
  22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
  30 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67
  5 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
  12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
  14 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
  19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
  21 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
  26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
  28 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 24 )
 Vietnam Airlines
เริ่มต้น
10,990
ทัวร์โค้ด
SKYH232050
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิตหลังคาโลก "ยอดเขาฟานซิปัน" เช็คอินเมืองในสายหมอกกลางหุบเขา พักดี 4 ดาวทุกคืน

พักโรงแรม 3 ดาว
1 มี.ค. 67 - 4 มี.ค. 67
8 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
15 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
22 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67
 Vietnam Airlines
เริ่มต้น
14,990
ทัวร์โค้ด
SKYH231203
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
2 มี.ค. 67 - 5 มี.ค. 67
8 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
16 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67
22 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
14,999
ทัวร์โค้ด
SKYH231347
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
5 เม.ย. 67 - 8 เม.ย. 67
12 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67
3 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67
10 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67
31 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67
21 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
14,999
ทัวร์โค้ด
SKYH232049
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

เยือนหลังคาอินโดจีน "นั่งกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน" ล่องเรืองฮาลองบก "นิงห์บิงห์" เช็คอิน "โมอาน่า คาเฟ่"

พักโรงแรม 3 ดาว
2 มี.ค. 67 - 6 มี.ค. 67
6 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
7 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
13 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
15 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67
20 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
22 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67
27 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67
 Vietnam Airlines
เริ่มต้น
15,990
ทัวร์โค้ด
SKYH231345
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
5 เม.ย. 67 - 8 เม.ย. 67
12 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67
3 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67
10 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67
31 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67
21 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
15,999
ทัวร์โค้ด
SKYH230862
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
1 มี.ค. 67 - 4 มี.ค. 67
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
8 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
15 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
22 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67
4 พ.ค. 67 - 7 พ.ค. 67
16 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67
 • 1 มิ.ย. 67 - 4 มิ.ย. 67
  20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
  4 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
  20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
  27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
  10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
  29 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
  12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
  26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
  12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
  26 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 11 )
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
16,999
Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code