วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
ทัวร์เวียดนามเหนือ
พบ
600 ช่วงวันเดินทาง จาก 34 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH222264
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
5 ก.พ. 66 - 7 ก.พ. 66
12 ก.พ. 66 - 14 ก.พ. 66
19 ก.พ. 66 - 21 ก.พ. 66
26 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66
5 มี.ค. 66 - 7 มี.ค. 66
12 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66
19 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66
26 มี.ค. 66 - 28 มี.ค. 66
 Thai Smile Airways
เริ่มต้น
11,111
ทัวร์โค้ด
SKYH222251
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

เที่ยวสุดฟิน พักซาปาเมืองในสายหมอก 2 คืน พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน

พักโรงแรม 4 ดาว
10 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
17 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
24 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
3 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
4 มี.ค. 66 - 6 มี.ค. 66
17 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
24 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66
 Thai Smile Airways
เริ่มต้น
11,990
ทัวร์โค้ด
SKYH230031
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

เวีดยนามเหนือพัก 4 ดาวทุกคืน รวมค่ากระเช้าฟานซิปันแล้ว

พักโรงแรม 4 ดาว
9 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
10 ก.พ. 66 - 13 ก.พ. 66
15 ก.พ. 66 - 18 ก.พ. 66
16 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
17 ก.พ. 66 - 20 ก.พ. 66
18 ก.พ. 66 - 21 ก.พ. 66
22 ก.พ. 66 - 25 ก.พ. 66
23 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
24 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66
 • 25 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66
  2 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
  3 มี.ค. 66 - 6 มี.ค. 66
  4 มี.ค. 66 - 7 มี.ค. 66
  8 มี.ค. 66 - 11 มี.ค. 66
  9 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
  10 มี.ค. 66 - 13 มี.ค. 66
  11 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66
  15 มี.ค. 66 - 18 มี.ค. 66
  16 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
  17 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66
  18 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 12 )
 Vietravel Airlines
เริ่มต้น
12,990
ทัวร์โค้ด
SKYH230111
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
30 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66
6 เม.ย. 66 - 9 เม.ย. 66
13 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66
14 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66
19 เม.ย. 66 - 22 เม.ย. 66
22 เม.ย. 66 - 25 เม.ย. 66
29 เม.ย. 66 - 2 พ.ค. 66
11 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66
17 พ.ค. 66 - 20 พ.ค. 66
 • 20 พ.ค. 66 - 23 พ.ค. 66
  1 มิ.ย. 66 - 4 มิ.ย. 66
  3 มิ.ย. 66 - 6 มิ.ย. 66
  9 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66
  14 มิ.ย. 66 - 17 มิ.ย. 66
  17 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66
  21 มิ.ย. 66 - 24 มิ.ย. 66
  24 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66
  1 ก.ค. 66 - 4 ก.ค. 66
  7 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66
  12 ก.ค. 66 - 15 ก.ค. 66
  13 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66
  21 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66
  26 ก.ค. 66 - 29 ก.ค. 66
  28 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66
  30 ก.ค. 66 - 2 ส.ค. 66
  4 ส.ค. 66 - 7 ส.ค. 66
  9 ส.ค. 66 - 12 ส.ค. 66
  11 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66
  13 ส.ค. 66 - 16 ส.ค. 66
  17 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66
  25 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66
  30 ส.ค. 66 - 2 ก.ย. 66
  31 ส.ค. 66 - 3 ก.ย. 66
  9 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66
  15 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66
  20 ก.ย. 66 - 23 ก.ย. 66
  23 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66
  30 ก.ย. 66 - 3 ต.ค. 66
  5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
  11 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66
  13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
  15 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 66
  20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
  21 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66
  22 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 36 )
 Vietnam Airlines
เริ่มต้น
12,990
ทัวร์โค้ด
SKYH221013
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
5 ก.พ. 66 - 8 ก.พ. 66
10 ก.พ. 66 - 13 ก.พ. 66
12 ก.พ. 66 - 15 ก.พ. 66
16 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
22 ก.พ. 66 - 25 ก.พ. 66
23 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
26 ก.พ. 66 - 1 มี.ค. 66
9 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
16 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
 Air asia
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค้ด
SKYH230070
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

รถไฟสู่สถานีกระเช้า,นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ฟานซีปัน,พระใหญฟานซิปัน,เจ้าแม่กวนอิม,โมอาน่า คาเฟ,สุสานลุงโฮ,ทะเลสาบคืนดาบ,สะพานแสงอาทิตย์

อาหารแบบบุฟเฟต์ VAN SAM FANXIPAN,ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอลพร้อมไวน์แดงดาลัด

พักโรงแรม 3 ดาว

ฟานซีปัน,พระใหญฟานซิปัน,เจ้าแม่กวนอิม,โมอาน่า คาเฟ,ช้อปปิ้งถนนสาย36

31 มี.ค. 66 - 3 เม.ย. 66
5 เม.ย. 66 - 8 เม.ย. 66
7 เม.ย. 66 - 10 เม.ย. 66
13 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66
28 เม.ย. 66 - 1 พ.ค. 66
1 มิ.ย. 66 - 4 มิ.ย. 66
8 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66
29 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66
27 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66
 Vietnam Airlines
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค้ด
SKYH222431
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
7 ก.พ. 66 - 10 ก.พ. 66
10 ก.พ. 66 - 13 ก.พ. 66
14 ก.พ. 66 - 17 ก.พ. 66
19 ก.พ. 66 - 22 ก.พ. 66
21 ก.พ. 66 - 24 ก.พ. 66
28 ก.พ. 66 - 3 มี.ค. 66
6 มี.ค. 66 - 9 มี.ค. 66
12 มี.ค. 66 - 15 มี.ค. 66
20 มี.ค. 66 - 23 มี.ค. 66
 Vietnam Airlines
เริ่มต้น
13,888
ทัวร์โค้ด
SKYH222532
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
9 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
10 ก.พ. 66 - 13 ก.พ. 66
11 ก.พ. 66 - 14 ก.พ. 66
16 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
17 ก.พ. 66 - 20 ก.พ. 66
18 ก.พ. 66 - 21 ก.พ. 66
23 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
24 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66
25 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66
 • 2 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
  3 มี.ค. 66 - 6 มี.ค. 66
  4 มี.ค. 66 - 7 มี.ค. 66
  9 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
  10 มี.ค. 66 - 13 มี.ค. 66
  11 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66
  16 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
  17 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66
  18 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66
  22 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 10 )
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
13,888
ทัวร์โค้ด
SKYH222132
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

เวีดยนามเหนือพัก 4 ดาวทุกคืน รวมค่ากระเช้าฟานซิปันแล้ว

พักโรงแรม 4 ดาว
9 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
10 ก.พ. 66 - 13 ก.พ. 66
11 ก.พ. 66 - 14 ก.พ. 66
16 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
17 ก.พ. 66 - 20 ก.พ. 66
18 ก.พ. 66 - 21 ก.พ. 66
23 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
24 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66
25 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66
 • 2 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
  3 มี.ค. 66 - 6 มี.ค. 66
  4 มี.ค. 66 - 7 มี.ค. 66
  9 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
  10 มี.ค. 66 - 13 มี.ค. 66
  11 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66
  16 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
  17 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66
  18 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66
  23 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66
  24 มี.ค. 66 - 27 มี.ค. 66
  25 มี.ค. 66 - 28 มี.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 12 )
 Vietnam Airlines
เริ่มต้น
13,990
ทัวร์โค้ด
SKYH222247
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

พิชิตยอดเขาฟานซิปัน รวมค่ากระเช้าไฟฟ้าแล้ว สัมผัสความกล้ากับ สะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก มกโจว

พักโรงแรม 4 ดาว
9 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
11 ก.พ. 66 - 14 ก.พ. 66
16 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
18 ก.พ. 66 - 21 ก.พ. 66
3 มี.ค. 66 - 6 มี.ค. 66
4 มี.ค. 66 - 7 มี.ค. 66
9 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
11 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66
16 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
 Thai Smile Airways
เริ่มต้น
13,990
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 34 โปรแกรม
Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code