วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น.

ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
ทัวร์โปแลนด์
พบ
10 ช่วงวันเดินทาง จาก 2 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH240218
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

-วอร์ซอร์ - ลับบลิน - เข้าชมปราสาทลับบลิน - เมืองเก่าวอร์ซอว์ -เข้าชมพระราชวังลาเซียนสกี้ - โทรุน - พอซนัน - แกรนด์เธียเตอร์

พักโรงแรม 4 ดาว

-วรอตสวัฟ - เชสโตโชวา - เข้าชมอารามจัสนา กอร่า - ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ - คราคูฟ - หมู่บ้านซาลิพาย - เซสซอว์

 Turkish Airlines
เริ่มต้น
63,900
ทัวร์โค้ด
SKYH222376
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

-โทรุน(เมืองมรดกโลก), พอซนัน, วรอตสวัฟ, ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์, คราคูฟ -เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา, ลับบลิน, วอร์ซอร์(เมืองมรดกโลก), พระราชวังลาเซียนสกี้

พักโรงแรม 4 ดาว

-วอร์ซอร์, โทรุน(เมืองมรดกโลก), พอซนัน, จัตุรัสเมืองเก่า, วรอตสวัฟ -เชสโตโชวา, อารามจัสนากอร่า, แบล็คมาดอนน่, เมืองเก่าคราคูฟ -ค่ายเอาสช์วิตช์, เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา, คราคูฟ, หมู่บ้านซาลิเปีย -เซสซอว์, ลับบลิน, วอร์ซอร์, ชมเมือง, พระราชวังลาเซียนสกี้ -ช้อปปิ้ง ZALOTE TARASY

21 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
12 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
19 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67
2 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67
25 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68
30 ม.ค. 68 - 7 ก.พ. 68
10 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68
17 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68
 Qatar Airways
เริ่มต้น
79,900
Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code