วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2565

ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
ทัวร์โรมาเนีย
พบ
10 ช่วงวันเดินทาง จาก 3 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH220485
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

-พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย,มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี -อารามรีล่า,พลอฟดิฟ,สุเหร่าโบราณ,โรงละครกลางแจ้ง -พลอฟดิฟ,เวลีโค ทาร์โนโว,บูคาเรสต์(โรมาเนีย)

พักโรงแรม 4 ดาว

-ซินายา,เข้าชมปราสาทเปเลส,บราน,เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า -โบสถ์ดำ,อาคารรัฐสภาใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก -ช้อปปิ้งกรุงบูคาเรสต์

3 ธ.ค. 65 - 10 ธ.ค. 65
23 ม.ค. 66 - 30 ม.ค. 66
4 ก.พ. 66 - 11 ก.พ. 66
11 ก.พ. 66 - 18 ก.พ. 66
4 มี.ค. 66 - 11 มี.ค. 66
18 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66
25 มี.ค. 66 - 1 เม.ย. 66
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
62,900
ทัวร์โค้ด
SKYH220106
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

-พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย,มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี -โบสถ์เซนต์โซเฟีย,อารามรีล่า,พลอฟดิฟ,สุเหร่าโบราณ -โรงละครกลางแจ้ง,ปราสาทซารีเวทส์,ชม ปราสาทคอร์วิน -เข้าชมปราสาทเปเลส,บราน,เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า

พักโรงแรม 4 ดาว

-โบสถ์ดำ(Black Church) เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียง -บูคาเรสต์,เข้าชมอาคารรัฐสภาใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก -ชม จัตุรัสแห่งการปฎิวัติ,โอเปร่าเฮ้าส์,โรงทหารแห่งชาติ

7 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65
21 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65
 Qatar Airways
เริ่มต้น
85,900
ทัวร์โค้ด
SKYH221500
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

-กรุงโซเฟีย,พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย,มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี -อารามรีล่า,พลอฟดิฟ,สุเหร่าโบราณ,โรงละครกลางแจ้ง -พลอฟดิฟ,เวลีโค ทาร์โนโว,บูคาเรสต์(โรมาเนีย)

พักโรงแรม 4 ดาว

-บูคาเรสต์,ซีบิว,ฮุนโดร่า,เข้าชมปราสาทคอร์วิน -ซินายา,เข้าชมปราสาทเปเลส,บราน,เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า -บราซอฟ,โบสถ์ดำ,เข้าชมอาคารรัฐสภาใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก -ช้อปปิ้งกรุงบูคาเรสต์

 Turkish Airlines
เริ่มต้น
105,900
Powered by