วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2565

ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
ทัวร์ไทย
พบ
200 ช่วงวันเดินทาง จาก 16 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH220456
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
30 พ.ค. 65 - 1 มิ.ย. 65
7 มิ.ย. 65 - 9 มิ.ย. 65
11 มิ.ย. 65 - 13 มิ.ย. 65
12 มิ.ย. 65 - 14 มิ.ย. 65
13 มิ.ย. 65 - 15 มิ.ย. 65
15 มิ.ย. 65 - 17 มิ.ย. 65
18 มิ.ย. 65 - 20 มิ.ย. 65
20 มิ.ย. 65 - 22 มิ.ย. 65
23 มิ.ย. 65 - 25 มิ.ย. 65
 • 24 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65
  27 มิ.ย. 65 - 29 มิ.ย. 65
  1 ก.ค. 65 - 3 ก.ค. 65
  4 ก.ค. 65 - 6 ก.ค. 65
  6 ก.ค. 65 - 8 ก.ค. 65
  7 ก.ค. 65 - 9 ก.ค. 65
  19 ก.ค. 65 - 21 ก.ค. 65
  20 ก.ค. 65 - 22 ก.ค. 65
  22 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65
  3 ส.ค. 65 - 5 ส.ค. 65
  4 ส.ค. 65 - 6 ส.ค. 65
  5 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65
  8 ส.ค. 65 - 10 ส.ค. 65
  16 ส.ค. 65 - 18 ส.ค. 65
  18 ส.ค. 65 - 20 ส.ค. 65
  19 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65
  24 ส.ค. 65 - 26 ส.ค. 65
  26 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
  29 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65
  1 ก.ย. 65 - 3 ก.ย. 65
  7 ก.ย. 65 - 9 ก.ย. 65
  12 ก.ย. 65 - 14 ก.ย. 65
  16 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65
  19 ก.ย. 65 - 21 ก.ย. 65
  22 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65
  26 ก.ย. 65 - 28 ก.ย. 65
  28 ก.ย. 65 - 30 ก.ย. 65
  1 ต.ค. 65 - 3 ต.ค. 65
  3 ต.ค. 65 - 5 ต.ค. 65
  6 ต.ค. 65 - 8 ต.ค. 65
  8 ต.ค. 65 - 10 ต.ค. 65
  18 ต.ค. 65 - 20 ต.ค. 65
  26 ต.ค. 65 - 28 ต.ค. 65
  28 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65
  29 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 35 )
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
5,555
ทัวร์โค้ด
SKYH220436
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
28 พ.ค. 65 - 30 พ.ค. 65
30 พ.ค. 65 - 1 มิ.ย. 65
7 มิ.ย. 65 - 9 มิ.ย. 65
10 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65
15 มิ.ย. 65 - 17 มิ.ย. 65
18 มิ.ย. 65 - 20 มิ.ย. 65
22 มิ.ย. 65 - 24 มิ.ย. 65
25 มิ.ย. 65 - 27 มิ.ย. 65
1 ก.ค. 65 - 3 ก.ค. 65
 • 5 ก.ค. 65 - 7 ก.ค. 65
  9 ก.ค. 65 - 11 ก.ค. 65
  20 ก.ค. 65 - 22 ก.ค. 65
  22 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65
  24 ก.ค. 65 - 26 ก.ค. 65
  5 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65
  16 ส.ค. 65 - 18 ส.ค. 65
  19 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65
  21 ส.ค. 65 - 23 ส.ค. 65
  27 ส.ค. 65 - 29 ส.ค. 65
  31 ส.ค. 65 - 2 ก.ย. 65
  3 ก.ย. 65 - 5 ก.ย. 65
  10 ก.ย. 65 - 12 ก.ย. 65
  23 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65
  28 ก.ย. 65 - 30 ก.ย. 65
  1 ต.ค. 65 - 3 ต.ค. 65
  7 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65
  8 ต.ค. 65 - 10 ต.ค. 65
  18 ต.ค. 65 - 20 ต.ค. 65
  28 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65
  29 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 21 )
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
5,999
ทัวร์โค้ด
SKYH220437
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
28 พ.ค. 65 - 30 พ.ค. 65
7 มิ.ย. 65 - 9 มิ.ย. 65
10 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65
15 มิ.ย. 65 - 17 มิ.ย. 65
17 มิ.ย. 65 - 19 มิ.ย. 65
18 มิ.ย. 65 - 20 มิ.ย. 65
22 มิ.ย. 65 - 24 มิ.ย. 65
25 มิ.ย. 65 - 27 มิ.ย. 65
27 มิ.ย. 65 - 29 มิ.ย. 65
 • 1 ก.ค. 65 - 3 ก.ค. 65
  5 ก.ค. 65 - 7 ก.ค. 65
  9 ก.ค. 65 - 11 ก.ค. 65
  20 ก.ค. 65 - 22 ก.ค. 65
  22 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65
  24 ก.ค. 65 - 26 ก.ค. 65
  3 ส.ค. 65 - 5 ส.ค. 65
  5 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65
  7 ส.ค. 65 - 9 ส.ค. 65
  16 ส.ค. 65 - 18 ส.ค. 65
  19 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65
  21 ส.ค. 65 - 23 ส.ค. 65
  27 ส.ค. 65 - 29 ส.ค. 65
  31 ส.ค. 65 - 2 ก.ย. 65
  1 ก.ย. 65 - 3 ก.ย. 65
  3 ก.ย. 65 - 5 ก.ย. 65
  7 ก.ย. 65 - 9 ก.ย. 65
  10 ก.ย. 65 - 12 ก.ย. 65
  16 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65
  20 ก.ย. 65 - 22 ก.ย. 65
  23 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65
  28 ก.ย. 65 - 30 ก.ย. 65
  1 ต.ค. 65 - 3 ต.ค. 65
  5 ต.ค. 65 - 7 ต.ค. 65
  7 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65
  8 ต.ค. 65 - 10 ต.ค. 65
  18 ต.ค. 65 - 20 ต.ค. 65
  26 ต.ค. 65 - 28 ต.ค. 65
  28 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65
  29 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 30 )
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
5,999
ทัวร์โค้ด
SKYH220369
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

สังขละบุรี บ่อน้ำพุร้อนหินดาด วัดวังก์วิเวการาม ตักบาตรสะพานมอญ ล่องเรือวัดเมืองเก่า น้ำตกเกริงกาเวียง ทองผาภูมิ เขื่อนวิชราลงกรณ์ หมู่บ้านอีต่อง ปิล็อก ไทรโยค ปราสาทเมืองสิงห์

3 มิ.ย. 65 - 5 มิ.ย. 65
22 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65
23 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65
23 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65
25 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65
16 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65
เริ่มต้น
6,990
ทัวร์โค้ด
SKYH220394
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
10 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65
17 มิ.ย. 65 - 19 มิ.ย. 65
24 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
8,999
ทัวร์โค้ด
SKYH220403
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ลุยเบตง ทะเลหมอกสกายวอร์คอัยเยอร์เวง เยือนปีนัง ไข่มุกแห่งตะวันออก จอร์จทาวน์ เมืองมรดกโลก

10 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65
17 มิ.ย. 65 - 19 มิ.ย. 65
24 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65
24 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
8,999
ทัวร์โค้ด
SKYH220143
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ไฮไลท์ วัดถ้ำเสือ เขาขนาบน้ำ ประติมากรรมปูดำ ชุมชนบ้านเกาะกลาง ล่องเรือยอร์ช 4 เกาะทะเลแหวก นั่งเรือลอดอุโมงค์ป่าโกงกาง ช้อปปิ้ง

3 มิ.ย. 65 - 5 มิ.ย. 65
10 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65
17 มิ.ย. 65 - 19 มิ.ย. 65
24 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
9,500
ทัวร์โค้ด
SKYH220259
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

**ไม่ต้องเสียเวลานั่งรถนาน ไม่เหนื่อยเดินทาง เที่ยวเต็มอิ่ม ** “ทะเลหมอก อัยเยอร์เวง” ชมวิว 360 องศา บนสกายวอล์ก

ลิ้มลองอาหารท้องถิ่นเบตง ความอร่อยในระดับตำนานที่ต้องมาลิ้มลอง

สนามบินเบตง, สวนหมื่นบุปผา, อุโมงค์ปิยะมิตร, ต้นไทรใหญ่พันปี, บ่อน้ำพุร้อน, ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง Sky Walk, วัดพุทธาธิวาส, ป้ายใต้สุดแดนสยาม, ป้าย OK BATONG, สตรีทอาร์ตเบตง, ตู้ไปรษณีย์เบตงใหญ่ที่สุดในโลก, หอนาฬิกาเบตง, ผ่านชมอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์, ร้านของฝากของที่ระลึกเบตง, ร้านวุ้นดำ กม.4

29 พ.ค. 65 - 31 พ.ค. 65
3 มิ.ย. 65 - 5 มิ.ย. 65
5 มิ.ย. 65 - 7 มิ.ย. 65
10 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65
12 มิ.ย. 65 - 14 มิ.ย. 65
17 มิ.ย. 65 - 19 มิ.ย. 65
19 มิ.ย. 65 - 21 มิ.ย. 65
24 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65
26 มิ.ย. 65 - 28 มิ.ย. 65
 NOK Airlines
เริ่มต้น
9,900
ทัวร์โค้ด
SKYH220264
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

"ทะเลหมอก อัยเยอร์เวง" ชมวิว 360 องศา บนสกายวอล์ก ลิ้มลองอาหารท้องถิ่นเบตง ความอร่อยในระดับตำนานที่ต้องมาลิ้มลอง ลองมาสักครั้งสิ แล้วคุณจะตกหลุมรัก...เบตง รวมน้ำหนักกระเป๋า 10 กก. อาหาร 6 มื้อ ที่พัก 2 คืน เดินทาง เมษายน-กรกฎาคม 2565 **บินทุกวันศุกร์ กลับ วันอาทิตย์ และ วันอาทิตย์ กลับ วันอังคาร**

 NOK Airlines
เริ่มต้น
9,900
ทัวร์โค้ด
SKYH220274
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

"ทะเลหมอก อัยเยอร์เวง" ชมวิว 360 องศา บนสกายวอล์ก ลิ้มลองอาหารท้องถิ่นเบตง ความอร่อยในระดับตำนานที่ต้องมาลิ้มลอง ลองมาสักครั้งสิ แล้วคุณจะตกหลุมรัก...เบตง รวมน้ำหนักกระเป๋า 10 กก. อาหาร 6 มื้อ ที่พัก 2 คืน เดินทาง เมษายน-กรกฎาคม 2565 **บินทุกวันศุกร์ กลับ วันอาทิตย์ และ วันอาทิตย์ กลับ วันอังคาร**

29 พ.ค. 65 - 31 พ.ค. 65
3 มิ.ย. 65 - 5 มิ.ย. 65
5 มิ.ย. 65 - 7 มิ.ย. 65
10 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65
12 มิ.ย. 65 - 14 มิ.ย. 65
17 มิ.ย. 65 - 19 มิ.ย. 65
19 มิ.ย. 65 - 21 มิ.ย. 65
24 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65
26 มิ.ย. 65 - 28 มิ.ย. 65
 NOK Airlines
เริ่มต้น
9,900
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 16 โปรแกรม
Powered by