วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2566

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ยุโรป โปรแกรมพรีเมี่ยม อังกฤษ-สกอตแลนด์-เวลส์ 11 วัน 8 คืน (TG)
ทัวร์โค้ด
SKYH220091
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์ยุโรป โปรแกรมพรีเมี่ยม อังกฤษ-สกอตแลนด์-เวลส์ 11 วัน 8 คืน (TG)

ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
อาหารจีน Four Season) เมนูพิเศษ เป็ดย่างรสเลิศ,
พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
8 เม.ย. 65 - 12 ธ.ค. 65 (14 ช่วงวันเดินทาง)
11 วัน 8 คืน /
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
8 เม.ย. 65 - 18 เม.ย. 65 159,900 205,800 แสดง - 20
Sold Out
9 เม.ย. 65 - 19 เม.ย. 65 159,900 205,800 แสดง - 20
Sold Out
15 เม.ย. 65 - 25 เม.ย. 65 149,900 195,800 แสดง - 20
Sold Out
29 เม.ย. 65 - 9 พ.ค. 65 149,900 182,800 แสดง - 20
Sold Out
13 พ.ค. 65 - 23 พ.ค. 65 149,900 182,800 แสดง - 20
Sold Out
3 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65 149,900 182,800 แสดง - 20
Sold Out
17 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65 149,900 182,800 แสดง - 20
Sold Out
8 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 155,900 188,800 แสดง - 20
Sold Out
5 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 155,900 188,800 แสดง - 20
Sold Out
16 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 149,900 182,800 แสดง - 20
Sold Out
7 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 149,900 182,800 แสดง - 20
Sold Out
21 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 149,900 182,800 แสดง - 20
Sold Out
10 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65 149,900 182,800 แสดง - 20
Sold Out
2 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65 149,900 182,800 แสดง - 20
Sold Out
Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code