วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น.

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ยุโรป ENGLAND FC 7D5N BY TR MAY-SEP
ทัวร์โค้ด
SKYH220186
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์ยุโรป ENGLAND FC 7D5N BY TR MAY-SEP

ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
29 มี.ค. 65 - 17 ต.ค. 65 (13 ช่วงวันเดินทาง)
7 วัน 5 คืน /
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
29 มี.ค. 65 - 4 เม.ย. 65 39,999 48,999 แสดง - 30
Sold Out
10 พ.ค. 65 - 16 พ.ค. 65 49,999 60,999 แสดง - 30
Sold Out
24 พ.ค. 65 - 30 พ.ค. 65 49,999 60,999 แสดง - 30
Sold Out
14 มิ.ย. 65 - 20 มิ.ย. 65 49,999 60,999 แสดง - 30
Sold Out
21 มิ.ย. 65 - 27 มิ.ย. 65 49,999 60,999 แสดง - 30
Sold Out
12 ก.ค. 65 - 18 ก.ค. 65 49,999 60,999 แสดง - 30
Sold Out
19 ก.ค. 65 - 25 ก.ค. 65 49,999 60,999 แสดง - 30
Sold Out
9 ส.ค. 65 - 15 ส.ค. 65 49,999 60,999 แสดง - 30
Sold Out
23 ส.ค. 65 - 29 ส.ค. 65 49,999 60,999 แสดง - 30
Sold Out
6 ก.ย. 65 - 12 ก.ย. 65 49,999 60,999 แสดง - 30
Sold Out
20 ก.ย. 65 - 26 ก.ย. 65 49,999 60,999 แสดง - 30
Sold Out
4 ต.ค. 65 - 10 ต.ค. 65 49,999 60,999 แสดง - 30
Sold Out
11 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65 49,999 60,999 แสดง - 30
Sold Out
Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code