วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์อินโดนีเซีย BALI แดนอารยธรรม 4D3N
ทัวร์โค้ด
SKYH221858
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์อินโดนีเซีย BALI แดนอารยธรรม 4D3N

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
4 วัน 3 คืน /
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
15 ต.ค. 65 - 18 ต.ค. 65 17,999 20,499 แสดง - 30
Sold Out
21 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65 17,999 20,499 แสดง - 30
Sold Out
22 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65 19,999 22,499 แสดง - 30
Sold Out
28 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65 17,999 20,499 แสดง - 30
Sold Out
4 พ.ย. 65 - 7 พ.ย. 65 17,999 20,499 แสดง - 30
Sold Out
11 พ.ย. 65 - 14 พ.ย. 65 17,999 20,499 แสดง - 30
Sold Out
18 พ.ย. 65 - 21 พ.ย. 65 17,999 20,499 แสดง - 30
Sold Out
25 พ.ย. 65 - 28 พ.ย. 65 17,999 20,499 แสดง - 30
Sold Out
2 ธ.ค. 65 - 5 ธ.ค. 65 19,999 22,499 แสดง - 30
Sold Out
3 ธ.ค. 65 - 6 ธ.ค. 65 19,999 22,499 แสดง - 30
Sold Out
9 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65 19,999 22,499 แสดง - 30
Sold Out
10 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65 19,999 22,499 แสดง - 30
Sold Out
16 ธ.ค. 65 - 19 ธ.ค. 65 19,999 22,499 แสดง - 30
Sold Out
23 ธ.ค. 65 - 26 ธ.ค. 65 20,999 23,499 แสดง - 30
Sold Out
24 ธ.ค. 65 - 27 ธ.ค. 65 20,999 23,499 แสดง - 30
Sold Out
30 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66 23,999 26,499 แสดง - 60
Sold Out
31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66 23,999 26,499 แสดง - 60
Sold Out
Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code