วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2566

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์เวียนาม ดาลัดทัชจายยย 3D2N
ทัวร์โค้ด
SKYH222167
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์เวียนาม ดาลัดทัชจายยย 3D2N

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
7 ธ.ค. 65 - 24 มี.ค. 66 (21 ช่วงวันเดินทาง)
3 วัน 2 คืน /
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
7 ธ.ค. 65 - 9 ธ.ค. 65 9,999 12,999 แสดง - 30
Sold Out
16 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65 8,999 11,999 แสดง - 30
Sold Out
21 ธ.ค. 65 - 23 ธ.ค. 65 8,999 11,999 แสดง - 30
Sold Out
26 ธ.ค. 65 - 28 ธ.ค. 65 8,999 11,999 แสดง - 30
Sold Out
30 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 10,999 13,999 แสดง - 30
Sold Out
4 ม.ค. 66 - 6 ม.ค. 66 7,999 10,999 แสดง - 30
Sold Out
9 ม.ค. 66 - 11 ม.ค. 66 9,999 12,999 แสดง - 30
Sold Out
13 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66 7,999 10,999 แสดง - 30
Sold Out
18 ม.ค. 66 - 20 ม.ค. 66 6,999 9,999 แสดง - 30
Sold Out
6 ก.พ. 66 - 8 ก.พ. 66 7,999 10,999 แสดง - 30
Sold Out
10 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66 8,999 11,999 แสดง - 30
Sold Out
17 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 6,999 9,999 แสดง - 30
Sold Out
20 ก.พ. 66 - 22 ก.พ. 66 6,999 9,999 แสดง - 30
Sold Out
24 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 6,999 9,999 แสดง - 30
Sold Out
1 มี.ค. 66 - 3 มี.ค. 66 6,999 9,999 แสดง - 30
Sold Out
8 มี.ค. 66 - 10 มี.ค. 66 7,999 10,999 แสดง - 30
Sold Out
10 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66 7,999 10,999 แสดง - 30
Sold Out
13 มี.ค. 66 - 15 มี.ค. 66 6,999 9,999 แสดง - 30
Sold Out
15 มี.ค. 66 - 17 มี.ค. 66 6,999 9,999 แสดง - 30
Sold Out
17 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66 6,999 9,999 แสดง - 30
Sold Out
22 มี.ค. 66 - 24 มี.ค. 66 6,999 9,999 แสดง - 30
Sold Out
Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code