วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2566

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์เวียดนาม ซุปตาร์...รอยทราย เสน่หา 3 วัน 2 คืน
ทัวร์โค้ด
SKYH230063
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์เวียดนาม ซุปตาร์...รอยทราย เสน่หา 3 วัน 2 คืน

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
31 มี.ค. 66 - 8 ต.ค. 66 (15 ช่วงวันเดินทาง)
3 วัน 2 คืน /
เริ่มเพียง 9,888 บ.

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
31 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66 9,888 13,388 แสดง - 25
7 เม.ย. 66 - 9 เม.ย. 66 12,888 16,388 แสดง - 25
21 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66 10,888 14,388 แสดง - 25
12 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66 9,888 13,388 แสดง - 25
26 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66 9,888 13,388 แสดง - 25
9 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 9,888 13,388 แสดง - 25
23 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 9,888 13,388 แสดง - 25
7 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66 9,888 13,388 แสดง - 25
21 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66 10,888 14,388 แสดง - 25
4 ส.ค. 66 - 6 ส.ค. 66 10,888 14,388 แสดง - 25
18 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66 10,888 14,388 แสดง - 25
1 ก.ย. 66 - 3 ก.ย. 66 10,888 14,388 แสดง - 25
15 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66 10,888 14,388 แสดง - 25
29 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66 10,888 14,388 แสดง - 25
6 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66 11,888 15,388 แสดง - 25
Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code