วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2566

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ (FREE DAY)
ทัวร์โค้ด
SKYH230328
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ (FREE DAY)

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่โป่วหลิน ขอพรเทพเจ้าแชกงหมิว นมัสการเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
20 พ.ค. 66 - 29 พ.ค. 66 (3 ช่วงวันเดินทาง)
3 วัน 2 คืน /
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
20 พ.ค. 66 - 22 พ.ค. 66 15,990 20,490 แสดง - 20
Sold Out
26 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66 17,990 22,490 แสดง - 20
Sold Out
27 พ.ค. 66 - 29 พ.ค. 66 17,990 22,490 แสดง - 20
Sold Out
Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code