วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น.

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์พม่า MAKE A WISH MYANMAR 2 DAYS 1 NIGHTS BY 8M ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3 วัน 2 คืน พัก 3 ดาว
ทัวร์โค้ด
SKYH230763
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์พม่า MAKE A WISH MYANMAR 2 DAYS 1 NIGHTS BY 8M ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3 วัน 2 คืน พัก 3 ดาว

ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
22 เม.ย. 66 - 24 ก.ย. 66 (25 ช่วงวันเดินทาง)
2 วัน 1 คืน /
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
22 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66 8,999 10,899 แสดง - 34
Sold Out
29 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 9,888 11,788 แสดง - 34
Sold Out
30 เม.ย. 66 - 1 พ.ค. 66 9,888 11,788 แสดง - 34
Sold Out
6 พ.ค. 66 - 7 พ.ค. 66 8,999 10,899 แสดง - 34
Sold Out
13 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66 8,999 10,899 แสดง - 34
Sold Out
20 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66 8,999 10,899 แสดง - 34
Sold Out
27 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66 8,999 10,899 แสดง - 34
Sold Out
3 มิ.ย. 66 - 4 มิ.ย. 66 9,888 11,788 แสดง - 34
Sold Out
4 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66 9,888 11,788 แสดง - 34
Sold Out
10 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 8,999 10,899 แสดง - 34
Sold Out
17 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66 8,999 10,899 แสดง - 34
Sold Out
24 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 8,999 10,899 แสดง - 34
Sold Out
1 ก.ค. 66 - 2 ก.ค. 66 8,999 10,899 แสดง - 34
Sold Out
8 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66 8,999 10,899 แสดง - 16
Sold Out
15 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66 8,999 10,899 แสดง - 21
Sold Out
22 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66 8,999 10,899 แสดง - 34
Sold Out
28 ก.ค. 66 - 29 ก.ค. 66 9,888 11,788 แสดง - 34
Sold Out
29 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66 9,888 11,788 แสดง - 34
Sold Out
5 ส.ค. 66 - 6 ส.ค. 66 8,999 10,899 แสดง - 34
Sold Out
12 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66 9,888 11,788 แสดง - 26
Sold Out
13 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66 9,888 11,788 แสดง - 34
Sold Out
19 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66 8,999 10,899 แสดง - 34
Sold Out
26 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66 8,999 10,899 แสดง - 26
Sold Out
2 ก.ย. 66 - 3 ก.ย. 66 8,999 10,899 แสดง - 34
Sold Out
23 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66 8,999 10,899 แสดง - 26
Sold Out
Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code