วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น.

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์บาหลี Powerful Bali-Borobudur 5D (FD) AUG-NEW YEAR 2023
ทัวร์โค้ด
SKYH230908
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์บาหลี Powerful Bali-Borobudur 5D (FD) AUG-NEW YEAR 2023

ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
เดินทางช่วง
5 วัน 4 คืน /
เริ่มเพียง 28,999 บ.

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 พ.ค. 67 - 5 พ.ค. 67 29,999 34,899 แสดง - 20
Sold Out
2 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67 29,999 34,899 แสดง - 21
22 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67 29,999 34,899 แสดง - 21
30 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67 30,999 35,899 แสดง - 21
19 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67 29,999 34,899 แสดง - 15
26 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 29,999 34,899 แสดง - 15
10 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67 29,999 34,899 แสดง - 15
18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 30,999 35,899 แสดง - 21
25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 30,999 35,899 แสดง - 21
8 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 30,999 35,899 แสดง - 21
21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67 28,999 33,899 แสดง - 15
4 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67 29,999 34,899 แสดง - 15
11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 29,999 34,899 แสดง - 15
18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 29,999 34,899 แสดง - 15
25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 29,999 34,899 แสดง - 15
10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 29,999 34,899 แสดง - 21
23 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 29,999 34,899 แสดง - 21
Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code