วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น.

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE 5D3N
ทัวร์โค้ด
SKYH231025
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE 5D3N

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ชมฟูเขาไฟฟูจิ,เดินเล่นเมืองเก่าคาวาโกเอะ,ช้อปปิ้งสุดฟินชินจูกุ,บุฟเฟ่ขาปู,แช่ออนเซ็น
ชมฟูเขาไฟฟูจิ,เดินเล่นเมืองเก่าคาวาโกเอะ,ช้อปปิ้งสุดฟินชินจูกุ,บุฟเฟ่ขาปู,แช่ออนเซ็น
เดินทางช่วง
1 มิ.ย. 66 - 2 ต.ค. 66 (18 ช่วงวันเดินทาง)
5 วัน 3 คืน /
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66 32,990 40,890 แสดง - 30
Sold Out
7 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 22,990 30,890 แสดง - 30
Sold Out
9 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 22,990 30,890 แสดง - 30
Sold Out
14 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66 22,990 30,890 แสดง - 30
Sold Out
16 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66 22,990 30,890 แสดง - 30
Sold Out
21 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 27,990 35,890 แสดง - 30
Sold Out
23 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 22,990 30,890 แสดง - 30
Sold Out
12 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66 32,990 40,890 แสดง - 35
Sold Out
19 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66 32,990 40,890 แสดง - 30
Sold Out
21 ก.ค. 66 - 25 ก.ค. 66 32,990 40,890 แสดง - 30
Sold Out
26 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66 28,990 36,890 แสดง - 35
Sold Out
27 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 30,990 38,890 แสดง - 35
Sold Out
9 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66 31,990 39,890 แสดง - 35
Sold Out
10 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66 31,990 39,890 แสดง - 35
Sold Out
11 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66 31,990 39,890 แสดง - 35
Sold Out
18 ส.ค. 66 - 22 ส.ค. 66 29,990 37,890 แสดง - 35
Sold Out
14 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66 30,990 38,890 แสดง - 35
Sold Out
28 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66 23,990 31,890 แสดง - 35
Sold Out
Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code