วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2566

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์เวียดนามใต้ 3D2N บินตรงลงดาลัท (พักดาลัท 2 คืน เดินทางเดือนเม.ย.66 เป็นต้นไป)
ทัวร์โค้ด
SKYH231198
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์เวียดนามใต้ 3D2N บินตรงลงดาลัท (พักดาลัท 2 คืน เดินทางเดือนเม.ย.66 เป็นต้นไป)

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
15 พ.ค. 66 - 16 มิ.ย. 66 (12 ช่วงวันเดินทาง)
3 วัน 2 คืน /
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
15 พ.ค. 66 - 17 พ.ค. 66 9,999 12,999 แสดง - 34
Sold Out
17 พ.ค. 66 - 19 พ.ค. 66 9,999 12,999 แสดง - 34
Sold Out
22 พ.ค. 66 - 24 พ.ค. 66 9,999 12,999 แสดง - 34
Sold Out
24 พ.ค. 66 - 26 พ.ค. 66 9,999 12,999 แสดง - 34
Sold Out
26 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66 10,999 13,999 แสดง - 34
Sold Out
29 พ.ค. 66 - 31 พ.ค. 66 9,999 12,999 แสดง - 34
Sold Out
31 พ.ค. 66 - 2 มิ.ย. 66 10,999 13,999 แสดง - 34
Sold Out
5 มิ.ย. 66 - 7 มิ.ย. 66 11,999 14,999 แสดง - 34
Sold Out
7 มิ.ย. 66 - 9 มิ.ย. 66 9,999 12,999 แสดง - 34
Sold Out
9 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 10,999 13,999 แสดง - 34
Sold Out
12 มิ.ย. 66 - 14 มิ.ย. 66 9,999 12,999 แสดง - 34
Sold Out
14 มิ.ย. 66 - 16 มิ.ย. 66 9,999 12,999 แสดง - 34
Sold Out
Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code