วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น.

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ตุรกี เที่ยวฟิน บินตรง ตุรกี ท่องอารยธรรม ดินแดน 2 ทวีป 9 วัน 6 คืน - TK
ทัวร์โค้ด
SKYH231448
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์ตุรกี เที่ยวฟิน บินตรง ตุรกี ท่องอารยธรรม ดินแดน 2 ทวีป 9 วัน 6 คืน - TK

ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
21 มิ.ย. 66 - 8 พ.ย. 66 (25 ช่วงวันเดินทาง)
9 วัน 6 คืน /
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
21 มิ.ย. 66 - 29 มิ.ย. 66 29,990 36,980 แสดง - 25
Sold Out
23 มิ.ย. 66 - 1 ก.ค. 66 29,990 36,980 แสดง - 25
Sold Out
7 ก.ค. 66 - 15 ก.ค. 66 29,990 36,980 แสดง - 25
Sold Out
13 ก.ค. 66 - 21 ก.ค. 66 33,990 40,980 แสดง - 25
Sold Out
20 ก.ค. 66 - 28 ก.ค. 66 33,990 40,980 แสดง - 25
Sold Out
23 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 35,990 42,980 แสดง - 25
Sold Out
28 ก.ค. 66 - 5 ส.ค. 66 35,990 42,980 แสดง - 25
Sold Out
1 ส.ค. 66 - 9 ส.ค. 66 35,990 42,980 แสดง - 25
Sold Out
18 ส.ค. 66 - 26 ส.ค. 66 35,990 42,980 แสดง - 25
Sold Out
23 ส.ค. 66 - 31 ส.ค. 66 33,990 40,980 แสดง - 25
Sold Out
30 ส.ค. 66 - 7 ก.ย. 66 33,990 40,980 แสดง - 25
Sold Out
1 ก.ย. 66 - 9 ก.ย. 66 33,990 40,980 แสดง - 25
Sold Out
8 ก.ย. 66 - 16 ก.ย. 66 33,990 40,980 แสดง - 25
Sold Out
10 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66 33,990 40,980 แสดง - 25
Sold Out
29 ก.ย. 66 - 7 ต.ค. 66 33,990 40,980 แสดง - 25
Sold Out
7 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 39,990 46,980 แสดง - 25
Sold Out
10 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 66 39,990 46,980 แสดง - 25
Sold Out
11 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66 39,990 46,980 แสดง - 25
Sold Out
13 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66 39,990 46,980 แสดง - 25
Sold Out
14 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 39,990 46,980 แสดง - 25
Sold Out
15 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 39,990 46,980 แสดง - 25
Sold Out
16 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66 39,990 46,980 แสดง - 25
Sold Out
26 ต.ค. 66 - 3 พ.ย. 66 39,990 46,980 แสดง - 25
Sold Out
27 ต.ค. 66 - 4 พ.ย. 66 39,990 46,980 แสดง - 25
Sold Out
31 ต.ค. 66 - 8 พ.ย. 66 39,990 46,980 แสดง - 25
Sold Out
Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code