วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น.

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ไทเป จิ่วเฟิน ซีเหมินติง 4วัน2คืน BY VZ
ทัวร์โค้ด
SKYH232692
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ไทเป จิ่วเฟิน ซีเหมินติง 4วัน2คืน BY VZ

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
ถ่ายรูปสุดฮิตท่าเรือประมงเจิ้งปิน,ชมวิวสะพานต้าชี,เดินเล่นถนนโบราณ,ไหว้พระวัดขอเงินเทพเจ้า
เมนูพระกระโดดกำแพง,
ซีเหมินติง,จีหลง,ท่าเรือประมงเจิ้นปิง,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน,สะพานต้าชี,ซื่อซื่อหนานชุน
เดินทางช่วง
22 ม.ค. 67 - 24 มี.ค. 67 (22 ช่วงวันเดินทาง)
4 วัน 2 คืน /
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
22 ม.ค. 67 - 25 ม.ค. 67 10,999 14,999 แสดง - 112
Sold Out
24 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67 10,999 14,999 แสดง - 37
Sold Out
30 ม.ค. 67 - 2 ก.พ. 67 10,999 14,999 แสดง - 38
Sold Out
1 ก.พ. 67 - 4 ก.พ. 67 11,999 15,999 แสดง - 39
Sold Out
1 ก.พ. 67 - 4 ก.พ. 67 11,999 15,999 แสดง - 40
Sold Out
15 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67 10,999 14,999 แสดง - 35
Sold Out
20 ก.พ. 67 - 23 ก.พ. 67 10,999 14,999 แสดง - 70
Sold Out
22 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67 11,999 15,999 แสดง - 33
Sold Out
22 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67 11,999 15,999 แสดง - 35
Sold Out
24 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67 11,999 15,999 แสดง - 30
Sold Out
27 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67 10,999 14,999 แสดง - 75
Sold Out
29 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67 11,999 15,999 แสดง - 54
Sold Out
29 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67 11,999 15,999 แสดง - 31
Sold Out
5 มี.ค. 67 - 8 มี.ค. 67 10,999 14,999 แสดง - 70
Sold Out
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67 11,999 15,999 แสดง - 40
Sold Out
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67 11,999 15,999 แสดง - 37
Sold Out
12 มี.ค. 67 - 15 มี.ค. 67 11,999 15,999 แสดง - 66
Sold Out
14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67 11,999 15,999 แสดง - 37
Sold Out
14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67 11,999 15,999 แสดง - 36
Sold Out
14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67 11,999 15,999 แสดง - 30
Sold Out
19 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67 10,999 14,999 แสดง - 75
Sold Out
21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67 11,999 15,999 แสดง - 35
Sold Out
Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code