วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น.

ทัวร์ต่างประเทศ

ก่อนซื้อตั๋วเครื่องบินในช่วงโควิด19 ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

Nov 1,2021
|
by Skyhigh88travel

สาระน่ารู้ก่อนซื้อตั๋วเครื่องบินในช่วงโควิด 19 ผู้เดินทางต้องเตรียมตัวก่อนการเดินทาง อย่างไรบ้าง?

 

– โปรดตรวจสอบประกาศก่อนการเดินทางไปยังแต่ละจุดหมายปลายทาง โดยเงื่อนไขการเดินทางเข้า/ออกและมาตรการควบคุมโรคของแต่ละจังหวัดสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ที่ https://www.moicovid.com/ข้อมูลสำคัญ-จังหวัด/

– ผู้โดยสารจำเป็นที่จะต้องแสดงเอกสารการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการเดินทางเข้า/ออกของจังหวัดปลายทาง หรือ แสดงเอกสารผลการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง หรือ แสดงเอกสารรับรองว่าเป็นผู้เคยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และรักษาหายแล้วไม่เกิน 90 วัน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการเดินทางเข้า/ออกของจังหวัดปลายทางอย่างเคร่งครัด ( ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบรายชื่อห้องปฏิบัติการ/คลินิกเทคนิคการแพทย์ที่เปิดให้บริการตรวจเชื้อไวรัสโควิด -19 และออกผลตรวจ ATK รับรองโดยแพทย์ ตามเว็บไซต์ https://service.dmsc.moph.go.th/labscovid19/ หรือ https://mtc-hotline-labs.web.app/

– ผู้โดยสารจำเป็นที่จะต้องกรอกข้อมูลก่อนการเดินทาง โดยแจ้งความจำเป็นในการเดินทางผ่านเว็บไซต์ https://covid-19.in.th/ และแสดงต่อเจ้าหน้าที่

– ผู้โดยสารที่ทำการเช็คอินออนไลน์ จำเป็นที่จะต้องไปที่เคาน์เตอร์เช็คอิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเอกสารก่อนการเดินทางทุกครั้ง

– หากพบว่าผู้โดยสารเป็นผู้ป่วยยืนยันหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง สายการบินฯของดการให้บริการในการเดินทาง หากฝ่าฝืนอาจได้รับโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
สายการบินฯงดให้บริการอาหารและน้ำดื่มระหว่างการเดินทาง อีกทั้งไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารบริโภคอาหารและน้ำดื่มระหว่างการเดินทาง

– โปรดเผื่อเวลาในการเดินทางมาถึงสนามบินอย่างน้อย 2 ชั่วโมง เพื่อทำการเช็คอินและแสดงเอกสารตามเงื่อนไขการเดินทางเข้า/ออกของจังหวัดปลายทาง

– หากผู้โดยสารถูกปฏิเสธการเดินทางจากต้นทางหรือปลายทางเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามประกาศของกพท. สายการบินฯจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายต่อการถูกปฏิเสธของผู้โดยสาร

สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง ล้างมือด้วยสเปรย์หรือเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัย

 

*อ้างอิงจากประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code