วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น.

ทัวร์ต่างประเทศ

ท่องเที่ยวแดนมังกร จีนฟรีวีซ่า ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567

Mar 4,2024
|
by Skyhigh88travel

ท่องเที่ยวแดนมังกร 

จีนฟรีวีซ่า ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป เพื่อยกระดับความสัมพันธ์และกระตุ้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย คนไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อการท่องเที่ยวและเยี่ยมญาติได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่าเป็นเวลา 30 วัน โดยจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

– ถือหนังสือเดินทางไทยเล่มปัจจุบัน มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
– เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อการท่องเที่ยวหรือเยี่ยมญาติ
– อยู่อาศัยในประเทศจีนไม่เกิน 30 วัน
– มีตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วรถไฟขาออกจากประเทศจีน
– มีหลักฐานการจองที่พัก
– มีเงินสดหรือบัตรเครดิตเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายระหว่างพำนักในประเทศจีน

เอกสารที่ต้องเตรียม
– หนังสือเดินทางไทยเล่มปัจจุบัน
– ใบจองตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วรถไฟขาออกจากประเทศจีน
– ใบจองที่พัก
– หลักฐานการมีเงินสดหรือบัตรเครดิต

สอบถามตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ หรือเส้นทางบินอื่นๆ กับสกายไฮ88ทราเวล ได้เลยค่ะ
https://skyhigh88travel.com/
เบอร์ : 02-3981133
Line : @skyhigh88travel

#ตั๋วเครื่องบิน #ตั๋วเครื่องต่างประเทศ
#ตั๋วเครื่องบินจีน #ตั๋วเครื่องบินยุโรป
#ตั๋วเครื่องบินเอเชีย #ตั๋วเครื่องบินราคาถูก

อ้างอิงข้อมูลจาก เว็บไซต์lumahealth

Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code