วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น.

ทัวร์ต่างประเทศ

ทำอย่างไรเมื่อจะเดินทางไปต่างประเทศ แต่ฉีดวัคซินที่ปลายทางไม่รับรอง

Nov 17,2021
|
by Skyhigh88travel

ทำอย่างไรเมื่อจะเดินทางไปต่างประเทศ แต่ฉีดวัคซินที่ปลายทางไม่รับรอง

การฉีดวัคซีนโควิด-19ครบโดสเป็นเงื่อนไขสำคัญ เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศจะกำหนดวัคซีนที่อนุญาตให้เข้าประเทศได้แตกต่างกัน สำหรับคนไทยที่จะเดินทางไปต่างประเทศ หากฉีดวัคซีนสูตรที่ปลายทางไม่รับรอง จะต้องดำเนินการ ดังนี้

การขอ “วัคซีนพาสปอร์ต

เอกสารที่ต้องเตรียม
1.บัตรประชาชน(ตัวจริง)
2.Passport(ตัวจริง)..มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
3.สำเนาใบรับรองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 เมื่อครบ 2 เข็ม
4.กรณีมีเล่มวัคซีนพาสปอร์ตแล้วต้องการเพิ่มเข็ม 3 และเข็ม4 ในเล่มเอกสารวัคซีนพาสปอร์ตสามารถจองระบบนัดหมายได้เฉพาะวันอังคารและวันพฤหัสบดี เท่านั้น

 

สถานที่ขอ”วัคซีนพาสปอร์ต”

1.คลินิกเวชศาสตร์การเดินทาง และการท่องเที่ยวสถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี ให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 15.00 น. (หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามโทร. 02-590-3430 อีเมล tmcbamras@gmail.com

2.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) บางเขน กทม. ให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลาราชการ (หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามโทร. 0-2521-0943-5 รับเฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าไว้เท่านั้น โดยเข้าไปที่เวบไซต์ http://vacn.ddc.moph.go.th

3.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้บริการเฉพาะวันจันทร์และวันพุธ เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบถามโทร. 02-590-3232 รับเฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าไว้เท่านั้น โดยเข้าไปที่เวบไซต์http://vpassport.ddc.moph.go.th/index.php

4.ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ อีเมล porthealth_bbk@ddc.mail.go.th

 

นอกจากนี้สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ ในการนัดคิว ส่งหลักฐาน และนัดรับเล่มผ่านแอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม”มีขั้นตอนดังนี้

1.กดเมนู International Certificate

2.จะมีข้อความ “ขอหนังสือรับรอง” และ “ติดตามสถานะการยื่นขอหนังสือรับรอง”

3.กดข้อความ “ขอหนังสือรับรอง”

4.กรอกข้อมูลออกหนังสือเดินทาง และอัพโหลดภาพหลักฐาน หน้าพาสปอร์ต และเอกสารรับรองฉีดวัคซีนโควิด

5.เลือกรูปแบบการขอรับหนังสือรับรอง แบ่งเป็นมารับด้วยตัวเอง และจัดส่งตามที่อยู่หรือ “อีเมล”

6.เลือกช่องทางชำระเงิน

7.กดยอมรับข้อความที่ระบุข้างต้นเป็นจริง และมีความประสงค์ขอออกหนังสือรับรอง

 

วัคซีนโควิด-19ที่ไทยรับรอง

การรับรองเอกสารการรับวัคซีนในผู้ที่เดินทางจากประเทศที่กำหนดให้ไม่ต้องกักตัว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

1.ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)ของประเทศไทย

2.วัคซีนที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การอนามัยโลกหรือฮู

3.เป็นวัคซีนที่ประเทศไทยยอมรับ กระทรวงสาธารณสุขกำหนดว่าใช้ได้

“วัคซีนทั้ง 3 กลุ่มนี้ได้มีการพิสูจน์มาแล้วว่ามีประสิทธิผลในการป้องกันโรคได้ดี อย่างน้อย 70-80%ขึ้นไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดสายพันธุ์ไวรัสที่คนนั้นติดเชื้อด้วย ส่วนวัคซีนโควิด-19อื่น สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ในเงื่อนไขอื่น เช่น แซนด์บอกซ์ หรือเข้ามาแล้วต้องกักตัวตามกำหนด”

 

ต้องไปขอฉีดวัคซีนโควิด-19เข็ม4

ประเทศไทยมีการฉีดวัคซีนโควิด-19สะสมไปแล้วกว่า 80 ล้านโดสแล้ว และหากประชาชนยังมีความประสงค์จะรับวัคซีนต่อเนื่อง ประเทศไทยรัฐบาลก็มีความพร้อมที่จะจัดวัคซีนนั้นให้กับผู้ที่ต้องการเข้ารับวัคซีนทุกคน นอกจากนี้ ก็พร้อมฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 ให้กับผู้ที่มีจำเป็นด้วย เช่น  คนที่ต้องเดินทางไปประเทศที่ยังไม่เปิดรับวัคซีนสูตรไขว้ ก็ต้องฉีดให้เพื่อให้สามารถเดินทางไปยังประเทศนั้นๆ ได้ สามารถไปทำธุรกิจ ประชุม ดูงาน หรือแม้แต่ไปท่องเที่ยว ขอให้แจ้งความจำนง บอกถึงความจำเป็นได้ที่จุดฉีดวัคซีน

 

อ้างอิงข้อมูลจาก www.bangkokbiznews.com

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือจองตั๋วเครื่องบินได้ที่

skyhigh88travel

เบอร์ : 02-3981133

Line : @skyhigh88travel

 

#ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ

#ตั๋วเครื่องบินอังฤษ

#ตั๋วเครื่องบินยุโรป

#ตั๋วเครื่องบินฝรั่งเศส

#ตั๋วเครื่องบินญี่ปุ่น

#ตั๋วเครื่องบินสหรัฐอเมริกา

 

Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code