วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น.

ทัวร์ต่างประเทศ

บางกอกแอร์เวย์ส เปิดบินกรุงเทพฯ-พนมเปญ ตั้งแต่ 1 ธ.ค.นี้

Nov 12,2021
|
by Skyhigh88travel

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส กลับมาเปิดให้บริการเส้นทางกรุงเทพฯ-พนมเปญ ตั้งแต่ 1 ธ.ค.รับเปิดประเทศ

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แจ้งกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางบินต่างประเทศ เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – พนมเปญ (กัมพูชา) (ไป-กลับ) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand’s Re-opening ของประเทศไทย

เที่ยวบินในเส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – พนมเปญ (กัมพูชา) จะทำการบินด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส 320 ให้บริการ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (จันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์) โดยเที่ยวบิน PG931 ออกจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลา 08.50 น. ถึงสนามบินนานาชาติพนมเปญ เวลา 10.05 น. และเที่ยวบิน PG932 ออกจากสนามบินนานาชาติพนมเปญ เวลา 10.55น. ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลา 12.10 น.

การกลับมาให้บริการเที่ยวบินเส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – พนมเปญ (กัมพูชา) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 นี้ จะทำให้สายการบินฯ มีเที่ยวบินให้บริการทั้งสิ้น 10 เส้นทาง ได้แก่

1. เส้นทางกรุงเทพฯ – สมุย (ไป-กลับ) ให้บริการวันละ 6 เที่ยวบิน และเที่ยวบินพิเศษเฉพาะผู้โดยสารที่เดินทาง มาจากต่างประเทศ วันละ 2 เที่ยวบิน

2. เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ (ไป-กลับ) ให้บริการวันละ 3 เที่ยวบิน

3. เส้นทางกรุงเทพฯ – ภูเก็ต (ไป-กลับ) ให้บริการวันละ 3 เที่ยวบิน

4. เส้นทางกรุงเทพฯ – ลำปาง (ไป-กลับ) ให้บริการวันละ 2 เที่ยวบิน

5. เส้นทางกรุงเทพฯ – สุโขทัย (ไป-กลับ) ให้บริการวันละ 1 เที่ยวบิน

6. เส้นทางสมุย – ภูเก็ต (ไป-กลับ) ให้บริการวันละ 2 เที่ยวบิน

7. เส้นทางสมุย – สิงคโปร์ (ไป-กลับ) ให้บริการสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน (จันทร์ พฤหัสบดี และอาทิตย์)

8. เส้นทางกรุงเทพฯ – ตราด (ไป-กลับ) ให้บริการวันละ 1 เที่ยวบิน

9. เส้นทางภูเก็ต – หาดใหญ่ (ไป-กลับ) ให้บริการวันละ 1 เที่ยวบิน

10. เส้นทางกรุงเทพฯ – พนมเปญ (ไป-กลับ) ให้บริการสัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน (จันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์)

สายการบินฯ จะกลับมาให้บริการอาหารว่างในรูปแบบ snack bag สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศและเส้นทางบินระหว่างประเทศ (ให้บริการก่อนลงจากเครื่อง) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สายการบินฯ ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำอาหารและเครื่องดื่มขึ้นมารับประทานบนเครื่องทุกกรณี เพื่อเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ สายการบินฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าห้องรับรองผู้โดยสารระหว่างประเทศยังคงปิดให้บริการ

 

อ้างอิงข้อมูลจาก www.ryt9.com

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือจองตั๋วเครื่องบินได้ที่

skyhigh88travel

เบอร์ : 02-3981133

Line : @skyhigh88travel

 

Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code