วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น.

ทัวร์ต่างประเทศ

ประกาศจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา

Oct 28,2021
|
by Skyhigh88travel

📣ประกาศจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา📣
 
ข้อมูลสำหรับคนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย
 
✅ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2564
 
1. คนไทยที่เดินทางจาก 46 ประเทศ (รวมออสเตรีย และสโลวีเนีย แต่ไม่รวมสโลวาเกีย) และฉีดวัคซีนครบโดสแล้วก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน จะสามารถเดินทางเข้าไทยได้ทางอากาศโดยไม่ต้องกักตัว บนเงื่อนไขดังนี้
– พำนักอยู่ในพื้นที่ประเทศที่ได้รับอนุญาต ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 21 วัน (ยกเว้นกรณีผู้ที่พำนักอยู่ในไทย ซึ่งได้เดินทางจากไทยเข้าพื้นที่ 46 ประเทศนี้ สามารถใช้สิทธิ์ไม่กักตัวได้ แม้จะอยู่ในประเทศเหล่านี้ไม่ถึง 21 วัน แต่จะต้องไม่ได้แวะหรือไปพำนักที่ประเทศอื่นนอกเหนือจาก 46 ประเทศดังกล่าวก่อนเดินทางกลับไทย)
– จองและจ่ายค่าห้องพักที่โรงแรม SHA+ หรือ Alternative Quarantine (AQ) 1 คืน
– ต้องใช้ผลตรวจโควิดแบบ RT-PCR อายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนขึ้นเครื่อง
– คนไทยไม่ต้องใช้ประกันสุขภาพ (แต่ต่างชาติต้องใช้ประกันสุขภาพวงเงินไม่ต่ำกว่า 50,000 USD)
– ต้องตรวจโควิด-19 ในวันแรกที่เดินทางถึงไทย และต้องรอที่ รร. จนกว่าจะได้รับแจ้งผลตรวจเป็นลบ
– เมื่อได้รับผลตรวจเป็นลบสามารถเดินทางไปพื้นที่/จังหวัดอื่นได้
 
2. คนไทยที่ไม่ได้เดินทางมาจาก 46 ประเทศ (เช่น คนไทยจากสโลวาเกีย) หรือผู้ที่ไม่ได้อยู่ใน 46 ประเทศต่อเนื่องกันอย่างน้อย 21 วัน แต่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว สามารถเดินทางเข้าไทยทางอากาศได้โดยไม่ต้องกักตัว *แต่* ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขโครงการ Sandbox ดังนี้
– จองและจ่ายค่าห้องพักที่โรงแรง SHA+ 7 วัน ในพื้นที่ Sandbox ซึ่งจะขยายรวมถึงกรุงเทพฯ ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2564 เพิ่มเติมจากภูเก็ตและสมุย
– ต้องใช้ผลตรวจโควิดแบบ RT-PCR อายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนขึ้นเครื่อง
– คนไทยไม่ต้องใช้ประกันสุขภาพ (แต่ต่างชาติต้องใช้ประกันสุขภาพวงเงินไม่ต่ำกว่า 50,000 USD)
– ต้องตรวจโควิด-19 ในวันแรกที่เดินทางถึงไทย และตรวจครั้งที่ 2 ในวันที่ 6 หรือ 7
– เมื่อครบ 7 วันแล้ว จึงจะสามารถเดินทางไปพื้นที่/จังหวัดอื่น ๆ ได้
 
3. คนไทยที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนไม่ครบโดส ยังคงต้องกักตัว 10 วัน ที่ รร. Alternative Quarantine (AQ)
 
4. เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน และเดินทางพร้อมผู้ปกครอง สามารถเข้าไทยได้ตามเงื่อนไขเดียวกันกับผู้ปกครอง
 
5. จะยกเลิกระบบการลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรอง COE ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป โดยจะใช้ระบบใหม่คือ Thailand Pass ซึ่งจะสะดวกและรวดเร็วกว่าเดิม
 
6. เอกสารที่คนไทยต้องใช้สำหรับการเดินทางเข้าไทยตั้งแต่ 1 พ.ย. ได้แก่
– QR Code ที่ได้รับจากระบบลงทะเบียน Thailand Pass (จะไม่ใช้ COE อีกต่อไป)
– หลักฐานยืนยันการจอง รร. ตามเงื่อนไขที่กำหนด
– หลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดส (ยกเว้นผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน และจะกักตัวที่ รร. AQ)
– ผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR อายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง (ผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน และจะกักตัวที่ รร. AQ ไม่ต้องใช้ผลตรวจโควิด-19)
– ไม่ต้องใช้ประกันสุขภาพ (ยกเว้นชาวต่างชาติ)
 
** รายชื่อ 46 ประเทศ/พื้นที่ที่ได้รับการยกเว้นการกักตัว**
 
อ้างอิงข้อมูลจาก www.thaiembassy.at
Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code