วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น.

ทัวร์ต่างประเทศ

ผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้าภูเก็ต ต้องฉีดวัคซินครบ 2 เข็ม!

May 18,2021
|
by Skyhigh88travel

ผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้าภูเก็ต หากไม่ได้ฉีดวัคซีนครบหรือตรวจหาเชื้อโควิด-19 ต้องกักตัว 14 วัน

          ก่อนหน้านี้จังหวัดภูเก็ตได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีการตรวจสอบ Rapid Test ที่ท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต แต่ล่าสุดตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อได้ยกเลิกกระบวนการดังกล่าวและกำหนดให้ผู้โดยสารสายการบินต้องแสดงหลักฐานการได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้ว 2 เข็ม หรือ ได้รับการตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Rapid Test ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางถึงยังท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ตเช่นเดียวกับผู้เดินทางโดยพาหนะอื่น ๆ และหากไม่สามารถปฏิบัติตามนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง จะต้องกักตัวอยู่ในที่พักเป็นเวลา 14 วัน หรือตามจำนวนวันที่อยู่ในภูเก็ต

นอกจากนี้ ก่อนเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ยังต้อง

1. ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟนและยินยอมเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง ตลอดเวลาที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต

2. ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเวปไซด์ gophuget.com

ทั้งนี้ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต และเพื่อให้การเดินทางของผู้โดยสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบประกาศของทางจังหวัดปลายทางก่อนการเดินทางเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดปลายทางได้อย่างถูกต้องและมีความสะดวกในการเดินทาง รวมถึงขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

 

อ้างอิงข้อมูลจาก www.caat.or.th

Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code