วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น.

ทัวร์ต่างประเทศ

มาตรการการเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565

Jan 15,2022
|
by Skyhigh88travel

มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565
🔴 SANDBOX 🔴
– พำนักในพื้นที่ Sandbox เป็นเวลา 7 วัน จึงสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่นๆ ได้
– พื้นที่ Sandbox ปัจจุบัน ได้แก่ จว. ภูเก็ต จว. กระบี่ จว. พังงา และจว. สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะเต่าและเกาะพะงัน)
📌 เงื่อนไขผู้เดินทาง
1) หนังสือเดินทาง
2) เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบตามข้อกําหนด
3) หลักฐานการจองโรงแรม SHA Extra + / AQ 7 วันพร้อมค่าตรวจ RT-PCR 2 ครั้งและรถรับส่งจากสนามบิน-โรงแรม
4) เอกสารประกันที่มีวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ 50,000 USD (ยกเว้นบุคคลสัญชาติไทย)
5) ผลตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ยกเว้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี)
6) วีซ่า (ถ้าจําเป็น)
**ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วนต้องเดินทางพร้อมผู้ปกครอง (ยกเว้นกรณีอายุ 12-17 ปีที่ได้รับวัคซีนแล้ว 1 เข็มสามารถเดินทางโดยลําพังได้)
🔴 ALTERNATIVE QUARANTINE (AQ) 🔴
– กักตัว 7 วัน สําหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามข้อกําหนด
– กักตัว 10 วันสําหรับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับไม่ครบตามข้อกำหนด
📌 เงื่อนไขผู้เดินทาง
1) หนังสือเดินทาง
2) เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบตามข้อกำหนด (กรณีกักตัว 7 วัน)
3) หลักฐานการจองโรงแรม AQ 7/10 วันพร้อมค่าตรวจ RT-PCR 2 ครั้งและรถรับส่งจากสนามบิน-โรงแรม
4) เอกสารประกันที่มีวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ 50,000 USD (ยกเว้นบุคคลสัญชาติไทย)
5) ผลตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ยกเว้นบุคคลสัญชาติไทยและผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี)
6) วีซ่า (ถ้าจําเป็น)
** กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางด้วยตัวเองจะต้องแนบเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน 1 เข็มเพื่อให้ได้รับสิทธิ์กักตัว 7 วัน
🔺 หมายเหตุ 🔺
* ผู้เดินทางที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 22 ธ.ค. 2564 รัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2
* ผู้ที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. 2564 จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าตรวจ RT-PCR ด้วยตัวเอง
________________________________________
ENTRY MEASURES FOR THAILAND EFFECTIVE FROM 11 JANUARY 2022
🔴 SANDBOX 🔴
– Stay in Sandbox area for 7 days before being permitted to travel to other parts of Thailand
– Current Sandbox areas include Phuket, Krabi, Phan-Nga and Surat Thani (Koh Samui, Koh Tao and Koh Phangan).
📌 Required Documents
1) Passport
2) Certificate of Vaccination
3) Pre-paid 7 days SHA Extra+ / AQ hotel reservation confirmation including the fee for 2 RT-PCR tests and airport pick-up
4) Insurance policy with minimum coverage of 50,000 USD (not required for Thai nationals)
5) COVID-19 RT-PCR test result issued within 72 hours before departure (not required for travellers aged under 6)
6) Visa (if required)
** Travellers aged below 18, if unvaccinated, must travel with parents/guardian. Aged 12-17 and received 1 (one) dose of vaccination, may travel unaccompanied.
🔴 ALTERNATIVE QUARANTINE (AQ) 🔴
– 7 days quarantine for fully vaccinated travellers
– 10 days quarantine for not-fully vaccinated travellers
📌 Required Documents
1) Passport
2) Certificate of Vaccination (for 7 days quarantine)
3) Pre-paid AQ hotel reservation confirmation including the fee for 2 RT-PCR tests for 7/10 days and airport pick-up
4) Insurance policy with minimum coverage of 50,000 USD (not required for Thai nationals)
5) COVID-19 RT-PCR test result issued within 72 hours before departure (not required for travellers aged under 6 and Thai nationals)
6) Visa (if required)
** Travellers aged below 18 who are travelling unaccompanied must submit proof of 1 (one) dose of vaccination to be eligible for 7 days quarantine.
🔺 NOTE 🔺
• For applicants who have registered prior to 22 December 2021, the Thai Government will subsidize the cost for the second RT-PCR lab test
• Applicants applying from 22 December 2021 onwards must pay for this cost by themselves
(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2565)
สอบถามตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ หรือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กับสกายไฮ88ทราเวล ได้เลยค่ะ
เบอร์ : 02-3981133
Line : @skyhigh88travel
อ้างอิงข้อมูลจาก กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code