วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น.

ทัวร์ต่างประเทศ

รายชื่อประเทศในสหภาพยุโรป ที่รับรองและไม่รับรองวัคซีน Sinovac

Sep 6,2021
|
by Skyhigh88travel

รายชื่อประเทศในสหภาพยุโรป หรือ EU ที่รับรองและไม่รับรองวัคซีน Sinovac

 

เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และประชากรภายในประเทศได้รับการฉีดวัคซีน Sinovac กันอย่างแพร่หลาย จนทำให้บางคนเกิดความกังวลเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศว่าวัคซีน Sinovac จะได้รับรองหรือไม่ เราได้รวบรวมรายชื่อประเทศในสหภาพยุโรป หรือ EU ที่รับรองและไม่รับรองวัคซีน Sinovac มาให้ตรวจสอบกันค่ะ

📍รายชื่อประเทศในสหภาพยุโรป หรือ EU
▪️Austria : รับรองวัคซีน Sinovac
▪️Belgium : ไม่รับรองวัคซีน Sinovac
▪️Bulgaria : ไม่รับรองวัคซีน Sinovac
▪️Croatia : ไม่รับรองวัคซีน Sinovac
▪️Cyprus : รับรองวัคซีน Sinovac
▪️Czechia : ไม่รับรองวัคซีน Sinovac
▪️Denmark : ไม่รับรองวัคซีน Sinovac
▪️Estonia : ไม่รับรองวัคซีน Sinovac
▪️Finland : รับรองวัคซีน Sinovac
▪️France : ไม่รับรองวัคซีน Sinovac
▪️Germany : ไม่รับรองวัคซีน Sinovac
▪️Greece : รับรองวัคซีน Sinovac
▪️Hungary : ไม่รับรองวัคซีน Sinovac
▪️Ireland : ไม่รับรองวัคซีน Sinovac
▪️Italy : ไม่รับรองวัคซีน Sinovac
▪️Latvia : ไม่รับรองวัคซีน Sinovac
▪️Lithuania : ไม่รับรองวัคซีน Sinovac
▪️Luxembourg : ไม่รับรองวัคซีน Sinovac
▪️Malta : ไม่รับรองวัคซีน Sinovac
▪️Netherlands : รับรองวัคซีน Sinovac
▪️Poland : ไม่รับรองวัคซีน Sinovac
▪️Portugal : ไม่รับรองวัคซีน Sinovac
▪️Romania : ไม่รับรองวัคซีน Sinovac
▪️Slovakia : ไม่รับรองวัคซีน Sinovac
▪️Slovenia : รับรองวัคซีน Sinovac
▪️Spain : รับรองวัคซีน Sinovac
▪️Sweden : รับรองวัคซีน Sinovac

เพิ่มเติมอีก 2 ประเทศเนื่องจากไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรป ได้แก่
▪️Iceland : รับรองวัคซีน Sinovac
▪️United Kingdom (UK) : ไม่รับรองวัคซีน Sinovac

รายละเอียดด้านบนเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการเดินทางเท่านั้น เนื่องจากตอนนี้มาตรการเดินทางระหว่างประเทศมีข้อจำกัดเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้นแล้ว ก่อนทำการเดินทางต้องมีการตรวจสอบมาตรการเดินทางของแต่ละประเทศ บุคคลที่สามารถเดินทางเข้าได้ เอกสารที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการเดินทาง และข้อจำกัดอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนทำการเดินทางไปต่างประเทศ และปฎิบัติตามกฎของประเทศปลายทางที่ต้องการจะเดินทางไปอย่างเคร่งครัด

ข้อมูลอ้างอิงจาก : schengenvisainfo.com / visaguide.world / reopen.europa.eu/en/

Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code