วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น.

ทัวร์ต่างประเทศ

เตรียมตัวพร้อมบิน!! หากฉีดวัคซีนครบแล้ว

Nov 4,2021
|
by Skyhigh88travel

เตรียมตัวพร้อมบิน!! หากฉีดวัคซีนครบแล้ว

การแสดงผลรับรองการฉีดวัคซีน สามารถใช้ได้ทั้ง 2 แบบ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลย

1. เครื่องหมายถูกเส้นหนาสีขาวแสดงผลผ่าน Digital Health Pass บนแอพหมอพร้อม

2. เครื่องหมายถูกเส้นหนาสีขาวใช้เอกสารใบรับรองผลการฉีดวัคซีนหรือใบรับรองแพทย์

เข็มหมุดกลมผู้โดยสารสามารถตรวจสอบข้อกำหนดการเดินทางเข้าพื้นที่ของแต่ละจังหวัดได้ที่ https://moicovid.comข้อมูลสำคัญ-จังหวัด/

ขอบคุณข้อมูล จาก vietjetair

Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code