วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น.

ทัวร์ต่างประเทศ

เปิดเมือง กรุงเทพแซนด์บอกซ์ พร้อม 14 จังหวัด

Nov 3,2021
|
by Skyhigh88travel

เปิดเมือง กรุงเทพแซนด์บอกซ์ พร้อม 14 จังหวัด 1 พ.ย. นี้

“กรุงเทพฯ แซนด์บอกซ์” ยันเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติพร้อมอีก 14 จังหวัด 1 พฤศจิกายนนี้ เผยคน กทม.ฉีดวัคซีนเข็ม 2 ไปแล้วกว่า 75% พร้อมเปิดศูนย์บัญชาการบนชั้น 27 อาคารธานีนพรัตน์ เขตดินแดง รองรับแผนเผชิญเหตุ ติดตามข้อมูลนักท่องเที่ยวในโครงการ Sandbox

เพื่อรองรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวตามเงื่อนไข สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว และเดินทางทางอากาศจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป พร้อมพื้นที่อื่นๆ อีก 14 จังหวัดตามแผนของรัฐบาล

แนวทางการดำเนินการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร Bangkok Sandbox การกระจายวัคซีนและภาพรวมการได้รับวัคซีนในกรุงเทพฯ ของสำนักอนามัย การรายงานผลการสำรวจความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งความคืบหน้าของการประเมินสถานประกอบการให้ได้รับมาตรฐาน SHA+ และแนวทางการประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมพิจารณาการจัดทำ Standard Operation Procedure (SOP) และการจัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งศูนย์บริหารจัดการการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Command Center) ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

“ตอนนี้พื้ที่กรุงเทพฯ ถือว่ามีความพร้อมตามเงื่อนไขการเปิดเมืองของ ศบค. ในทุกๆ ด้าน แล้ว สถานประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวทั้ง 10 ประเภทก็สมัครเข้าร่วมมาตรฐาน SHA จำนวนมาก ปัจจุบัน ททท. ออกใบรับรองให้ไปแล้วกว่า 3,000 ราย และในจำนวนนี้ก็ได้รับมาตรฐาน SHA Plus เป็นจำนวนมากแล้วเช่นกัน ขณะที่ประชากรในพื้นที่ได้รบการฉีดวัคซีนเข็ม 2 ไปแล้วกว่า 75%” นายสิงห์กล่าว

ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครยังได้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการการเปbดเมืองรับนักท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร หรือ Command Center บนชั้น 27 อาคารธานีนพรัตน์ เขตดินแดง เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการในการติดตามข้อมูลของนักท่องเที่ยวที่อยู่ในโครงการ Sandbox การบริหารความเสี่ยง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 

อ้างอิงข้อมูลจาก www.prachachat.net

Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code