วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น.

ทัวร์ต่างประเทศ

แอร์เอเชียพร้อม! เช็คให้พร้อม...ก่อนเดินทางอย่างมั่นใจ

Sep 2,2021
|
by Skyhigh88travel

✈️ ข่าวสารจากสารการบินแอร์เอเชีย ✈️
 
แอร์เอเชียพร้อม! 😉
เช็คให้พร้อม…ก่อนเดินทางอย่างมั่นใจ
 
✅ตรวจสอบมาตรการที่จังหวัดปลายทางกำหนดก่อนเดินทางทุกครั้ง ที่ www.moicovid.com/ข้อมูลสำคัญ-จังหวัด/
✅แสดงเอกสาร ณ จุดเช็คอิน (การได้รับวัคซีน หรือ ผลการตรวจโควิดที่ได้การรับรอง หรือ เอกสารยืนยันการเข้ารับการรักษาและหายจากโควิด-19 ไม่เกิน 90 วัน อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามข้อกำหนดปลายทาง)
✅แจ้งความจำเป็นการเดินทางผ่าน www.covid-19.in.th
 
– ข้อปฏิบัติระหว่างการเดินทางบนเที่ยวบิน ผู้โดยสารทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง และเพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) และ องค์การอนามัยโลก(WHO) สายการบินฯ จะไม่อนุญาตให้สวมใส่หน้ากากชนิดที่มีวาล์วระบายอากาศ ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป
 
**สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเดินทาง สำหรับผู้โดยสารที่ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยตามที่กำหนด**
 
 
– ผู้โดยสารที่เดินทางออกจากพื้นที่สีแดงเข้ม กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดการเดินทางเข้าจังหวัดปลายทางทุกครั้งก่อนการเดินทาง
 
**(ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2564)
 
 
**ข้อมูลอ้างอิงจาก**
– CAAT – The Civil Aviation Authority of Thailand
www.facebook.com/airasiasuperapp.th
Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code