วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น.

ทัวร์ต่างประเทศ

ไทยปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศ เริ่ม1มิ.ย.65

Jun 1,2022
|
by Skyhigh88travel

เข้าไทย “ยกเลิกกักตัว” ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass เริ่ม1มิ.ย.65
✅ ผู้มีสัญชาติไทย
– ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass
– เดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวและไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อมาถึง
– ต้องแสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน หรือหากไม่ได้รับวัคซีน/รับวัคซีนไม่ครบ ให้แสดงผลตรวจ RT-PCR หรือ Professional ATK ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
– สามารถเดินทางเข้าได้ ณ จุดผ่านแดนถาวรทุกจุด (สำหรับผู้เดินทางเข้าทางบก)
 
✅ ชาวต่างชาติ
– ลงทะเบียน Thailand Pass
– แนบเอกสาร ได้แก่
– หนังสือเดินทาง
– เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน หรือหากไม่ได้รับวัคซีน/รับวัคซีนไม่ครบ ให้แนบผลตรวจ RT-PCR หรือ Professional ATK ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
– หลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในไทยในวงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือหลักฐาน / หนังสือรับรองอื่น ๆ)
– ได้รับ QR Code ภายใน 1-2 ชั่วโมง
– สายการบินและด่านควบคุมโรคฯ จะเป็นผู้ตรวจสอบเอกสาร
—————————————————–
📢 Entry Measures into Thailand (effective from 1 June 2022 onwards)
 
✅ Thai nationals
– Thailand Pass not required
– Enter Thailand without quarantine nor COVID-19 test upon arrival
– Must present a certificate of vaccination or if unvaccinated / not fully vaccinated, an RT-PCR / Professional ATK COVID-19 test result issued within 72 hours before departure
– Can enter Thailand via every border checkpoint (for land travel)
 
✅ Foreign nationals
– Register on Thailand Pass
– Attach documents, as follows:
– Passport
– Certificate of vaccination or if unvaccinated / not fully vaccinated, RT-PCR / Professional ATK COVID-19 test result issued within 72 hours before departure
– Proof of Medical Treatments Coverage (minimum coverage 10,000 USD)
– Receive Thailand Pass QR Code within 1-2 hours
– Airlines and Disease Control Officers will check your documents
 
สอบถามตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ หรือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กับสกายไฮ88ทราเวล ได้เลยค่ะ
https://skyhigh88travel.com/
เบอร์ : 02-3981133
Line : @skyhigh88travel
#ตั๋วเครื่องบิน #ตั๋วเครื่องบินภายในประทศ #ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ
#ตั๋วเครื่องบินภูเก็ต #ตั๋วเครื่องบินอุบลราชธานี #ตั๋วเครื่องบินเชียงใหม่
#ตั๋วเครื่องบินอเมริกา #ตั๋วเครื่องบินยุโรป #ตั๋วเครื่องบินลอนดอน
#ตั๋วเครื่องบินญี่ปุ่น #ตั๋วเครื่องบินเกาหลี
 
 
อ้างอิงข้อมูลจาก facebook กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code